Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.
 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Y. LİSANS VE DOKTORA PROG. İLANI

 13.2.2007

Üniversitemiz Fen , Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün aşağıda belirtilen lisansüstü programlarına, 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliğine göre yapılacak sınavla Doktora ve Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Y. LİSANS VE DOKTORA PROG. İLANI

 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

            Üniversitemiz Fen , Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün aşağıda belirtilen lisansüstü programlarına, 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliğine göre yapılacak sınavla  Doktora ve  Yüksek Lisans öğrencisi alınacaktır.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü  :

           

ANABİLİM DALI

LES Puan Türü

Yüksek Lisans

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

 

 

Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim Dalı

SÖZ

3

İlköğretim Anabilim Dalı

 

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı

SÖZ

3

İktisat Anabilim Dalı*

EA

8

İşletme Anabilim Dalı**

EA

8

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı***

 

 

Yeni Türk Dili Bilim Dalı

SÖZ

2

Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı

SÖZ

2

 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü  : ****

 

ANABİLİM DALI

 

Kimya Anabilm Dalı                                                                    Yüksek Lisans           Doktora

Anorganik Kimya                                                                                    3                               2

Organik Kimya                                                                                        3                               2

Analitik Kimya                                                                                         2                               -

Fizikokimya                                                                                             2                               -

Biyokimya                                                                                               2                               -

 

İlköğretim Anabilim Dalı                                                             Yüksek Lisans

Fen Bilgisi                                                                                                5

 

Biyoloji Anabilim Dalı                                                                  Yüksek Lisans

Hidrobiyoloji                                                                                           4

Genel Biyoloji                                                                                          6

Zooloji                                                                                                    3

Botanik                                                                                                   2

Moleküler Biyoloji                                                                                   1 

 

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı                                            Yüksek Lisans

Toprak İlmi Ve Ekolojisi                                                                          1

Silvikültür                                                                                                1

Orman  Amenajmanı                                                                                1

Havza Amenajmanı                                                                                  1

Orman İnşaatı Geodezi Ve Fotoğrometri                                                  1

Orman  Entomolojisi ve Koruma                                                              1

Orman Botaniği                                                                                       1

Orman Ekonomisi

                                                                                                               1      

ANABİLİM DALI

DOKTORA

YÜKSEK LİSANS

ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

2

2

Doktora: Veteriner Fakültesi Mezunu ve ilgili Anabilim Dalında Yüksek lisans diplomasına sahip Olmak

Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi ve Gıda Mühendisliği Fakültesi  Mezunu Olmak

Biyokimya

3

3

Doktora: Veteriner, Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri Mezunları

Yüksek Lisans: Veteriner , Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri, Su Ürünleri Fakültesi/Yüksekokulu , Sağlık Yüksekokulu ve Fen Fakülteleri (Biyoloji ve Kimya) Mezunları

 

Cerrahi

5

5

Doktora: Veteriner Hekim olmak

Yüksek Lisans: Veteriner Hekim olmak

 

Farmakoloji ve Toksikoloji 

2

2

Doktora: Veteriner, Tıp, Fakültesi mezunları ile Eczacılık Fakülteleri, Su Ürünleri ve Fen Fakülteleri (Biyoloji ve Kimya) ile Sağlık Yüksekokulu mezunlarından Farmakoloji ve Toksikoloji alanında yüksek lisans diplomasına sahip olanlar

Yüksek Lisans: Veteriner, Tıp ,Eczacılık, Su ürünleri ve Fen Fakülteleri (Biyoloji ve Kimya) ile Sağlık Yüksekokulu  mezunu olanlar

Fizyoloji

1

1

Doktora: Veteriner, Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri Mezunları

Yüksek Lisans: Veteriner , Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri, Su Ürünleri Fakültesi/Yüksekokulu , Sağlık Yüksekokulu ve Fen Fakülteleri (Biyoloji ) Mezunları

 

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

4

4

Doktora: Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi (Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları yüksek lisans diplomalı) mezunları

Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi Mezunları

Histoloji-Embriyoloji

3

3

Doktora: Veteriner, Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri Mezunları , Sağlık Bilimleri alanında Yüksek lisans diplomasına sahip olmak

Yüksek Lisans: Veteriner , Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri, Su Ürünleri Fakültesi/Yüksekokulu , Sağlık Yüksekokulu ve Fen Fakülteleri (Biyoloji ) Mezunları

 

İç Hastalıkları

5

5

Doktora: Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak

Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak

 

Mikrobiyoloji

-

2

Yüksek Lisans: Fen  Fakültesi (Biyoloji Bölümü), Sağlık Yüksekokulu, Eczacılık, Veteriner, Gıda Mühendisliği Fakülteleri Mezunları

 

Parazitoloji

2

2

Doktora:  Veteriner ve  Tıp, Fakülteleri Mezunları ile  Fen  Fakülteleri (Biyoloji Bölümü) ve Sağlık Yüksekokulu  Parazitoloji Yüksek lisans  diplomasına sahip olanlar

Yüksek Lisans: Veteriner , Tıp , Fen  Fakülteleri (Biyoloji Bölümü) ve Sağlık Yüksekokulu mezunları

 

Zootekni 

1

2

Doktora: Veteriner Fakültesi Mezunları ile Ziraat Fakültesi Mezunlarından Zootekni dalında Yüksek Lisans yapmış  olanlar

Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fakültesi mezunları

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü  :

 

 

                                   

Adaylardan İstenecek Belgeler

 

1.      Başvuru Dilekçesi

2.      Yüksek Lisans için Lisans diplomasının, Doktora için Yüksek Lisans diplomasının onaylı örneği

3.      Not durum belgesi (Transkript) dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki karşılığını belgelemeleri gerekmektedir.

4.      LES sonuç belgesi

5.      Özgeçmiş

6.      3 adet fotoğraf

7.      Onaylı nüfus cüzdanı örneği

8.      Sabıka kayıt belgesi (Cumhuriyet Savcılığından)

9.      Çalışan adayların lisansüstü öğretime devam etmelerinde sakınca olmadığına dair kurumlarından alacağı izin belgesi

10.  Askerlik durum belgesi

11.  Sınav giderleri banka dekontu

 

Başvuru Koşulları   

 

1.      Yüksek Lisans Programlarına lisans başarı ortalaması 100 tam not üzerinden 55 (Üniversitemiz  personelinde bu şart aranmayacak) veya dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki karşılığını belgelemeleri gerekmektedir. Doktora programlarına lisans başarı ortalaması 100  tam not üzerinden 60 veya  dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki karşılığını belgelemeleri gerekmektedir.

2.      Lisansüstü Eğitim Giriş Sınav (LES)’ndan program türlerine göre en az 45 almış olanlar (LES belgesinin geçerliliği 2 yıldır)

3.      KPDS veya ÜDS’den 50 aldığını belgeleyenler Yabancı  Dil  sınavından muaf tutulacaktır.

4.      Adaylar Lisansüstü eğitimleri konusunda Yüksek Öğretim üst kuruluşlarınca alınacak tüm değişiklik kararlarına uymayı şimdiden kabul ederler .

5.      Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların askerlik konusunda bakaya kalmamış olması

6.      Sınav giderleri olarak 75,00 YTL ‘nin KAÜ. Döner Sermaye İşletmesi , Ziraat Bankası Kars Şubesi  Nezdindeki  26146825-5001   hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.

7.      Yüksek Lisans programları    tezli yürütülecektir .

8.      Başvurular Gazete ilanını müteakiben 15 gün içerisinde ve şahsen yapılacaktır. Yabancı dil ve mülakat sınav tarihleri adaylara internet adresimizden ayrıca duyurulacaktır.

 

Açıklamalar :

 

a)İstenen belgelerin fotokopileri kabul edilmeyecektir.

b)Bütün belgeler aynı zamanda teslim edilmelidir. Eksik belge ile başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

c)Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

(*): İlgili Fakültelerin İktisat,Ekonometri, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uluslar arası ilişkiler bölümleri mezun olmak, (İktisat Bölümü mezunu olmak tercih nedenidir)

   (**) 5 Kişi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İle Siyasal Bilgiler Fakültelerinin İşletme ve Kamu Yönetimi Bölümleri,  Mühendislik Fakültelerinin İşletme Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği Bölümü, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Fen edebiyat Fakültelerinin istatistik ve Matematik Bölümü mezunu olmak,

(**) 3 Kişi Mühendislik Fakültesi ( Makine, Elektrik, Bilgisayar), Harp Akademisi, Polis Akademisi, Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

(***) İlgili Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak.

(****) ilgili Fakülte ve Bölüm Mezunları Müracaat edebilirler.

 

İletişim :

  

Sosyal Bilimler Enstitüsü :

Adres : Fen Edebiyat Fakültesi

Telefon :0474 212 13 50

Santral:  0474 212 02 01       

Fen Bilimleri Enstitüsü  :

 

Adres : Fen Edebiyat Fakültesi

Santral:  0474 212 02 01

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü  :

Adres :Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü

Sağlık  Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Telefon :0 474 242 68 11

Santral: 0 474 242 68 00-01-02 ( 1019-1018)

 

 Kafkaz Üniversitesi

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.

Word'da gör İndir Arkadaşına öner Yazdır RSS Sitene Ekle
Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007
kpss kpss