Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.
 KPSS ile Atananlar ve Atanacak Olanlar İçin Altın Kurallar

 11.7.2011

KPSS ile yerleştirmesi yapılan aday memurların atanma öncesinde ve atandıktan sonra karşılaşabileceği önemli konuları açıklamaya çalışacağız. Konular soru ve cevap yöntemiyle açıklanmaya çalışılacaktır.
1- Ne kadar süre sonra göreve başlamam gerekir? 

2009/6 KPSS atama sonucu kurumumun istediği sürede evraklarımı teslim ettim. Evraklar onaylanıp tarafıma tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde mi müracaat etmeliyim? 
657 sayılı Kanunun 62 nci maddesi gereğince Edirnede sözleşmeli olarak görev yaparken Sinop'a imam olarak yerleştirilmeniz nedeniyle atama onayınız size ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde göreve başlamanız gerekir. Sözleşmeli olarak çalışıyor olmanız bu durumu değiştirmez.

2- Göreve başlama ve aday memurluk statüsü 

Bir kamu kurumuna memur olarak atanan kişinin ilk statüsü aday memurluktur. Aday memurluk süresi 1 ila 2 yıl arasında değişmektedir. Aday memurluk süresinin ne kadar olacağı 657 sayılı Kanun'da düzenlenmiştir. Kanunun 54'üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenleme şu şekildedir: "Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." 
Bu hükme göre adaylık süresi 1 ile 2 yıl arasında değişebilmektedir. Kamu kurumlarının hangi süreyi uygulayacağı kendi takdirlerinde olan bir konudur. Adaylık süresinde KPSS sonuçlarına göre başka kurumlara yerleşenlerin daha önceki süreleri adaylık süresinin hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, KİT'lerde veya 657 sayılı Kanunun 4/B statüsünde sözleşmeli olarak çalışılan süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine rağmen bunun dışındadır. 

3- Aday memur kendi kurumu içinde yer değiştirebilir mi? 

Aday memurun nakline ilişkin olarak 657'de yer alan hükme yukarıda yer verilmiştir. Madde hükmünde adaylık süresince "başka kurumlara" nakil yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre aday başka kurum olmadığı sürece kendi kurumu içinde adaylık statüsünde yer değişikliği yapabilir. 
Burada bir örnek verecek olursak; İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'ne atanan bir aday memur, aday memurken, Bursa İl Tarım Müdürlüğü'ne naklen atanabilir. Ancak, bu kişi aday memurken, sınavsız olarak aynı düzey unvanla diğer kamu kurumlarına örneğin Maliye Bakanlığı'na naklen geçemez. Ancak, kamu kurumlarının, kurumsal düzeyde çıkardıkları atama ve yer değiştirme yönetmeliklerinde, nakle ilişkin düzenlemelere de yer verilmekte olup, bu yönetmeliklerde bazen süre sınırı getirilebilmektedir. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nda, aday olarak atanmış bir öğretmen, adaylığı kaldırılmadığı sürece nakil isteyememektedir. 

4- Aday memurken başka kuruma geçilebilir mi? Muvafakat verilmezse ne yapılabilir? 

Aday memurken başka kuruma naklen geçiş yapılamamaktadır. Zira 657 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinin ikinci fıkrasında, aday memurluk süresince, başka kuruma geçiş yapılamayacağı belirtilmiştir. Ancak, uygulamaya esas görüşler veren Devlet Personel Başkanlığı bu madde hakkında önemli bir mütalaa vermiştir. Başkanlık mütalaasında, "657 sayılı Kanun'un 54'üncü maddesinde geçen "nakil" ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tâbi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiğinden, sınav sonucuna göre yapılan atamalar gereğince yapılması gereken nakiller 54'üncü maddesinde geçen 'nakil' anlamında değerlendirilmemektedir" denilmiştir. Sınav kazanların kurumlarınca muvafakat verilmezse dava yoluyla muvafakat alınabilmektedir. Bu konudaki idari yargının kararları istikrar kazanmıştır ve kesinlikle ümitsizliğe kapılmamalıdır. 

5- Aday memurken hangi nedenlerden dolayı göreve son verilebilir? 

Adaylık dönemi çok kritik bir süreçtir. Bu nedenle aday memurların çok dikkatli olması gerekmektedir. Bu konuya ilişkin düzenleme 657 sayılı Kanun'un 56'ncı maddesinde yapılmıştır. Maddede, adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkilerinin kesileceği hüküm altına alınmıştır. 

6- Yeni atanacak aday memurlar dikkat edin geleceğiniz kararabilir 

Bu yazımızda aday memurların yaşayabileceği sorunlarla ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda önemli açıklamalarda bulunulacaktır. 
Aday memurların adaylık döneminde disiplin cezası almamaları gelecekleri açısından oldukça önemlidir. Aksi takdirde yapacakları küçük hatalar nedeniyle alacakları disiplin cezası nedeniyle görevleri (memuriyetleri) sona erdirilecektir. Burada idarelerin de takdir hakları yoktur. 
657 sayılı Kanun'un adaylık süresi sonunda başarısızlık halini düzenleyen 57'nci maddesinde; "Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir."hükmü gereğince aday memurların adaylık döneminde çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde herhangi bir disiplin cezası sonucunda memuriyetle ilişikleri kesilerek gelecekleri kararacaktır. 

7- Aday memurun yıllık izni nasıl hesaplanır? 

657 sayılı Kanun'un yıllık izni düzenleyen 102'nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür... " hükmü yer almaktadır. 
Bu hüküm çerçevesinde, hizmetin bir yıl olması halinde yıllık izne hak kazanılabilmektedir. Hizmet kavramı ise kazanılmış hak aylık hesabında değerlendirilen hizmet süresini ifade etmektedir. Aday memur olarak göreve başlayanlar bir yıl görev yaptıktan sonra yıllık izne hak kazanmaktadır. Aday memurlar, bir yıllık hizmet sürelerini tamamladıklarında içinde bulunulan yıla ait yıllık izin haklarını kullanabilecekleri gibi bir sonraki yıl içinde birleştirerek de kullanabilmeleri mümkündür. Yani izin kullanmada adaylığın önemi yoktur. Uzun süre sözleşmeli olarak çalışan bir aday memur izin hakkı kullanabilecektir. 

8- Aday memurken istifa edenler 6 aylık bekleme süresine tabi midir? 

Eşim 3 ay önce polis memuru oldu. Şu an aday polis memuru olarak çalışıyor. Esim aynı zamanda Türkçe öğretmenliği mezunu ve KPSS den 83.1 almıştı ve KPSS10 puanıyla kadrolu öğretmenliğe geçmek istiyor.Fakat kadrolu öğretmenliğe geçmesi için istifa edip 6 ay beklemesi gerek diyenler var. Aday memur olduğu için 6 ay bekleme süresi var mıdır? 
657 sayılı Kanunun çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarını düzenleyen 97 nci maddesine göre; bu Kanunun 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler(Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.) altı ay geçmeden, göreve tekrar dönemezler. Bu maddeye göre asil veya aday memur ayrımı yapılmamıştır. Dolayısıyla usulüne uygun olarak görevden ayrılırsanız altı ay geçmeden tekrar KPSS10 puanınızla öğretmenliğe atanamazsınız. Atansanız dahi öğrenilmesi halinde görevinize son verilir. 

9- KPSS 2011/1 Tercihleri Sonucunda Yapılan Memur Atamaları 4/a mı Yoksa 4/b mi? 

2011/1 Yerleştirmelerinde atanan memurlar 4/A mı? Yoksa 4/B mi? Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? 
KPSS 2011/1 Tercihleri sonucunda memur olarak atananlar 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamındadır. 5510 sayılı Kanunun çerçevesinde ise 4-c statüsünde sigortalıdırlar. Eğer askerliğini 1.10.2008 tarihinden önce askerliğini yedek subay olarak yapmış olanlardan memur olarak atananlar veya 399 sayılı KHK gereğince sözleşmeli olarak atananlar emeklilik açısından 5434 sayılı Kanuna tabi olacaklardır.

10- KPSS B Grubu Kadrolara Atanmada Yaş Sınırı var mı? 

ÖSYM, KPSS-2011/1 yayımlanan kılavuzda yaş sınırlandırması ile ilgili bir uyarı göremedim. Tercih yapacağım ama memurlukta 35 yaş sınırı olduğunu biliyorum. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? 
Yine bu köşede "50 Yaşındaki Bir Kişi KPSS B Grubu Kadrolara Yerleşebilir mi?"başlıklı bir yazımızda konuyla ilgili olarak; "43 yaşındayım, KPSS ile memur olarak atanabilir miyim? Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in ek 3'üncü maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sınırı tespit edemezler. Dolayısıyla 50 yaşındaki birisi de KPSS B grubu kadrolara yerleşmesi halinde memur olarak atanabilir."ifadesinde bulunmuştuk. 
Sonuç olarak kurumların özel yönetmeliklerinde yaş şartı varsa KPSS için yaş sınırı konulabilir. Bunun dışında kurumların yaş şartı koymasına mevzuat gereği Devlet Personel Başkanlığı müsaade etmemektedir. ARFF Memurları (İtfaiyeci) için yaş şartı vardır ve yaş şartına uymayanların tercih etmemesini öneririz. Yerleştirilseler dahi kurumları atanama yapamazlar.

11- Sözleşmeli personel kadrolu olarak atanırsa harcırah alabilir mi?

İş Kurumu'nda sözleşmeli olarak çalışmaktayken son KPSS atamalarında SGK ya kadrolu olarak atanan arkadaşlarım ve kendi adıma bir maruzat arz edecektim. İl dışına atanıldığı için bazı memur arkadaşlar harcırah alınabileceğini vurguladılar. Bu husus doğrumudur? Dava ile sonuç alınabilir mi?
6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 9 ve 10'uncu maddelerine bakıldığı zaman burada açıktan atanan memurlara harcırah ödenemeyeceği açıkça görülmektedir. Bu bağlamda sözleşmeli pozisyondan memurluğa atanma açıktan atama olup, naklen atama değildir ve bu şekilde atananlara harcırah ödenmesi mümkün değildir. Davadan olumlu sonuç alınması mümkün değildir.

12- Sözleşmeli Statüde geçen hizmetler yıllık izinde değerlendirilir mi? 

Sözleşmeli olarak göreve 2008 Eylül de başlamıştım. 2009 Eylül de yıllık izne hak kazandım ve kullandım. Bu yeni atandığım yerde(memur olarak) de yıllık izin kullanmak için bir yıl beklemem gerekiyor mu? Bildiğim kadarıyla 10 yıl sonunda yıllık izin 30 gün olarak kullanılıyor. Sözleşmeli göreve başlamadan önce de 2005 yılının haziran ayından itibaren kesintisiz SSK'lı olarak çalışıyorum. Bu süreler yıllık izin hesaplamada kullanılabilir mi? 
154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifadesine yer verilmiştir. Bu itibarla sadece sözleşmeli statüde geçen hizmet süreniz yıllık izin hesabında dikkate alınacağından yıllık izin için bir yıl beklemenize gerek bulunmamaktadır.

 

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.

Word'da gör İndir Arkadaşına öner Yazdır RSS Sitene Ekle
Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007
kpss kpss