Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.
 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Y. LİSANS VE DOKTORA PROG. İLANI

 1.2.2007

.C.DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2006-2007 öğretim yılı Bahar yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarında tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Y. LİSANS VE DOKTORA PROG. İLANI

T.C.DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2006-2007 öğretim yılı Bahar yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarında tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Programlar

Kontenjanlar

LES Puan Türü

Anabilim / Anasanat Dalı

Bilim Dalı

T.C.Uyruklu

Yabancı Uyruklu

İktisat

---

10

5

EA

İktisat

Para ve Banka

30 ( Bkz . 1.madde)

5

EA

İktisat Bilimsel Hazırlık

Para ve Banka

30 ( Bkz . 2.madde)

5

EA

Maliye

---

10

2

EA

Batı Dilleri ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

10

-

SÖZ

Beden Eğitimi ve Spor

---

10

2

SAY-EA-SÖZ

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İ.Ö.)

Programlar

Kontenjanlar

LES Puan Türü

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

T.C.Uyruklu

Yabancı Uyruklu

İşletme Bilimsel Hazırlık (1)

---

50 ( Bkz . 2. madde)

5

EA

İşletme Bilimsel Hazırlık (2)

---

25 ( Bkz . 2. ve 3.madde)

5

EA

İşletme Yüksek Lisans (1)

---

50 ( Bkz . 1.madde)

5

EA

İşletme Yüksek Lisans (2)

---

25 ( Bkz . 1. ve 3.madde)

5

EA

..

DOKTORA PROĞRAMLARI

Programlar

Kontenjanlar

LES Puan Türü

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

T.C.Uyruklu

Yabancı Uyruklu

İşletme

---

5

2

EA

İktisat

---

5

2

EA

- Adaylar başvuru koşulları ve değerlendirmelerle ilgili http://sbe.dumlupinar.edu.tr. Adresindeki Başvuru Koşulları linkinden ayrıntılı bilgi edinebilirler.

- Belirtilen kontenjanların altında kayıt yapılması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu programın açılmamasına karar verebilir.

- Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında yapanlar Yükseköğretim Kurulu'ndan alacakları denklik belgesini getireceklerdir.

- Lisansüstü Eğitime Giriş sınavı (LES) yanısıra uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınav sonuçlarına göre müracaatlar değerlendirilecektir.

- Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

- Adaylar programın başvuru ve kabul şartlarına göre birden fazla programa başvurabilir.

1. Bu programda dersler Cuma öğleden sonra ve Cumartesi günleri yapılacaktır.

2. Dört yıllık lisans eğitimi yaptığı daldan farklı bir dalda yüksek lisans öğrenimi yapmak isteyen adaylar, Bilimsel Hazırlık programına başvurabilecekler ve Bilimsel Hazırlık Programını tamamladıktan sonra Yüksek Lisans programlarına başlayacaklardır. Bu programda dersler Cuma öğleden sonra ve Cumartesi günleri yapılacaktır.

3. İşletme Bilimsel Hazırlık (2) ve İşletme Yüksek Lisans (2) dersleri Bilecik İİBF İşletme Anabilim Dalı Başkanlığınca Bilecik’te yürütülecektir, diğer programlarımızın dersleri Kütahya’da yapılacaktır.

4. Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı yüksek lisans programına başvuran adayların yabancı dil yeterlik sınavı Almanca veya Fransızca’dan yapılacaktır.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER :

1- Müracaat etmek istediği programı belirtir dilekçe ve özgeçmiş, (Enstitüde ve Enstitü web sayfasında matbu form olarak bulunmaktadır.)

2-a) Yüksek lisans ve Bilimsel Hazırlık programlarına müracaat edecek adaylar için Lisans diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı, noter onaylı yada mezun olduğu okul onaylı sureti,

b) Doktora programına başvuracak adaylar için Lisans ve Yüksek lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi aslı, noter onaylı yada mezun olduğu okul onaylı sureti,

3-a) Yüksek Lisans ve Bilimsel Hazırlık programlarına müracaat edecek adaylar için Lisans Not Çizelgesi aslı, noter onaylı veya mezun olduğu okul onaylı sureti,

b) Doktora programına başvuracak adaylar için Lisans ve Yüksek lisans Not Çizelgesi aslı, noter onaylı veya mezun olduğu okul onaylı sureti,

4- LES sınavı sonuç belgesi aslı veya noter onaylı sureti ,

5- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanının (arkalı önlü) onaylı fotokopisi,

6- Sınav başvuru ücreti dekontu (50 YTL. Vakıfbank Kütahya Şubesi 2033113 nolu hesaba yatırılacaktır.),

7- 3 adet vesikalık yeni çekilmiş fotoğraf.

8- Not sistemi 100 lü sistem olmayan adaylar mezun oldukları Üniversitenin ilgili biriminden transkriptlerinin 100 lü sistemde karşılıklarını getireceklerdir.

- İstenen belgelerin aslını getirmek şartıyla Enstitümüzce aslı gibidir onayı yapılarak kabul edilir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KESİN KAYIT İŞLEMLERİ :

- Enstitümüz lisansüstü programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıtları 05-08 Şubat 2007 tarihleri arasında, yedek adayların ise 09 Şubat 2007 tarihinde Enstitüde şahsen yapılacaktır. 05-08 Şubat 2007 tarihleri arasında kayıt yaptırıp aynı tarihler içersinde kaydını sildiren öğrencilerin harçları iade edilecek, 08 Şubat 2007 tarihinden sonra kaydını sildirenler ile yedek listeden kayıt yaptırıp kayıt sildirenlerin harçları iade edilmeyecektir.

- Süresi içinde müracaat etmeyen, belgesi eksik olan ve şahsen gelmeyen öğrencilerin kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER :

(Lisansüstü giriş sınavı müracaatı esnasında verilen belgelere ilave olarak)

1- Cumhuriyet Savcılığından alınacak yeni tarihli sabıka kaydı olup olmadığına dair belge;

2- İkametgah belgesi;

3- Erkek öğrenciler için Yüksek Lisans veya Doktora yapmasında askerlikçe bir sakıncası olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınacak yeni tarihli belge (Askerliğini yapanlardan “bir”, yapmayanlardan “üç” adet).

4- 12 adet Kılık Kıyafet Kanununa uygun yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf;

5- Cari Hizmet Ödeneği Öğrenci Katkı Payı Makbuzu;

MÜRACAAT TARİHİ VE YERİ : Müracaatlar, 15-29 Ocak 2007 tarihleri arasında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binasında) Merkez Kampüs - KÜTAHYA adresine şahsen yapılacaktır.

SINAV YERİ : Dumlupınar Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü Merkez Kampüs - KÜTAHYA Tlf. 0. 274. 265 20 31 (2025 - 2265)

SINAV TARİHİ : Yabancı Dil Sınavı : 01.02.2007 Saat : 10.ºº

Bilim Mülakat Sınavı : 01.02.2007 Saat : 14.ººT.C.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Fen Bilimleri Enstitüsüne 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarında tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

ANABİLİM DALI

KONTENJAN TEZLİ YÜKSEK LİSANS

KONTENJAN DOKTORA

Biyoloji

-

3

Kimya

-

5

Endüstri Müh.

5

-

Elektrik-Elektronik Müh.

5

-

İnşaat Müh.

10

3

Maden Müh.

10

5

Makine Müh.

5

-

Seramik Müh.

5

10

 

İSTENEN BELGELER VE ŞARTLAR

Müracaat formu ve Özgeçmiş formu (Enstitüden alınacak)

Tezli yüksek lisans programlarına müracaat edecek adaylar için lisans diploması veya mezuniyet belgesi aslı (Resmi onaylı sureti olabilir)

Doktora programlarına müracaat edecek adaylar için lisans ve yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi aslı (Resmi onaylı sureti olabilir)

LES sonuç belgesi aslı veya resmi onaylı sureti (tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat eden adaylar için LES Sayısal puanı en az 45 Doktora programlarına müracaat eden adaylar için LES Sayısal puanı en az 45 olmalıdır.)

a-) Tezli yüksek lisans programlarına müracaat eden adaylar için lisans transkriptinin aslı veya resmi onaylı sureti (Mezun olduğu üniversiteden genel not ortalamasının yüzlük sistem karşılıklarını getireceklerdir.)

b-) Doktora programlarına müracaat eden adaylar için lisans ve yüksek lisans transkriptleri aslı veya resmi onaylı sureti (Mezun olduğu üniversiteden genel not ortalamasının yüzlük sistem karşılıklarını getireceklerdir.)

Erkek öğrenciler için tezli yüksek lisans ve doktora yapmasında askerlikle bir sakıncası olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınacak yeni tarihli Askerlik Durum belgesi

Belirtilen kontenjanların altında kayıt yapılması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu programın açılmamasına karar verebilir.

Nüfus hüviyet cüzdanı arkalı önlü onaylı fotokopisi ve T.C. Kimlik No.

Kapaklı telli plastik dosya

3 adet vesikalık fotoğraf

Kayıt ücreti Dekontu. (60,00 YTL. Finansbank Kütahya DPÜ Şubesi 13267210 nolu hesaba yatırılacaktır)

MÜRACAAT TARİHİ VE YERİ

Adayların 15 Ocak 2007 – 26 Ocak 2007 tarihleri arasında yukarda istenilen belgelerle Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Merkez Kampüs, Mühendislik Fakültesi 3. Kat KÜTAHYA adresine şahsen başvuru yapmaları gereklidir. Mektupla başvurular işleme konmayacaktır

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI SINAV TARİHLERİ

Yabancı Dil Sınavı

31 Ocak 2007 Çarşamba Saat 10.00

Sınav Yeri : DPÜ Merkez Kampüsü Mühendislik Fakültesi KÜTAHYA

Bilim-Mülakat Sınavı

31 Ocak 2007 Çarşamba Saat 14.00

Mülakat Yeri: Anabilim Dalı Başkanlıklarında Yapılacaktır. KÜTAHYA

ADRES:

Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Merkez Kampüs, KÜTAHYA

Tel: 0-274-2652061 Fax:0-274-2652060

 

 

 Dumlupınar Üniversitesi

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.

Word'da gör İndir Arkadaşına öner Yazdır RSS Sitene Ekle
Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007
kpss kpss