Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.
 MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İLANI

 7.7.2008

Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına doktora ve yüksek lisans öğrencisi alınacaktır.

T.C.MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına doktora ve yüksek lisans öğrencisi alınacaktır.

Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Kontenjanı Doktora Kontenjanı ALES/ LES Puanı Türü
T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu
Biyoloji 13 - 5 - SAY
Çevre Mühendisliği 16 - 11 - SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 8 2 6 2 SAY
Fizik 9 - - - SAY
Gıda Mühendisliği 10 2 5 2 SAY
Jeoloji Mühendisliği 13 2 5 2 SAY
Kimya Mühendisliği 6 - - - SAY
Kimya 8 1 4 1 SAY
Makine Mühendisliği 8 2 - - SAY
Makine Eğitimi 5 1 - - SAY
Matematik 10 2 5 2 SAY
Met. ve Malzeme Mühendisliği 2 1 - - SAY
Su Ürünleri 12 2 2 1 SAY

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar (OFMA) Eğitimi Ana Bilim Dalı tezsiz yüksek lisans kontenjanı

Proğram Kontenjan ALES/ LES Puanı Türü
Matematik Öğretmenliği 20 SAY
Biyoloji Öğretmenliği 20 SAY
Kimya Öğretmenliği 20 SAY
Fizik Öğretmenliği 20 SAY

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar (OFMA)

Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretmenlik

Programları’na Başvuru Tarihi : 01 Ağustos 2008 tarihine kadar

(ön başvurular internet üzerinden yapılacak olup, başvuru formu ile gerekli belgeler 01 Ağustos 2008 tarihine kadar Enstitümüze teslim edilmediği taktirde internetten yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.)

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ( ÖĞRETMENLİK ) PROGRAMLARINA ONLINE ÖNBAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ...

Doktora ve Tezli Yüksek Lisans

Başvuru Tarihi : 15 Ağustos 2008 tarihine kadar

Adresi : Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Çiftlikköy Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Binası

A Blok Zemin Kat 33342 / MERSİN

Şekli : Kişisel

Doktora ve Yüksek Lisans Mülakatı

Tarihi ve Saati : 03 Eylül 2008 Çarşamba günü saat 10.00

Yeri : İlgili Ana Bilim Dalları

Yüksek Lisans Yabancı Dil Sınavı

Tarihi ve Saati : 08 Eylül 2008 Pazartesi günü saat 10.00

Adresi : Yabancı Diller Yüksekokulu, Çiftlikköy

Yerleşkesi

Doktora ve Yüksek Lisans

Kayıt Tarihi

Asıl : 11-12 Eylül 2008

Yedek : 15-16 Eylül 2008

Adresi : Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Çiftlikköy Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Binası

A Blok Zemin Kat 33342 / MERSİN

Şekli : Kişisel

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi (OFMA) Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Kayıt Tarihi

Asıl : 11-12 Eylül 20081

Yedek : 15 Eylül 2008 tarihinden itibaren kontenjanlar

doluncaya kadar her gün yedek liste verilecektir 1

Adresi : Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Çiftlikköy Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Binası

A Blok Zemin Kat 33342 / MERSİN

Şekli : Kişisel

1 Asıl adaylardan 11-12 Eylül 2008 tarihlerinde kayıt yaptırmayan olduğu taktirde dolmayan kontenjanlar, yedek aday listelerinden tamamlanacaktır. Yedek adayların listesi 15 Eylül 2008 tarihinden itibaren her gün kontenjanlar doluncaya kadar, mersin.edu.tr web sitesinde yer alan Enstitümüz web sayfasında duyurulacaktır. Kayıt yaptırmak üzere isimleri ilan edilen adayların, kayıt için belirlenen günde gelmedikleri taktirde kayıt yaptırma ile ilgili herhangi bir mazeretleri kabul edilmeyecektir.

Duyurular

Adayların sınav sonuçları ve diğer duyurular mersin.edu.tr web sitesinde yer alan Enstitümüz web sayfasında ve ilan panosunda verilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER

KOŞULLAR

Doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

Lisans Derecesiyle Başvurularda;

1. ALES puanı en az 90.00 veya LES a puanı en az 70.00

2. Lisans mezuniyet not ortalaması en az 85.00/100 veya 3.50/4.00

3. Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden başarılı olmak. b (ÜDS 55.00, KPDS 55.00 vb.)

Yüksek Lisans Derecesiyle Başvurularda;

1. ALES puanı en az 70.00 veya LES a puanı en az 55.00

2. Lisans mezuniyet not ortalaması en az 75.00/100 veya 2.50/4.00

3. Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması en az 80.00/100 veya 3.00/4.00

4. Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden başarılı olmak. b (ÜDS 55.00, KPDS 55.00 vb.)

Yüksek Lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

1. ALES puanı en az 65.00 veya LES apuanı en az 50.00

2. Lisans mezuniyet not ortalaması en az 75.00/100 veya 2.50/4.00 olmak.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalının öğretmenlik programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

1. ALES puanı en az 55.00 veya LES apuanı en az 45.00

2. Başvurulacak programa uygun (YÖK tarafından belirlenen) bir lisans programından mezun olmak.

a Aralık 2006 LES sonuçları geçerlidir.

b 2 Haziran 2007 tarihinden önce araştırma görevlisi kadrosuna atanmış bulunanlar ile yüksek lisans eğitimine başlamış olanlardan 50.00 puan aranır.

BELGELER

1. Başvuru formu örneği Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nden veya mersin.edu.tr web sitesinde yer alan Enstitümüz web sayfasından (FORMLAR kısmı) alınabilir.

2. Özgeçmiş (OFMA hariç)

3. Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)

4. ALES/LES sonuç belgesi (aslı ve fotokopisi)

5. Nüfus cüzdanı (aslı ve fotokopisi)

6. 1 adet vesikalık fotoğraf

7. Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Lisans; Doktora programına başvuracak adayların Lisans ve Yüksek Lisans not çizelgelerinin aslı veya mezun oldukları kurumdan ya da noterden onaylı örneği c,

8. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Halk Bankası Pozcu Mersin Şubesi 06 0000 12 no’lu hesabına 50,00. YTL.’nin yatırıldığını gösterir banka dekontu.

Yabancı uyruklular, başvuru koşulları ve gerekli belgeler hakkındaki bilgileri fenbilimleri@mersin.edu.trelektronik posta adresinden sorabilirler.

c Ders geçme notu 70.00 olmayanlar için Enstitü tarafından 70.00’e dönüştürme yapılacaktır. Dörtlük sistemdeki notların yüzlük sistemdeki eşdeğerliliği Enstitü tarafından belirlenecektir.

LES - ALES DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ

NOT:

1-İlgili programa kayıt hakkı kazanan adaylardan, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinde başarılı olmuş olanlar (ÜDS 50.00, KPDS 50.00 vb.) doğrudan yüksek lisans programına başlayabilirler. Bu koşulları sağlayamayanlar, Rektörlükçe açılacak Merkezi Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavda en az 70.00/100 puan alanlar da doğrudan yüksek lisans programına başlayabilirler. Bu koşulları yerine getiremeyen adaylara iki yarıyıl hazırlık süresi verilir. Bu süre içinde yukarıda belirtilen dil koşullarından birini sağlayamayanların Enstitü ile ilişiği kesilir.

2-Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans ve yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı bir alanda almış olanlara, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır. Lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları ana bilim dalı ile aynı adı taşıyan, ancak derecesini Mersin Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlara da bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. (Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, mersin.edu.tr web sitesinde yer alan Enstitümüz web sayfasında bulunan “Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi”nden ulaşılabilir

 

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.

Word'da gör İndir Arkadaşına öner Yazdır RSS Sitene Ekle
Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007
kpss kpss