Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.
 Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

 19.8.2006

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, merkez teşkilatına 35, bölge müdürlüklerine 25 Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır. Merkez ve bölge müdürlüklerine ait toplam 60 TÜİK Uzman Yardımcısı kadrosuna
Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, merkez teşkilatına 35, bölge müdürlüklerine 25 Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Merkez ve bölge müdürlüklerine ait toplam 60 TÜİK Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılacak bölüm, puan türü ve sayıları aşağıdadır.
MERKEZ

 

 

 

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

BÖLÜMPUAN TÜRÜSAYI

 

BÖLÜMPUAN TÜRÜSAYI
İstatistikKPSSP2515

 

İstatistikKPSSP2517
SosyolojiKPSSP74

 

İktisatKPSSP222
Bilgisayar, Elektrik-

 

 

 

İşletmeKPSSP232
Elektronik MühendisliğiKPSSP74

 

EkonometriKPSSP922
İktisatKPSSP224

 

Kamu YönetimiKPSSP302
İşletmeKPSSP233

 

 

 

 

EkonometriKPSSP922

 

 

 

 

Kamu YönetimiKPSSP303

 

 

 

 

TOPLAM

 

35

 

TOPLAM

 

25

1-TÜİK UZMAN YARDIMCILARININ ALINACAĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ VE SAYILARI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

SAYI

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

SAYI
DİYARBAKIR

 

2

 

KARS

 

4
EDİRNE

 

2

 

KASTAMONU

 

2
ERZURUM

 

3

 

KAYSERİ

 

2
GAZİANTEP

 

2

 

SİİRT

 

3
HATAY

 

2

 

VAN

 

3
 

 

 

TOPLAM

 

25
 

 

 

 

 

 

2- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Merkez için:

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından;10-11 Temmuz 2004, 2 - 3 Temmuz 2005 veya 01-2 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına ait yukarıdaki her bölüm karşısında yer alan puan türünden 80 ve üzerinde puan almış, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden KPSS yabancı dil testinden 30 doğru cevabı olmak veya KPDS Yabancı Dil testinden 50 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin her puan türünden en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak 35 kişi için her bölüm kontenjanının 6 katı (210) aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.)

Bölge Müdürlükleri için:

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2004, 2 - 3 Temmuz 2005 veya 1 - 2 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına ait yukarıdaki her bölüm karşısında yer alan puan türünden 70 ve üzerinde puan almış, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden KPSS yabancı dil testinden 30 doğru cevabı olmak veya KPDS Yabancı Dil testinden 50 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin her puan türünden en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak 25 kişi için her bölüm kontenjanının 6 katı (150) aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.)

Merkez ve Bölge Müdürlükleri için aranan genel şartlar:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,

2- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin; İstatistik, Sosyoloji, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Ekonometri bölümleri veya Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar, Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,

3- Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (1/1/1971 tarihli ve daha sonraki doğumlular.)

4- Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak,

5- Süresi içinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri kuruma vermiş bulunmak,

Daha önce iki kez sözlü giriş sınavına katılanlar bu sınava katılamaz.

3- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle 10/8/2006 tarihinden itibaren 25/8/2006 günü Saat 18.00’e kadar Türkiye İstatistik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Necatibey Cad. no: 114 Bakanlıklar/ ANKARA adresine elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda istenen Belgeler:

a) http://www.tuik.gov.tr adresinden temin edilip açık ve eksiksiz doldurulacak iş talep formu,

b) 4,5x6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS, varsa KPDS sonuç belgelerinin aslı veya tasdikli sureti (2006 yılı sonuçları için söz konusu belgelerin aslı daha sonra getirilmek üzere internet çıktısı kabul edilecektir.)

ç) Yüksek öğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli sureti,

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- SÖZLÜ SINAVA GİRİŞ

Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 29/8/2006 tarihinden itibaren http://www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar, sözlü sınava katılabilmek için, yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeleri de en geç 31/8/2006 - 5/9/2006 tarihleri arasında Türkiye İstatistik Kurumu, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edecekler ve kendilerine sınava giriş belgesi verilecektir. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınava giriş için gerekli belgeler

1- Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

2- Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi.

5- SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü giriş sınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgileri ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına uygunluğunun değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

6- SINAV YERİ VE TARİHİ

25-29/9/2006 tarihlerinde sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yeri ve mülakat tarihleri 6/9/2006 günü http://www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. İlan edilecek yer ve zamanda giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

7- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

Başvuruda esas alınan KPSS puanı ve sözlü sınavı puanlarının ortalaması esas alınarak nihai başarı puanı tespit edilir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Sınav Komisyonu belirtilen kadro sayısını aşmamak üzere puan sırasına göre yedek aday belirleyebilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Belirlenen öğrenim dalında ilan edilen aday sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, boş kalan kontenjanlar Yürütme Komisyonunun uygun görüşü ile diğer öğrenim dallarından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

Nihai başarı listesi http://www.tuik.gov.tr adresinde sözlü sınavın bitimini takip eden 5 iş günü içinde ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınava katılan tüm adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavda başarılı olup Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı olarak ataması yapılanlara, diğer kamu kurumlarının sınavlarını kazanmaları halinde naklen geçiş için muvafakat verilmez.

İlan olunur.

 

 

 TSE

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.

Word'da gör İndir Arkadaşına öner Yazdır RSS Sitene Ekle
Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007
kpss kpss