Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.
 Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı

 11.4.2012

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (lisans öğreniminde mezun olunan alanda) ALES’ten en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c)Atamalar 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca yapılacaktır.

MUAFİYET

1- a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Öğretim Görevlisi

Okutman, Arş. Gör. Unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav,

2- Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftır.

Başvuruda istenen belgeler;

- Başvuru Dilekçesi,

- Özgeçmiş,

- Mezuniyet Belgesi ve Transkript Belgesinin onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

- ALES Belgesi,

- Yabancı Dil Belgesi,

- 2 Adet vesikalık Fotoğraf

- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları

- SGK Hizmet Dökümü (Tecrübeyi belgelendirmek amaçlı)

BAŞVURU YERİ: Üniversitemizin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına Şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

  Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü için; Hukuk Fakültesi, Kamu Yönetimi veya İşletme Bölümü mezunu olup, Güvenlik Hizmetleri alanında en az 5 yıl tecrübeye sahip olmak. Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü için; Turizm ve Otelcilik veya Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  Yerel Yönetimler Programı İçin; Kamu Yönetimi veya Yerel Yönetimler Anabilim dalında Yüksek Lisans Yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  Muhasebe ve Vergi Bölümü için; Muhasebe - Finansman veya Maliye Anabilim dalında Yüksek Lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak ve Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında veya Antrenörlük Eğitimi Anabilim dalında Yüksek Lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak ve Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında veya Antrenörlük Eğitimi Anabilim dalında Yüksek Lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında veya Spor Yöneticiliği Anabilim dalında Yüksek Lisans yapmış olmak Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak ve Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında Yüksek Lisans yapmış olmak veya Beden Eğitimi ve spor Öğretmenliği anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  Maliye Programı İçin; Maliye bölümü mezunu olmak veya Maliye, Muhasebe ve Finans Anabilim dallarında Yüksek Lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı İçin; Lisans mezunu olup, tıbbi pazarlama alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak veya pazarlama ve Farmakoloji de Yüksek Lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  Çocuk Gelişimi programı için; Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi Bölümü Lisans mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  Yaşlı Bakımı Programı İçin; Hemşirelik Bölümü mezunu olup alanında tecrübeli olmak. Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı için; İşletme Anabilim dalında Yüksek Lisans yapmış ve İnsan kaynakları Yönetimi alanında tecrübeli olmak. Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  Muhasebe ve Vergi Bölümü için; Muhasebe – Finans Anabilim dalında Yüksek Lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  Harita ve Kadastro Programı için; Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. . Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  Bilgisayar Teknolojileri Bölümü için; Bilgisayar Mühendisliği Bölümü veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü İçin; Makine Mühendisliği Bölümü mezunu ve alanında en az 3 yıl tecrübeli olmak. Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  İnşaat Bölümü için; Yapı öğretmenliği veya İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  Mekatronik Programı İçin; Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Bölümü veya Elektrik Elektronik Öğretmenliği Mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 24 Nisan 2012

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) ALES’den en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Atamalar 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak.

MUAFİYET

a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Ögr.Gör., Okutman, Arş.Gör. unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

Başvuruda istenen belgeler ;

- Başvuru Dilekçesi ,

- Özgeçmiş,

- Mezuniyet Belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belge).

- Lisans Transkript Belgesi,

- ALES Belgesi,

- Yabancı Dil Belgesi,

- İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora öğrencilik belgesi örneği,

- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

BAŞVURU YERİ: Üniversitemizin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına Şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)

  Mimarlık Bölümü mezunu olup ilgili anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 24 Nisan 2012
  Eskiçağ Tarihi Bilim dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Araştırma Görevlisi 1 24 Nisan 2012

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Okutman alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- a) ALES’ten (alanındaki puan türünden) en az 70 (yetmiş) puan almak. (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.)

b) Araştırma Görevlileri için atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı)’den en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Ayrıca alan türü değişen programlardan mezun olanların alan türü değişen programlara başvurularında ise, lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.

3- Fakülte ve Rektörlük birimlerine alınacak Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri, Uzman ve Okutman kadroları için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (elli), Yabancı Dil Okutmanı için 80 (seksen) puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

Okutman

a)Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

b)Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.

MUAFİYET

1 - a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlülüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

c)Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmış oldukları yükseköğretim kurumlarına veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)‘ten,

2- Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil şartından muaftır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1-Özgeçmiş

2-Nüfus cüzdanı sureti

3-Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (yabancı Yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

4-İki adet fotoğraf ( 4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).

5-ALES Sınav Sonuç Belgesi

6-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğeri).

7-Hizmet belgesinin aslı. ( halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenecektir).

8-Lisans transkriptinin aslı veya onaylı fotokopisi

9-Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.

BAŞVURU YERİ: Üniversitemizin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına Şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)

Adayların ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin (http://www.bitliseren.edu.tr/) web sitesinde ilan edilecektir.

  İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, bölümü mezunu olup, alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak. Okutman 1 24 Nisan 2012
  İngiliz Dil Bilimi, İngiliz dili ve Karşılaştırılmalı Edebiyat, İngiliz dili ve edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim – Tercümanlık (İngilizce ) bölümlerinin birinden mezun olmak. Okutman 1 24 Nisan 2012
  İngiliz Dil Bilimi, İngiliz dili ve Karşılaştırılmalı Edebiyat, İngiliz dili ve edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim – Tercümanlık (İngilizce ) bölümlerinin birinden mezun olmak. Okutman 2 24 Nisan 2012

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19/09/2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK BAŞVURULARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Uzman Kadrolarına Başvuracak Adayların; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu alan ile ilgili en az 70 puan almış olmaları ve başvurdukları alanda Resmi Kurumlardan belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl tecrübeli olduklarını gösterir belge ile varsa bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir takım dosya halinde;

Başvuruda İstenen Belgeler

-- Başvuru Dilekçesi ,

- Özgeçmiş,

- Mezuniyet Belgesi ve Transkript Belgesinin onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

- ALES Belgesi,

- Askerlik Durum belgesi

- 2 Adet vesikalık Fotoğraf

- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları

BAŞVURU YERİ: Üniversitemizin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına Şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

  İnşaat Mühendisliği mezunu olup, alanında en az 4 yıl tecrübeli olmak. Uzman 1 24 Nisan 2012
 

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.

Word'da gör İndir Arkadaşına öner Yazdır RSS Sitene Ekle
Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007
kpss kpss