Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.
 Karadeniz Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı İlanı

 26.1.2008

Yüksek lisans için lisans mezuniyet puanının %45’i ile ALES (sayısal) puanının %55’inin toplamı tezli yüksek lisans için en az 60.00 olmayan adaylar baş vuruda bulunamazlar. Lisans diplomasıyla doktora programlarından birine başvurabilmek için lisans mezuniyet puanının 4 üzerinden en az 3.20 olması gerekir.
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNE 2007–2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ALINACAK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Anabilim Dalı Yüksek Lisans Doktora
T.C. Y.U. T.C. Y.U.
Balıkçılık Tek. Müh. 15 02 10 02
Bilgisayar Mühendislig i 07 02    
Bilgisayar Mühendislig i —Alan Dışı 05 02    
Bilgisayar ve Ögr . Tek. Egt . (TEZLI) 10 02    
Bilgisayar ve Ögr . Tek. Egt . —Alan Dışı 03 02    
Biyoloji 15 02 05 01
Biyoloji —Alan Dışı 10      
Elektrik-Elektronik Mühendislig i
a) Elektrik Mühendislig i 10 02 03 01
Elektrik Mühendislig i — Alan Dışı 05 03
b) Elektronik Mühendislig i 15 02 06 01
Elektronik Mühendislig i — Alan Dışı 05 03
Fizik 03 02 05 01
Fizik — Alan Dışı 02 02   01
Iç Mimarlık 05 02    
İ lkö ğ retim
— Matematik Egitimi 05 02 05 02
— Matematik Egitimi —Alan Dışı 02 01
— Fen Bilgisi Egitimi 10 02 05 02
— Fen Bilgisi Egitimi —Alan Dışı 02 01
İ nşaat Mühendislig i 15 02 05 01
Jeodezi ve Fotogrametri Müh. 15 02 10 01
Jeofizik Mühendislig i 10 02 05 01
Jeoloji Mühendislig i 20 02 10 01
Kimya 10 02 10 01
Kimya —Alan Dışı 05   03 01
Lif ve Kâgıt Teknolojisi 05 02 05 01
Maden Mühendislig i 10 02 05 01
Makina Mühendislig i 30 03 15 02
Matematik 10 02 05 01
Metalürji ve Malzeme Mühendisligi 05 02    
Mimarlık 10 05 05 01
Mimarlık —Alan Dışı 02   03  
OFMA (TEZLI)
— Matematik Egitimi 05 02 02 01
— Fizik Egitimi 05 02
— Kimya Egitimi 05 02
— Biyoloji Egitimi 05 02
Orman Mühendisligi 25 02 10 01
Orman Endüstri Mühendisligi 25 02 15 01
Peyzaj Mimarlıgı 10 02 05 01
Peyzaj Mimarlıgı —Alan Dışı 05   02 01
Şehir ve Bölge Planlama 05 02    

Başvurabilme Şartları:

Programlara başvurabilmek için ALES puanları;

a-) Tezli yüksek lisans için en az, sayısal 60,

b-) Yüksek lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için en az, sayısal 70,

c-) Lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için en az, sayısal 75,

d-) Yabancı Uyruklu öğrenciler için ALES veya uluslar arası düzeyde eşdeğerliği kabul edilen GRE ve GMAT sınavlarından birine girmiş olma şartı aranır.

Yüksek lisans için lisans mezuniyet puanının %45’i ile ALES (sayısal) puanının %55’inin toplamı tezli yüksek lisans için en az 60.00 olmayan adaylar baş vuruda bulunamazlar. Lisans diplomasıyla doktora programlarından birine başvurabilmek için lisans mezuniyet puanının 4 üzerinden en az 3.20 olması gerekir.

Başvuracak Adaylardan İstenecek Belgeler

1. Başvurmak istediği programı belirten lisansüstü başvuru formu (www.fbe.ktu.edu.tr adresinden temin

edilir.)

2. Yüksek lisans için lisans, doktora için yüksek lisans diplomasının onaylı sureti,

3. Yüksek lisans için lisans, doktora için lisans ve yüksek lisans programlarında gördükleri derslerin not ve

ortalamalarını gösteren belgelerin onaylı suretleri

4. Özgeçmiş

5. Bir adet fotoğraf

6. ALES belgesinin onaylı sureti

7. 30 YTL başvuru harcı

YÜKSEK LİSANS GİRİŞ BAŞARI PUANI

a-) Tezli Yüksek Lisans: ALES’in (sayısal) %55’i, lisans eğitimi ortalama mezuniyet puanının %45’i, 100

üzerinden en az 60.00 olmalıdır. Mülakat yapılmayacaktır.

DOKTORA GİRİŞ BAŞARI NOTU

1. Yüksek Lisans Mezunları İçin

a-) Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının %55’i

b-) Yüksek Lisans Eğitimi Ortalama Mezuniyet puanının % 15’i

c-) Lisans Eğitimi Ortalama Mezuniyet puanının %20’si

d-) Mülakattan alınan puanın %10’u (mülakat sınavına girmek zorunludur)

alınmak suretiyle hesaplanır. Buradan alınacak Doktora Giriş Başarı notu 100 üzerinden en az 70.00 olmalıdır.

2. Lisans Mezunları için

a-) ALES puanının %55’i

b-) Lisans Eğitimi Ortalama Mezuniyet Puanının %35’i

c-) Mülakatta alınan puanın %10’u (Mülakata girmek zorunludur) alınmak suretiyle hesaplanır. Burada alınacak doktora giriş başarı notu 100 üzerinden en az 70.00 olmalıdır.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI

İngilizce yeterlik sınavı KTÜ Lisansüstü İngilizce Hazırlık Programı Senato Esaslarına uygun olarak yapılacaktır. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar İngilizce yeterlik sınavına alınacaktır. İngilizce yeterlik sınavında başarılı olamayan adaylar ise İngilizce hazırlık programına yerleştirilecektir. Yedekten kayıt yaptıran öğrenciler 29 Şubat 2008 tarihinde İngilizce seviye belirleme sınavına alınırlar.

BAŞVURULAR

Başvurular ilgili belgelerle birlikte Üniversite kampüsünde bulunan Enstitü Müdürlüğü’ne 04.02.2008 tarihinden itibaren bizzat yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmez.

SON BAŞVURU TARİHİ : 08.02.2008 Saat: 17.00’ye kadar

MÜLAKAT TARİHİ : 12.02.2008 Saat: 09.00

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI : 14.02.2008 Saat: 10.00

NOTLAR:

· Kesin kayıt sonuna kadar kontenjanları dolmayan anabilim dallarında kesin kayıt tarihinden itibaren 3

gün içinde yedek listeden birinci sıradan itibaren kontenjan doluncaya kadar kesin kayıtlar yapılacaktır.

· Lisans mezuniyet derecesi 4’lük sistemde 2.00’dan daha aşağıda olan öğrenciler başvuruda bulunamazlar.

· Süresi dolmamış LES Puanlarının ALES dönüşümü yapılarak başvuru yapılacaktır.

· YÖK Başkanlığı’nın 10.01.2005 tarihli yazısı genel kurulun 17.12.2004 tarihli toplantısında alınan karar gereği bir yarıyıldan fazla ara vermemiş öğrencilerin LES puanlarını ALES puanına dönüştürerek başvurabilirler.

· Anabilim dallarına başvuracak olan farklı lisans veya yüksek lisans programı mezunlarının başvurabilecek oldukları lisansüstü programlar üniversitemiz senatosunca belirlenmiş olup, bu alanların dışından mezun olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir (Üniversite Senatosunun belirlemiş olduğu Anabilim Dalı Başvurularına Esas Teşkil Eden Programlara” http://www.fbe.ktu.edu.tr/duyurular/ABD_Basvurulari.htm” linkinden ulaşılabilir).

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2007-2008 BAHAR KONTENJANLARI

DOKTORA PROGRAMLARI

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2007-2008 BAHAR KONTENJANLARI
 
 
  DOKTORA PROGRAMLARI  
  Anabilim Dalı Mezun Olduğu Program Kontenjan ALES Puan Türü  
  TC YU  
  Tarih Tarih Y.lisans 4 - 70 (söz)  
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikodanışmanlık Bilim Dalı Lisans Mezunlarından;         3 -              
  _ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans Mezunları İçin  
  _ Psikoloji                   75 EA    
  Yüksek Lisans Mezunlarından;     Y.Lisans Mezunları İçin  
  _ Psikolojik Danışmanlık ve rehberlik     70 EA    
  _ Psikoloji                            
  _ Sağlık Psikolojisi                      
  _ Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim              
  _ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme              
  _ Eğitim Yönetimi                        
                                                               
  Başvuru Şartları:                                                  
  Programlara başvurabilmek için ALES puanları;
  a-) Yüksek lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için istenilen puan türünden en az 70,
  b-) Lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için istenilen puan türünden en az 75 .
  Lisans diplomasıyla doktora programlarından birine başvurabilmek için lisans mezuniyet puanının 4 üzerinden en az 3.20 olması gerekir.
 
                                                               
  Başvuracak Adaylardan İstenecek Belgeler
  1.Başvurmak istediği programı belirten lisansüstü başvuru formu(www. sbe . ktu .edu.tr.)adresinden temin edilir.
  2. Lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için lisans, Yüksek Lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için lisans ve yüksek lisans diplomalarının onaylı sureti,
 
  3. Lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için lisans, Yüksek Lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için lisans ve yüksek lisans programlarında gördükleri derslerin not ve ortalamalarını gösteren belgelerin onaylı suretleri,
 
 
  4. Özgeçmiş
  5. Bir adet fotoğraf
  6. ALES belgesinin onaylı sureti
  7. 30 YTL başvuru harcı
                                                               
  DOKTORA GİRİŞ BAŞARI NOTU  
  1. Yüksek Lisans Mezunları İçin                                        
  a-) Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının %55’i                            
  b-) Yüksek Lisans Eğitimi Ortalama Mezuniyet puanının % 15’i                          
  c-) Lisans Eğitimi Ortalama Mezuniyet puanının %20’si                              
  d-) Mülakattan alınan puanın %10’u (mülakat sınavına girmek zorunludur)                    
  alınmak suretiyle hesaplanır. Buradan alınacak Doktora Giriş Başarı notu 100 üzerinden en az 70.00 olmalıdır.
                                                               
  2. Lisans Mezunları için                                              
  a-) ALES puanının %55’i                                              
  b-) Lisans Eğitimi Ortalama Mezuniyet Puanının %35’i                            
  c-) Mülakatta alınan puanın %10’u (Mülakata girmek zorunludur) alınmak suretiyle hesaplanır. Burada alınacak doktora giriş başarı notu 100 üzerinden en az 70.00 olmalıdır.
 
                                                               
  İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI
  İngilizce yeterlik sınavı KTÜ Lisansüstü İngilizce Hazırlık Programı Senato Esaslarına uygun olarak yapılacaktır. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar İngilizce yeterlik sınavına alınacaktır. İngilizce yeterlik sınavında başarılı olamayan adaylar ise İngilizce hazırlık programına yerleştirilecektir. Yedekten kayıt yaptıran öğrenciler 29 Şubat 2008 tarihinde İngilizce seviye belirleme sınavına alınırlar.
 
 
 
                                                               
  BAŞVURULAR                                                    
  Başvurular istenen belgelerle birlikte Üniversite kampusunda bulunan Enstitü Müdürlüğü’ne 04.02.2008 tarihinden itibaren bizzat yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmez.
 
                                                               
  Bir kişi sadece tek bir programa başvuruda bulunabilir.                            
                                                               
  Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanıp, süresinde kaydını yaptırmayanların yerine kesin kayıt tarihinin bitimini izleyen 3 gün içinde yedek listeden birinci sıradan itibaren kontenjan doluncaya kadar kesin kayıt yapılır.
 
                                                               
  SON BAŞVURU TARİHİ             : 08.02.2008   Saat: 17. 00 ’ye kadar        
  MÜLAKAT TARİHİ               : 12.02.2008   Saat: 10. 00              
  İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI         : 14.02.2008   Saat: 10. 00              

Başvuru Şartları:

Programlara başvurabilmek için ALES puanları;

a-) Yüksek lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için istenilen puan türünden en az 70,

b-) Lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için istenilen puan türünden en az 75.

Lisans diplomasıyla doktora programlarından birine başvurabilmek için lisans mezuniyet puanının 4 üzerinden en az 3.20 olması gerekir.

Başvuracak Adaylardan İstenecek Belgeler

1.Başvurmak istediği programı belirten lisansüstü başvuru formu(www.sbe.ktu.edu.tr.)adresinden temin edilir.

2. Lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için lisans, Yüksek Lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için lisans ve yüksek lisans diplomalarının onaylı sureti,

3. Lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için lisans, Yüksek Lisans diploması ile doktora programlarına başvuracak adaylar için lisans ve yüksek lisans programlarında gördükleri derslerin not ve ortalamalarını gösteren belgelerin onaylı suretleri,

4. Özgeçmiş

5. Bir adet fotoğraf

6. ALES belgesinin onaylı sureti

7. 30 YTL başvuru harcı

DOKTORA GİRİŞ BAŞARI NOTU

1. Yüksek Lisans Mezunları İçin

a-) Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının %55’i

b-) Yüksek Lisans Eğitimi Ortalama Mezuniyet puanının % 15’i

c-) Lisans Eğitimi Ortalama Mezuniyet puanının %20’si

d-) Mülakattan alınan puanın %10’u (mülakat sınavına girmek zorunludur)

alınmak suretiyle hesaplanır. Buradan alınacak Doktora Giriş Başarı notu 100 üzerinden en az 70.00 olmalıdır.

2. Lisans Mezunları için

a-) ALES puanının %55’i

b-) Lisans Eğitimi Ortalama Mezuniyet Puanının %35’i

c-) Mülakatta alınan puanın %10’u (Mülakata girmek zorunludur) alınmak suretiyle hesaplanır. Burada alınacak doktora giriş başarı notu 100 üzerinden en az 70.00 olmalıdır.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI

İngilizce yeterlik sınavı KTÜ Lisansüstü İngilizce Hazırlık Programı Senato Esaslarına uygun olarak yapılacaktır. Mülakat sınavında başarılı olan adaylar İngilizce yeterlik sınavına alınacaktır. İngilizce yeterlik sınavında başarılı olamayan adaylar ise İngilizce hazırlık programına yerleştirilecektir. Yedekten kayıt yaptıran öğrenciler 29 Şubat 2008 tarihinde İngilizce seviye belirleme sınavına alınırlar.

BAŞVURULAR

Başvurular istenen belgelerle birlikte Üniversite kampusunda bulunan Enstitü Müdürlüğü’ne 04.02.2008 tarihinden itibaren bizzat yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmez.

Bir kişi sadece tek bir programa başvuruda bulunabilir.

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanıp, süresinde kaydını yaptırmayanların yerine kesin kayıt tarihinin bitimini izleyen 3 gün içinde yedek listeden birinci sıradan itibaren kontenjan doluncaya kadar kesin kayıt yapılır.

SON BAŞVURU TARİHİ : 08.02.2008 Saat: 17.00’ye kadar

MÜLAKAT TARİHİ : 12.02.2008 Saat: 10.00

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI : 14.02.2008 Saat: 10.00

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2007–2008 BAHAR DÖNEMİ

KONTENJANLARI

ANABİLİM DALLARI Y.LİSANS DOKTORA ALES TABAN PUANI
T.C YAB. T.C YAB. Y.LİSANS DOKTORA
Anatomi 2 - 2 - 60 SAY 70 SAY
Biyokimya - - 3 - - 70 SAY
Fizyoloji 1 - - - 60 SAY -
Halk Sağlığı 3 - - - 60 EA -
Diş Has. Ve Tedavi. - - 1 - - 70 SAY
Endodonti - - 1 - - 70 SAY
Oral Diagnoz ve Radyoloji - - 1 - - 70 SAY

BAŞVURABİLME ŞARTLARI

Başvuru için; Anabilim Dalları itibarı ile Enstitümüz Akademik Kurulunca belirlenmiş ve Üniversitemiz Senatosunca onaylanmış olan özel şartları taşıyor olmak.P

Programlara başvurabilmek için ALES puanları;

1-Tezli Yüksek Lisans için en az, sayısal ve eşit ağırlık 60.

2-Yüksek Lisans diploması ile Doktora programına adaylar için en az, sayısal 70.

3-Doğrudan Doktora Programına Başvuracak Hazırlık sınıfı hariç en az 10 yarıyıl öğretim süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültelerinden mezun olan adaylar için en az, sayısal 70.

Enstitümüz Yüksek Lisans Programlarına Başvuracak Adayların: 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.40 Lisans Eğitimi ( Transkript ) not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Enstitümüz Doktora Programlarına Başvuracak Adayların: Yüksek Lisans derecesi ile Doktora Programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisan mezuniyet (Transkript ) nin en az 100 üzerinden 75 ve ya 4 üzerinden 3 olmalıdır.

Doğrudan Doktora Programına başvuracak, hazırlık sınıfı hariç en az 10 yarıyıl Öğretim süreli Tıp, Diş Hekimliği veya Veteriner Fakültelerinden mezun olan adayların; Lisans diplomalarının 100 üzerinden 65 veya 4 üzerinden 2.60 derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Temel Tıp Bilimleri Doktora Programlarına TUS Temel Tıp puanı ile başvuracak Tıp Fakülteleri mezunlarının, Tıp Doktorluğu diplomasına ve en az 50 TUS Temel Tıp puanına sahip olmaları gerekmektedir.( TUS Belgesinin, başvuru tarihi itibarı ile en son 2 yıl içerisinde alınmış olması gerekir. )

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-Başvurmak istediği programı belirten Lisansüstü Başvuru Formu (.www.sabe.ktu.edu.tr.adresinden temin edebilir.)

2-Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans Diplomasının Onaylı Sureti.

3-Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Lisans ve Yüksek Lisans Programlarında gördükleri derslerin not ve ortalamalarını gösteren belgelerin onaylı sureti.(Transkript )

4-ALES Belgesinin Onaylı Sureti.

5-Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi ( Varsa ).

6-Özgeçmiş.

7-Bir adet fotoğraf.

8-30 YTL başvuru harcı.

YÜKSEK LİSANS GİRİŞ BAŞARI PUANI

Tezli Yüksek Lisans: ALES puanının %60 ve Lisans Eğitim mezuniyeti puanının %40 alınmak sureti ile hesaplanır. Bu şekilde belirlenen Yüksek Lisans giriş başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.

DOKTORA GİRİŞ BAŞARI PUANI

1-Yüksek Lisans Mezunları İçin:

a-ALES sınavından istenen türdeki puanın %55,

b-Yüksek Lisans Eğitim puanının % 15,

c-Lisans mezuniyet (Transkript ) %20,

d-Mülakat sınavından alınan puanın % 10( Mülakat Sınavına Girmek Zorunludur) alınmak sureti ile hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan Doktora giriş başarı notunun 100 üzerinden en az 70 olması gereklidir.

2-Direk Doktora Programına Başvuracak Hazırlık sınıfı hariç en az 10 yarıyıl öğretim süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve benzeri Fakültelerinden mezun olan adayların:

a-Lisans diplomasının % 35,

b-ALES puanının %55,

c- Mülakat puanının %10’ u ( Mülakata Girmek Zorunludur) alınmak suretiyle hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan Doktora programına giriş başarı notunun 100 üzerinden en az 70 olması gereklidir.

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI

ÜDS; KPDS’ den en az 60 puan ve TOEFL’ dan en az 513 puan almış olanlar sınav sonuç belgesini ibraz etmeleri halinde veya Lisansüstü Eğitimi ve Yüksek Lisans Eğitimi İngilizce olanlar ile herhangi bir Üniversitede İngilizce Hazırlık Sınıfı okuyup başarılı olanlar İngilizce Yeterlilik Sınavından Muaf sayılırlar. ( Belge İbrazı Zorunludur. Yabancı Dil belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. )

Yabancı dil yeterlilik belgesi ibraz etmeyen; Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar ile Doktora programına başvuran adaylardan giriş mülakat sınavından başarılı olanlar İngilizce Yeterlilik sınavına girmeleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenmiş olan en az 70 puan almaları zorunludur. İngilizce Yeterlilik sınavına girmeyenler ile sınavda başarılı olamayan adaylar İngilizce Hazırlık programına yerleştirilirler. İngilizce yeterlilik sınavı, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü bünyesinde yapılacaktır. Yedekten kayıt yaptıran öğrenciler 29.02.2008 tarihinde İngilizce seviye belirleme sınavına alınırlar.

BAŞVURULAR

Başvurularla ilgili belgelerle birlikte Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü’ne 04.02.2008 tarihinden itibaren bizzat yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.

SON BAŞVURU TARİHİ :08.02.2008 SAAT:17.00

MÜLAKAT TARİHİ :12.02.2008 SAAT:10.00

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI :14.02.2008 SAAT:10.00

YENİ ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYIT VE DERS YAZILIMI :18–22 ŞUBAT 2008

NOT :Kesin kayıtların tamamlanmasından sonra kontenjanları dolmayan Anabilim Dallarında kesin kayıt tarihinden itibaren 3 gün içinde yedek listeden birinci sıradan itibaren kontenjan doluncaya kadar kesin kayıtlar yapılabilecektir.

BAŞVURU ÖZEL KOŞULLARI

ANATOMİ :

Yüksek Lisansa Başvurabilmek için: Sağlık Yüksek Okul, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Fizyoterapist Yüksekokulu ve Veterinerlik Fakültesi mezunları.

Doktoraya Başvurabilmek için: Tıp Fakültesi mezunu olmak.

BİYOKİMYA :

Doktoraya Başvurabilmek için: Biyokimya veya Moleküler Biyoloji sahalarında Yüksek Lisans yapanlar ile Tıp Fakültesi mezunları.

FİZYOLOJİ :

Yüksek Lisansa Başvurabilmek için: Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi veya Fen- Edebiyat fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak

Doktora programına Başvurabilmek için: Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesi mezunu olmak veya Fizyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans mezunu olmak.

HALK SAĞLIĞI :

Yüksek Lisansa Başvurabilmesi için:

1-Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

2-Sağlık Yüksek Okulu (Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Sağlık Eğitimi Bölümleri) mezunu olmak.

3-Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu Mezunu Olmak.

DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ:

Doktoraya Başvurabilmesi için:

1-Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

ENDODONTİ :

Doktoraya Başvurabilmek için:

1-Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ:

Doktoraya Başvurabilmesi için:

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu

KAYITLAR

Sınavlar sonucunda kayıt hakkı kazananların kesin kayıtları ile derse yazılımları, 18.02.2008 -22.02.2008 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kayıt hakkı kazanan öğrenci tarafından bizzat yapılacaktır.Kayıtlar Mesai günleri içerisinde yapılacaktır. Aynı anda iki yüksek lisans programına kesin kayıt yaptırmak mümkün değildir

.

Kesin kayıt için istenen belgeler:

1-Yüksek lisans için lisans diplomasının, doktora için yüksek lisans diplomasının, doğrudan doktoraya

Başvuracak adaylar için lisans diplomasının erkek öğrenciler için 2, bayan öğrenciler için 1 adet onaylı sureti,

2-Not durum belgesinin onaylı sureti.

3-ALES belgesinin onaylı Sureti.

4-Nüfus cüzdanının onaylı örneği ( MuhtarlıktanT.C. kimlik numaralı )

5-Onaylı İkamet belgesi (Muhtarlıktan Yeni tarihli )

6-Askerlik durum belgesi Erkek öğrenciler( Askerlik şubesinden alınacaktır )

7-6 Adet 4,5x6 cm’lik vesikalık fotoğraf

8-Öğrenci katkı payı dekontu.133.20 YTL

9-Öğrenci katılım ücreti –100-YTL

BİLGİ İÇİN

Adres : KTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Telefonlar : Fen Bilimleri Enstitüsü : 0462 3253176 veya 0462 3772623

Sosyal Bilimler Enstitüsü : 0462 3253210 veya 0462 3772022

Sağlık Bilimleri Enstitüsü : 0462 3252821 veya 0462 3775302

Faks : 0462 3253205

İnternet : http://www.ktu.edu.tr/

> <
 

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.

Word'da gör İndir Arkadaşına öner Yazdır RSS Sitene Ekle
Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007
kpss kpss