Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.
 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Alım İlanı

 7.4.2007

Özet Kültür ve Turizm Bakanlığınca Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 60 adet 9 ‘uncu dereceden Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere, Yarışma Sınavı yapılacaktır. Başvuruların 28.03.2007 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir. Haber KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Alım İlanı

 Özet Kültür ve Turizm Bakanlığınca Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 60 adet 9 ‘uncu dereceden Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere, Yarışma Sınavı yapılacaktır. Başvuruların 28.03.2007 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

 

Haber KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 60 adet 9 ‘uncu dereceden Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere, Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

 

1.Grup : Hukuk Fakültesi mezunlarından (5), İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarından (20) kişi,

 

2.Grup : Bölümler itibariyle, Turizm ve Otelcilik (5), Bilgi ve Belge Yön. (Kütüphanecilik) (5), Kimya (2) İstatistik (2), Arkeoloji (5), Sanat Tarihi (5), Türk Dili ve Edebiyatı (2), Arap Dili ve Edebiyatı (2), Fars Dili ve Edebiyatı (2), Tarih (2), Sosyoloji (1), İlahiyat (2) kişi,

 

YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

 

1- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini veya en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının, Turizm ve Otelcilik, Kütüphanecilik (bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, dokümantasyon-enformasyon, arşivcilik), Kimya, İstatistik, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyoloji, İlahiyat bölümlerinden birisini bitirmiş olmak, (Öğretmen unvanı veren fakülte veya yüksekokul mezunları hariç.)

 

2- ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2004, 02-03 Temmuz 2005, 01-02 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında 1.Gruptan sınava katılabilmek için (KPSS)Puan No:KPSSP53, en az 80, 2. Gruptan sınava katılabilmek için (KPSS) Puan No:KPSSP8’den en az 70 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Uzman Yardımcısı sayısının 7 katı aday arasında bulunmak.

 

Son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar da sınava katılabileceklerdir.

 

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

 

4-Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

 

5-Uzman yardımcılığı sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak,

 

Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak her bir uzman yardımcısı kadro kontenjanı için Bakanlıkça öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

 

Adayların, Atatürk Bulvarı Derman Sok. No:29 Opera/ANKARA adresinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından veya Bakanlığımız www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden temin edecekleri Başvuru Formunu doldurarak, a)KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya tasdikli sureti, b)Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin onaylı örneği, c)Nüfus cüzdanının onaylı örneği, d)İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ayda çekilmiş), e) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış belgenin aslı.(son iki ayda alınmış olması gerekmektedir.) ile birlikte 28.03.2007 tarihi mesai saati bitimine kadar yukarıda adresi belirtilen Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmekte olup, posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların, Yarışma Sınavı Giriş belgesini aynı adresten 12-13.04.2007 tarihlerinde, imza karşılığı şahsen alması şarttır.

 

SINAVIN ŞEKLİ,YERİ VE TARİHİ:

 

1- Yabancı Dil Sınavı: Adayların İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinin birinden seviyelerini ölçmek üzere, 14.04.2007 tarihinde saat: 10:00 da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cebeci/ANKARA adresinde test şeklinde yazılı sınav yapılacaktır.

 

2- Sözlü Sınav: Yapılan yabancı dil sınavından 70 ve daha yukarı puan alan adaylar, hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da dikkate alınarak, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bakanlığın görev alanına İlişkin konular ile öğrenim dalları itibariyle, mesleki bilginin alt konularından 21.05.2007 tarihinde saat: 09:00 ‘da Milli Kütüphane Başkanlığı Yunus Emre Salonu 7. Cad. Sonu Bahçelievler/ANKARA adresinde sözlü sınava alınacaklardır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

 

Mesleki Bilgi Konusunun Alt Konuları:

 

1. Gruptan Sınava Girecekler için:

 

Mikro-Makro İktisat, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Maliye Politikası, Türk Vergi Hukuku Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç.), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku

 

2. Gruptan Sınava Gireceklerden:

 

Kütüphanecilik için: Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş, Bilgi Kaynakları ve Hizmetleri, Kütüphane Otomasyonu, Bilgi Merkezlerin Yönetimi, Arşiv Yönetimi, Dizinleme Teknikleri, Bilgi Merkezi Kurma ve Geliştirme, Sınıflama Sistemleri.

 

Türk Dili ve Edebiyatı için: Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Türk Dili, Türk Lehçeleri.

 

Arap Dili ve Edebiyatı için: Arap Dili ve Kültürü, Klasik ve Modern Arap Edebiyatı, Arapça’dan Türkçe’ye sözlü ve yazılı çeviri.

 

Fars Dili ve Edebiyatı için: İran Dilleri ve Kültürleri, Klasik ve Modern İran Edebiyatı, Farsça’dan Türkçe’ye sözlü ve yazılı çeviri.

 

Tarih için: Osmanlı Tarihi, Orta Asya Türk Tarihi, Selçuklu Tarihi (Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu), İlkçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, İslam Tarihi, Avrupa ve Yeni Dünya Tarihi, Dünya Sanat Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Roma ve Bizans Tarihi.

 

Sanat Tarihi için: Sanat Tarihine Giriş, Anadolu Beylikleri Çağı Türk Mimarisi, Anadolu Selçuklu Mimarisi, Osmanlı Mimarisi, Müzecilik

 

Arkeoloji için: Arkeolojiye Giriş, Kazı Teknikleri, Roma Çağı Mimarlığı, Neolitik ve Kalkolitik Çağda Anadolu Arkeolojisi, Asur Ticaret Kolonileri Çağında Anadolu Arkeolojisi, Hitit Sanat ve Arkeolojisi, Asya Prehistoryası, Prehistorik Arkeoloji Metodları, Prehistorik Kronoloji,

 

Sosyoloji: Sosyolojiye Giriş, Kurumlar Sosyolojisi, Klasik Sosyoloji Teorileri, Türk Sosyo-Kültür Yapısı, Sosyal Tabakalaşma,Türk Sosyoloji Tarihi,Sosyal Değişme,Turizm Sosyolojisi, Sanat Sosyolojisi,

 

İstatistik: Genel İstatistik, Matematiksel İstatistik, Olasılık Hesapları.

 

Kimya için: Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Organik Kimya, Endüstriyel Kimya.

 

Turizm ve Otelcilik için: Seyahat Acentalığı, Türkiye’nin Turistik Yöreleri, İşletme Yönetimi, Turizm Mevzuatı ve Politikaları, Turizm Pazarlaması.

 

İlahiyat için: İslam Tarihi, Psikolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Din Psikolojisi, Din Felsefesi, Türk İslam Edebiyatı, İslam Felsefe Tarihi, İslam Medeniyet Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi, Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi.

 

SÖZLÜ SINAVA GİRECEK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

 

Adayların, 1-Her bölge ve iklim şartlarında görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet, Üniversite ve Belediye Hastanelerinin birinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu, 2) Erkek adaylardan, askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu gösterir belgenin onaylı örneği, 3) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi, 4) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin formunu (4 nüsha) yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğunun bildirilmesini müteakip 10 gün içerisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim etmeleri şarttır.

 

DEĞERLENDİRME:

 

1- Adayların yabancı dil sınavında başarılı sayılabilmeleri için en az 70 ve daha yukarı puan almaları şarttır.

 

2- Sözlü sınav konularının ağırlık puanları eşittir.

 

3- Sözlü sınavda, Sınav Kurulu üyelerince her adaya ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

 

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için, konuların her birinden 100 üzerinden en az 50’şer puan almak kaydıyla ortalama en az 70 veya daha yukarı puan almaları şarttır.

 

4-Yabancı dil sınav puanı ile sözlü sınav puanının toplamının yarısı Yarışma Sınavı Başarı Notunu oluşturur. En az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

 

Adayların, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

Yarışma sınavında, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

NOT:Ayrıntılı bilgiler; Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

 

Gösterim Başlangıcı 14/03/2007

 

 Kültür ve Turizm Bakanlığınca

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.

Word'da gör İndir Arkadaşına öner Yazdır RSS Sitene Ekle
Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007
kpss kpss