Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.
 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BAY VE BAYAN SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIM İLANI

 2.4.2010

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI : 2010 YILI SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMLARI

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

ANKARA

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

2010 YILI SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMLARI

BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı

Beylerbeyi / İSTANBUL

MART 2010

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

S. NU. SINIF BRANŞ KAYNAKLAR (FAKÜLTE/YÜKSEK OKULLAR/BÖLÜMLER)
1 ÖĞRETMEN BEDEN EĞİTİMİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK VE YÜZME BRANŞINDA ANTRENÖRLÜK / YARDIMCI ANTRENÖRLÜK BELGESİNE SAHİP OLMAK.
2 KİMYA A- KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK. B- KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK VE PEDAGOJİK FORMASYONA SAHİP OLMAK.
3 TARİH A- TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK. B- TARİH BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK VE PEDAGOJİK FORMASYONA SAHİP OLMAK.
4 MATEMATİK A- ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK VE PEDAGOJİK FORMASYONA SAHİP OLMAK. B- MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU VE ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİNDE YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK. C- MATEMATİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK, ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİNDE YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK VE PEDAGOJİK FORMASYONA SAHİP OLMAK.
5 İNGİLİZCE A- İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK. B- İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MEZUNU VE PEDAGOJİK FORMASYONA SAHİP OLMAK. C- İNGİLİZ DİL BİLİMİ BÖLÜMÜ MEZUNU VE PEDAGOJİK FORMASYONA SAHİP OLMAK. D. AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK VE PEDAGOJİK FORMASYONA SAHİP OLMAK.
6 EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A- İSTATİSTİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK. B- DÖRT YILLIK ÖRGÜN EĞİTİM VEREN FAKÜLTELERİN HERHANGİ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VE EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.
7 EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI DÖRT YILLIK ÖRGÜN EĞİTİM VEREN FAKÜLTELERİN HERHANGİ BİRİNDEN MEZUN OLMAK VE A- EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI, B- EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ, C- EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM, D- EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ, E- EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI, DALLARININ HERHANGİ BİRİNDE TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.
8 PSİKOLOJİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK
9 MÜHENDİS BİLGİSAYAR A- BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, B- BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ, C- BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK MÜHENDİSLİĞİ, BÖLÜMLERİNİN HERHANGİ BİRİNDEN MEZUN OLMAK
10 ELEKTRONİK A- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, B- ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, BÖLÜMLERİNİN HERHANGİ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.
11 ELEKTRİK ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK.
12 İNŞAAT İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK.
13 GEMİ İNŞA GEMİ İNŞA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLMAK.
14 TABİP PRATİSYEN TABİP TIP FAKÜLTELERİNDEN MEZUN OLMAK.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA

SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

1. YASAL DAYANAK :

4678 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkındaki Kanun’a dayanılarak en az dört yıllık fakülte ve yüksek okul bitiren (örgün eğitim) erkek ve bayanlardan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı bulunan sınıf ve branşlarda sözleşmeli subay alımı yapılmaktadır.

2. KILAVUZDA GEÇEN BELLİ BAŞLI TANIMLARIN ANLAMLARI :

a. Sözleşmeli Subay Adayı :

Sözleşmeli subay yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınanlardır.

b. Ön Sözleşme :

TSK birlik, karargah, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli subay adayları arasında askeri eğitime alınmaları konusunda yapılan ve askeri eğitim dönemi başlangıcı ile subaylık nasıp kararnamesinin onay tarihine kadar geçecek süreyi kapsayan sözleşmedir.

c. Sözleşme :

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile sözleşmeli subay adaylarından, askeri eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasında yapılan ve üç yıldan az, dokuz yıldan fazla olmamak üzere hizmet yükümlülüğü getiren yazılı bir belgedir.

ç. Sözleşmeli Subay :

Kendileri ile sözleşme yapılarak subay nasbedilen teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbelerini haiz subaydır.

d. Askeri Eğitim :

Sözleşmeli subay adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğitim merkezlerinde yaptırılacak olan temel askerli ile subaylık anlayışı kazandırma eğitimi.

3. ARANILAN GENEL KOŞULLAR :

a. Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile İlgili Koşullar :

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(3) Askeri öğrencilikten kendi isteği ile ayrılanlar ile askerliğini yedek subay veya 1076 sayılı kanuna göre kısa dönem erbaş olarak yapanlardan terhis edilenler hariç olmak üzere daha önce her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya askeri okullardan çıkarılmamış olmak,

(4) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,

(5) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(6) Yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

(7) Erkek adaylar için hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,

(8) Okul idarelerince disiplin ve ahlak yönünden cezalandırılmamış olmak ve menfi nitelikleri bulunmamak,

(9) Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü (Tıp Fakültesi mezunları için 5907 sayılı kanun değişikliği ile mecburi hizmet hükümlülüğü aranmayacaktır.) ve tazminat borcu olmamak,

(10) Erkek adaylar için bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak ve hakkında hazırlık soruşturması olmamak veya cezaları para cezasına çevrilmiş olsa bile mahkumiyeti bulunmamak,

b. Öğrenim ile İlgili Koşullar :

(1) Alım yapılacak branşlara göre kaynak olarak belirlenen okullardan mezun olmak (Örgün eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olanların başvuruları kabul edilir / yaygın eğitim kurumlarından mezun olanların başvuruları kabul edilmez.),

(2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış olmak,

(3) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

c. Sağlık ve Yaş ile İlgili Koşullar :

(1) Son müracaat tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 27 yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak,

(2) Bayanlar için en az 164 cm., erkekler için en az 169 cm. boyunda olmak ve

sayfa 9’da belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak,

(3) Muayeneye gönderileceği asker hastanelerinden “SÖZLEŞMELİ SUBAY OLUR” kayıtlı sağlık raporu almış olmak (Sınavları kazanan adaylar bilahare Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığınca sevk edilecektir),

ç. Özel Koşullar :

(1) Yedek subay ve uzman erbaş olarak müracaat eden adayların askerlik hizmet süresi içinde almış oldukları sicil not ortalaması sicil tam notunun % 85’inden aşağı olmamak,

(2) Beden eğitimi öğretmenliğine başvuran adaylar için yüzme branşından yardımcı antrenörlük/antrenörlük belgesine sahip olmak.

(3) Eğitim Bilimleri için;

(a) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme branşında : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış veya İstatistik bölümünden mezun olmak,

(b) Eğitim Ekonomisi ve Planlaması branşlarında : Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi Teftişi, Eğitim Yönetimi Teftişi Ekonomisi ve Planlaması ana bilim dallarının herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

(c) Psikoloji branşında : Üniversitelerin psikoloji bölümlerinden mezun olmak.

(4) İngilizce öğretmenliğine başvuran adaylar için TOEFL IBT sınavından 90 ve daha yukarı puan almak.

(5) Öğretmen branşından alınacaklar için pedagojik formasyon belgesine sahip olmak.(Eğitim Fakültesi mezunlarından istenmez.)

4. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER :

a. Sivil kaynaktan başvuranlar için örneği sayfa 11’de yer alan dilekçe (Söz konusu dilekçe örneğine uygun hazırlanmayan dilekçelere işlem yapılmayacaktır).

b. Silahlı Kuvvetlerde görev yapan adaylar için örneği sayfa 12’de yer alan dilekçe (Adaylara ait nitelik belgeleri ile diğer başvuru evrakları görev yaptığı birlikleri tarafından “ÖZEL” gizlilik derecesinde ve “Yalnız İnsan Kaynakları Değerlendirme Grup Başkanı Açabilir” ibareli olarak gönderilecektir. Söz konusu dilekçe örneğine uygun hazırlanmayan ve görev yaptığı birliklerce gönderilmeyen başvurulara işlem yapılmayacaktır.).

c. Mezun olduğu üniversiteden alınan diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/üniversite onaylı (onaylayan makamın adı, soyadı ve makamı ile mühür bulunacaktır) örneği.

ç. Üniversite öğrenimini yurt dışında bitirenler için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nca onaylı denklik belgesi.

d. Varsa lisans üstü öğrenimine ait belgenin aslı veya noter/üniversite onaylı (onaylayan makamın adı, soyadı ve makamı ile mühür bulunacaktır) örneği.

e. Halen yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlar ile uzman erbaşlar için sayfa 13’de yer alan nitelik belgesi.

f. Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar için sayfa 14’de yer alan nitelik belgesi.

g. Erbaş ve Erler için sayfa 15’de yer alan nitelik belgesi.

ğ. Kendisi, anne, baba ve kardeşleri ile evli ise eşini kapsayan vukuatlı nüfus kayıt örneği.

h. Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesi aslı veya askerlik şubesi ya da noter onaylı sureti.

ı. Beden eğitimi öğretmeni branşından müracaat edenler için atletizm alanında yardımcı antrenörlük ya da antrenörlük belgesi.

i. Askerlik hizmetini yapmayan adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durumunu belirtir belgenin aslı.

j. Son halini gösterir 4 Adet 4,5X6 cm. ebadında renkli vesikalık fotoğraf.

k. 8 TL değerinde posta pulu (1 TL’lik ve 50 Krş.’luk değerlerde).

5. BAŞVURU YÖNTEMİ :

a. Giriş koşullarını taşıyan adaylar, başvurularını 12 Nisan – 10 Mayıs 2010 tarihleri arasında postayla veya şahsen “Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, İnsan Kaynakları Değerlendirme Grup Başkanlığı Beylerbeyi / İSTANBUL” adresine yapacaklardır. (Son başvuru zamanı 10 Mayıs 2010 günü Saat:17:00’dır .)

b. Eksik belge gönderen veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranların dilekçelerine işlem yapılmayacaktır.

c. Başvuruları kabul edilen adayların (yazılı sınava katılacak adayların) isimleri ile sınav tarihleri ve sınav yerlerine ilişkin bilgiler, son başvuru tarihinden sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın “www.dzkk.tsk.tr” internet adresinden yayınlanacaktır. Ayrıca, söz konusu bilgileri içeren sınav giriş kartı da adayların adreslerine postalanacaktır.

6. UYGULANACAK SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

a. Ön kayıtları yapılarak kendilerine çağrı kartları gönderilen adaylar sırasıyla;

(1) Genel kültür ve meslek bilgisi sınavına,

(2) Fiziki yetenek testlerine,

(3) Mülakata, (Mülakata ilave olarak kişilik testi, yazılı anlatım becerilerinin ölçülebilmesi için “Makale Yazılması” ve Liderlik özelliklerinin ölçülebilmesi için “Lidersiz Grup Tartışması” sınavları ve öğretmenlik branşlarına ilişkin örnek ders uygulaması yapılacaktır. Sonuçlar mülakata veri olarak kullanılacaktır.)

tabi tutulacaklardır. Sınavların yapılacağı merkezler bilahare duyurulacaktır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki sınava giremezler.

7. YAZILI SINAVLAR :

a. Adaylara; 50 genel kültür, 50 meslek bilgisi olmak üzere 100 soru sorulacaktır.

b. Sınav soruları çoktan seçmeli ve 5 seçenekli olarak hazırlanacaktır. Her bir yanlış cevap için doğru cevaptan 0,25 oranında puan kırılır.

c. Genel kültür sorularının konuları aşağıda belirtilmiştir.

(1) Türkçe

(2) İnkılap Tarihi

(3) Atatürkçülük (Türk Devlet ve Fikir Hayatı, Ekonomik Hayat ile İlke ve İnkılapları)

(4) T.C. Anayasası

(5) Birleşmiş Milletler

(6) NATO

(7) Lozan Antlaşması

(8) Montreux Sözleşmesi

(9) 1947 Paris Sözleşmesi

(10) Milli Coğrafya

(11) Aktüel Konular

ç. Meslek bilgisi sınavları, adayların kendi branşlarında öğrenim gördükleri müfredat programlarından yapılacaktır.

d. Adayların sınavları optik okuyucu ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir.

e. Değerlendirme sonucunda; Beden Eğitimi Öğretmeni hariç diğer branşlarda, genel kültür sınavından 50 puan üzerinden 30 puan ve daha yukarı, meslek bilgisi sınavından 50 puan üzerinden 35 puan ve daha yukarı not alan, ayrıca her iki sınavdan toplam 100 puan üzerinden 70 ve daha yukarı not alanlar başarılı sayılır ve fiziki yetenek testlerine katılmaya hak kazanırlar. Beden eğitimi öğretmenlerinin meslek bilgisi sınavlarına ve değerlendirmelerine ilişkin açıklamalar 11’nci maddede belirtilmiştir.

f. Yazılı sınavlarla ilgili diğer hususlar sınav talimatında açıklanır. Adayların yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtraş ve mühendis sınıfı adayların meslek bilgisi sınavında kullanmak üzere hesap makinesi bulundurmaları gerekmektedir.

8. YAZILI SINAVI KAZANAN ADAYLARIN FİZİKİ YETENEK TESTLERİ İLE MÜLAKATA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER :

a. Özgeçmiş,

b. Aday Bilgi Formu (sınav sonuçları ile birlikte Internet’te yayınlanacaktır.)

c. Yetkili makamlarca onaylanmış, annesine, babasına ve evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti, (nüfus cüzdanı fotokopisi noter tasdikli olsa dahi kabul edilmez, fotoğrafları son üç ay içinde çekilmiş olmayanlar ile fotoğrafsız nüfus cüzdanı sureti getiren adayların müracaatları kabul edilmeyecektir).

ç. Bitirdiği okulda okuduğu süre ve dersleri belirten Not Durum Belgesi (Transkript)’nin aslı veya noter/öğrenci işlerince onaylı örneği.

d. Kendisine ait Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı (Cumhuriyet Baş Savcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden alınacak ve başvuru tarihi itibariyle üç aydan eski olmayacaktır.).

e. Yetkili makamlarca (muhtarlık veya noter) onaylanmış fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti, (nüfus cüzdanı fotokopisi noter onaylı olsa dahi kabul edilmez, fotoğrafları son üç ay içinde çekilmiş olmayanlar ile fotoğrafsız nüfus cüzdanı sureti gönderenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir).

9. FİZİKİ YETENEK TESTLERİ (BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ HARİÇ) :

a. Yazılı sınavı kazanarak fiziki yetenek testlerine gelen adayların, söz konusu testlere başlamadan önce giriş koşullarında ve sayfa 16’da belirtilen boy ve kilo koşullarını taşıyıp taşımadıkları ölçülür. Öngörülen koşulları taşımayan adaylar başarısız sayılır ve fiziki yetenek testlerine alınmazlar.

b. Fiziki yetenek testlerinde adaylar; 3000 m. koşu, şınav ve mekikten oluşan testlere tabi tutulurlar.

c. Adaylara uygulanacak fiziki yetenek testlerinin barajları, erkek adaylar için sayfa 17’de, bayan adaylar için sayfa 18’de belirtilmiştir.

ç. Testlerin her birinden 100 puan üzerinden 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Fiziki yetenek testlerinde belirtilen barajı geçemeyen adaylar diğer aşamalara katılamazlar.

d. Adayların fiziki yetenek notu mekik, şınav ve koşu testlerinden aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur. Adayların fiziki yetenek notları sıralama notlarına dahil edilmez (beden eğitim öğretmenliği branşı hariç).

e. Adayların fiziki yetenek testleri için yanlarında spor malzemesi bulundurmaları gerekmektedir.

f. Fiziki yetenek testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (Ameliyatlı, hamile, burkulma, kırık v.b.) sınavlara kabul edilmezler.

10. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE UYGULANACAK SINAVLAR :

a. Genel kültür sınavı diğer sınıf/branşlardaki adaylara uygulanan esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

b. Yazılı meslek bilgisi sınavının konuları aşağıda belirtilmiştir.

SIRA NO KONU
1 SPORLA İLGİLİ AKTUEL/GENEL KÜLTÜR
2 ANTREMAN BİLGİSİ
3 ANOTOMİ
4 FİZYOLOJİ
5 İLK YARDIM

c. Adayların tabi tutulacağı fiziki yeterlilik testleri aşağıda belirtilmiştir.

SIRA NO KONULAR TOPLAM PUAN
1 YÜZME 30
2 ATLETİZM 15
3 MEKİK – BARFİKS 15
4 OYUNLAR (BRANŞ SINAVI) 40
GENEL TOPLAM 100

Testlerin puanlama çizelgeleri sayfa-19-20'dedir..

ç. Fiziki yetenek testinin 100 puan üzerinden değerlendirilip % 50’sinin, meslek bilgisi sınavının 100 puan üzerinden değerlendirilip % 30’unun, genel kültür sınavının 100 puan üzerinden değerlendirilip % 20’sinin alınmasıyla, değerlendirme toplam 100 puan üzerinden yapılır.

d. Fiziki yetenek testinden % 50 üzerinden 40, meslek bilgisi sınavından % 30 üzerinden 15, genel kültür sınavından % 20 üzerinden 10 ve daha yukarı puan alanlar veya toplam 70 puan alanlar başarılı sayılır ve mülakata çağrılır.

11. ÖRNEK DERS UYGULAMASI:

Öğretmenlik branşlarından müracaat eden adayların (eğitim bilimleri hariç) öğretmenlik branşına ait yeterliliklerinin tespiti için örnek bir ders uygulaması yapılacaktır. Elde edilecek sonuçlar mülakat aşamasında veri olarak kullanılacaktır.

12. MÜLAKAT :

Mülakatta aşağıdaki hususlara dikkat edilir. Her konu 10 tam puan üzerinden değerlendirilir. 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır.

a. Dış görünüm,

b. Anlatım,

c. Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü,

ç. Kendine güveni,

d. TSK hakkındaki görüşü.

13. DEĞERLENDİRME VE SEÇİM :

a. Yapılan sınavlar sonucunda belirlenen barajları aşan tüm adayların;

(1) Beden Eğitimi Öğretmeni branşı için : genel kültür sınav notu, meslek bilgisi sınav notu, fiziki yetenek sınav notu ve mülakat notunun ortalaması,

(2) Diğer branşlar için : genel kültür sınav notu, meslek bilgisi sınav notu ve mülakat notu ortalaması,

başarı notunu oluşturur. Başarı notu dikkate alınarak adaylar kendi aralarında sıralanır.

b. Yapılan fiziki yetenek, genel kültür ve meslek bilgisi sınavları ile mülakattan başarılı olan adayların nihai sıralamasında,

(1) Yüksek lisans ve master yapanlara ilave 5 puan verilir,

(2) Doktora yapanlara ilave 10 puan verilir,

başarı sıralamasına göre kontenjan kadar adayın alım işlemleri başlatılır.

c. Adayların fiziki yetenek değerlendirme testinden aldığı puanların genel sıralamaya etkisi yoktur.

14. SONUÇLARIN ADAYLARA DUYURULMASI :

a. Sonuçlar adaylara, “http://www.dzkk.tsk.tr” internet adresi vasıtasıyla duyurulacaktır.

b. Alımı uygun görülen adaylar kendilerine bildirilen tarihte Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığında bulunurlar. Adaylar Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığınca Asker Hastanelerine sevk edilir ve diğer belgeleri tamamlatılır.

15. ÖN SÖZLEŞME İŞLEMLERİ :

a. Alımı uygun görülen adaylar ile Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Beylerbeyi/İSTANBUL adresinde ŞUBAT 2011 ayı içerisinde ön sözleşme yapılır.

b. Sözleşmeli subay adayı, çalışıyor ise çalışmakta olduğu işyerinden ayrılmak zorundadır.

16. SÖZLEŞMELİ SUBAY ADAYLARININ KATILACAĞI EĞİTİMLER :

a. Sözleşmeli subay adayları MART-AĞUSTOS 2011 tarihleri arasında Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Altınova/YALOVA’da “Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi”ne alınacaklardır.

b. Askerlik yükümlülüğünü daha önce kısmen veya tamamen yerine getirmiş adaylar da söz konusu eğitime katılacaklardır.

c. Eğitimde başarılı olamayan adaylarla sözleşme yapılmaz ve işlemleri iptal edilir.

17. SÖZLEŞME YAPILMASI :

a. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayan sözleşmeli subay adayları 3 yıldan az, 9 yıldan fazla olmamak üzere sözleşme imzalarlar.

b. Subaylığa nasıp kararnameleri çıktıktan sonra 30 AĞUSTOS 2011 tarihinden geçerli olarak sözleşmeli subay olurlar.

18. ATANMA :

Sözleşmeli subayların, sözleşmeyi imzalamalarını müteakip, sınıf ve branşlarına uygun kadrolara atamaları yapılır.

19. SÖZLEŞMELİ SUBAYLARIN KATILACAĞI EĞİTİMLER :

“Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi”ni başarı ile bitirerek kendileriyle sözleşme yapılan ve subay nasbedilenler; atandıkları görev yerlerinde görev başı eğitimine/meslekleri ile ilgili staj eğitimine tabi tutulur.

20. SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VE UZAMASI :

a. Görevde iken sözleşmesini yenilemek isteyenler sözleşme süresi sona erme tarihinden 6 ay önceden başlamak suretiyle dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Bu dilekçeler, Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir. Uygun görülenlerin sözleşmesinin yenileneceği, sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bildirilir.

b. Sözleşme, ilgili sözleşmeli subayın talebinin idarece kabul edildiğinin bildirilmesi ile yenilenir.

c. Yukarıdaki işlemler sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bitirilir.

ç. Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az 3 ay önce taraflar sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları taktirde sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

d. Sözleşmeli subay nasbedildikten sonra; yabancı memleketlere 6 ay veya daha uzun süreli öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin sözleşme süreleri, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki katı kadar; T.S.K. hesabına yurtiçinde fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yapanlarla meslekleri ile ilgili ihtisas yapanların sözleşme süreleri ise buralarda geçen süreler kadar uzatılır.

e. Yurtdışında sürekli göreve atananların sözleşme süreleri görevi devraldıkları ve devrettikleri tarihler arasındaki süre kadar uzatılır.

21. SÖZLEŞMENİN FESHİ :

Sözleşmeli subay adayları ile sözleşmeli subaylardan:

a. Haklarında disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle ”Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun Değildir” şeklinde sicil düzenlenenlerin,

b. Askeri eğitim esnasında yetkili kurullarca başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilenlerle, yetersizlikleri nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesiyle anlaşılanların,

c. Türk Silahlı Kuvvetlerden çıkarmayı gerektiren bir suçtan mahkum olanların,

ç. Yasadışı siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai faaliyetlerde bulunanlar ile tutum ve davranışları ile bu görüşleri benimsediği tespit edilenlerin,

d. Sözleşmeli subay olma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin,

e. Disiplin mahkemeleri tarafından, sözleşme tarihinden itibaren bir takvim yılı içinde verilen cezaların toplamı 30 günden fazla olanların,

f. Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, evlilikleri ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk Vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk Vatandaşlığından çıkarılanların,

g. Sözleşmeli subay iken yetkili sağlık kurullarınca verilen kararlara göre sözleşmeli subay olarak göreve devamı mümkün olmayanların,

ğ. İstihdam edildikleri sınıflarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık kurullarınca karar verilenlerden idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek duyulmayanların,

h. Sözleşmenin yapılmasını müteakip; barışta veya savaşta, mesai saatleri içinde veya dışında görevlerini icra ederken bir saldırıya, kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalananlar hariç olmak üzere, sözleşme tarihinden itibaren birer yıllık periyotlar içinde aldıkları istirahat süreleri toplam üç ayı geçenlerin,

sözleşmeleri sözleşme sürelerinin bitiminden önce feshedilir.

22. GÖREVDE BAŞARISIZ OLMA VE KENDİLERİNDEN İSTİFADE EDİLEMEME

HALLERİ VE BUNLARA YAPILACAK İŞLEMLER :

a. Görevde başarısız olanlar ile kendilerinden istifade edilemeyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesiyle anlaşılan sözleşmeli subayların barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın TSK’dan ilişikleri kesilir.

b. Askerlik yükümlülüğünü daha önce yerine getirmemiş olan sözleşmeli subay adayları ile sözleşmeli subaylardan herhangi bir nedenle sözleşmesi sona erenlerden; askerlik eğitimi dahil, hizmet sürelerinin toplamı tabi oldukları askerlik hizmeti süresini karşılayanlar, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri tamamlattırılır.

23. MUVAZZAF SUBAYLIĞA GEÇME :

Muvazzaf Subaylığa Geçme Şartları;

a. 7-12’nci fiili hizmet yılları içinde olmak,

b. Muvazzaf subaylığa geçmek isteğini belirten dilekçe ile ilk amirine müracaat etmek.

c. Başvurduğu yıla kadar almış olduğu sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun % 90 veya daha fazlası olmak,

ç. Muvazzaf subaylığa geçmesinin uygun olduğu sıralı sicil amirlerince düzenlenecek nitelik belgesi ile belirlenmiş olmak,

d. Dz.K.K.lığınca yapılacak mesleki sınavlarda başarılı olmak ve saptanan kontenjana girmek,

Bu şekilde muvazzaf subaylığa geçirilenler, subay nasbedildikleri tarihten başlamak üzere onbeş yıl hizmet etmedikçe istifa edemeyeceklerdir.

24. İZİN :

Yıllık izin (30 gün planlı, 15 gün mazeret), mazeret izni, yurtdışı izni ve sıhhi izinlerden muvazzaf subaylar gibi yararlanırlar.

25. MAAŞ :

Ön sözleşme yapılan ve askeri eğitime başlayan adaylar asteğmen maaşı, sözleşmeli subay olduktan sonra emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subay hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali haklardan aynen istifade edeceklerdir.

26. SAĞLANACAK ÖZLÜK HAKLARI VE SOSYAL İMKANLAR :

a. Resmi üniforma,

b. Muvazzaf subaylar gibi rütbe terfi imkanı ve mali haklardan yararlanma,

c. Kendisinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin askeri hastanelerdeki sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanı,

ç. Puan durumuna göre askeri lojmanlardan, kiralama sisteminden ve lojman tazminatından istifade etme,

d. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) imkanlarından yararlanma (Borç para alma, ev kredisi kullanma, konut edinme, emeklilikte birikmiş ikramiyeden yararlanma v.b.),

e. Kendisi ve aile fertlerinin askeri sosyal tesislerden yararlanması,

f. Askeri servis araçlarından istifade etme,

g. Fakültede geçen öğrencilik süresini borçlanarak hizmetten saydırma, fiili çalışma süresine, belli süre yıpranma payı ilave edilmesi ile T.C.Emekli Sandığı Kanunu’na göre emekli olma hakkı,

ğ. Lisan kursu, yurt içi ve yurt dışında hizmet içi eğitim, yurt içi ve yurt dışı toplantılarına iştirak ve yurt dışında inceleme, bilgi ve görgü artırma imkanı,

SİVİL KAYNAKTAN MÜRACAAT EDECEK ADAYLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞINA

Beylerbeyi/İSTANBUL

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2010 yılı sözleşmeli subay alımları giriş koşullarını taşıdığımı ve aşağıda belirttiğim bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan eder, bilgilerin yanlış olması halinde sınav işlemlerinin iptalini kabul ederim.

2. …………………..................sınıf/branşından sözleşmeli subay olmak istiyorum. Sınav başvurumun kabul edilmesini, arz ederim.

TARİH

İMZA

ADI SOYADI

EKLER :

(Başvuruda istenen belgeler sırasıyla yazılacaktır.)

ADRES :

(Yazışma adresleri posta kodu ile birlikte yazılacaktır)

TLF.NO :

(GSM ve ev telefon numaraları yazılacaktır)

BAŞVURU BİLGİLERİ

1. T.C. KİMLİK NUMARASI :

2. DOĞUM TARİHİ :

(gün, ay ve yıl olarak)

3. ÖĞRENİM BİLGİLERİ

a. Üniversite Adı :

b. Bölüm Adı :

c. Mezuniyet Tarihi :

(gün, ay ve yıl olarak)

4. LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİMİ BİLGİLERİ

(Bu bölümü; lisans üstü öğrenimi tamamlamış adaylar dolduracaktır.)

a. Üniversite :

b. Enstitü :

c. Mezuniyet Tarihi :

(gün, ay ve yıl olarak)

5. TERHİS BİLGİLERİ

(Bu bölümü sadece askerlik görevini tamamlamış erkek adaylar dolduracaktır.)

a. Kuvvet Komutanlığı :

b. Sınıf/Rütbe :

c. Sicil No :

ç. Terhis Tarihi :

T.S.K.’DA GÖREV YAPAN ADAYLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞINA

Beylerbeyi/İSTANBUL

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2010 yılı sözleşmeli subay alımları giriş koşullarını taşıdığımı ve aşağıda belirttiğim bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan eder, bilgilerin yanlış olması halinde sınav işlemlerinin iptalini kabul ederim.

2. …………………...................sınıf/branşından sözleşmeli subay olmak istiyorum. Sınav başvurumun kabul edilmesini, arz ederim.

TARİH

İMZA

ADI SOYADI

EKLER :

(Başvuruda istenen belgeler sırasıyla yazılacaktır.)

ADRES :

(Yazışma adresleri posta kodu ile birlikte yazılacaktır)

TLF.NO :

(GSM ve ev telefon numaraları yazılacaktır)

BAŞVURU BİLGİLERİ

1. T.C. KİMLİK NUMARASI :

2. DOĞUM TARİHİ :

(gün, ay ve yıl olarak)

3. ÖĞRENİM BİLGİLERİ

a. Üniversite Adı :

b. Bölüm Adı :

c. Mezuniyet Tarihi :

(gün, ay ve yıl olarak)

4. LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİMİ BİLGİLERİ

(Bu bölümü; lisans üstü öğrenimi tamamlamış adaylar dolduracaktır.)

a. Üniversite :

b. Enstitü :

c. Mezuniyet Tarihi :

(gün, ay ve yıl olarak)

5. ASKERLİK BİLGİLERİ

(Askerlik görevini yapan adayların bilgileri yazılacaktır)

a. Kuvvet Komutanlığı :

b. Birliği :

c. Sınıf/Rütbe :

ç. Sicil No :

SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMAK İSTEYEN YEDEK SUBAYLAR VE UZMAN ERBAŞLAR İÇİN DÜZENLENECEK NİTELİK BELGESİ

GÖREVİ :

ADI SOYADI :

SINIF VE RÜTBESİ :

SİCİL NUMARASI :

NASBI :

T.C.KİMLİK NO :

RESMİ MÜHÜR VE İMZA

SIRA NO NİTELİKLER SİCİL AMİRLERİ
1 2 3
1. Yedek subay/uzman erbaş hizmeti süresi içinde almış olduğu sicillerin not toplamının ortalaması, sicil tam notunun % 85 ve daha fazlası mıdır ?      
2. Ahlak, seciye ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir?      
3. Askeri ruhu, disiplini ve itaati, her türlü tesirlere rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş midir?      
4. Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır ?      
5. Yıkıcı, bölücü faaliyetleri ve ideolojik eğitimleri var mıdır ?      
6. Atatürk ilkelerine bağlı mıdır ?      
7. Sözleşmeli subay olmasını engelleyecek durumu var mıdır?      
8. Çalışkanlığı, azim ve iradesi, soğukkanlılığı, dayanıklılığı, durumlara uyma yeteneği      
9. Güvenilme ve sadakat durumu      
10. Görev için titizliği, sorumluluğu benimsemesi      
11. Genel görünüşü, temizliği, kılık-kıyafeti, tavır ve hareketi      
12. Genel kültür, terbiye, nezaket ve tevazuu      
13. Zeka, kavrayış ve anlayış (muhakeme) yeteneği      
14. Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği      
15. Muhite intibak, arkadaş edinme, kendini sevdirme ve kabul ettirme yeteneği      
16. Eşinin ve ailesinin toplum içindeki durumu      
17. Sözleşmeli subay olarak alınmasının uygun olup olmadığı ?      
  İmza ve Resmi Mühür : Adı ve Soyadı : Rütbesi : Sicil Numarası : Görevi :      

NOT : 1. Niteliklerden 1-7 nolu niteliklere “Evet / Hayır”, 8-16 nolu niteliklere “Çokİyi/İyi/Orta/Zayıf”,

17 nolu niteliğe “Uygundur / Uygun Değildir” şeklinde cevap verilir.

2. Almış olduğu ceza ve mükafatlar listesi, varsa ilave görüşler nitelik belgesine eklenir.

3. Doldurduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilir.

SÖZLEŞMELİ SUBAY OLMAK İSTEYEN SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

GÖREVİ :

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

MEMLEKETİ :

DOĞUM TARİHİ :

SINIFI :

BRANŞI :

SİLAHLI KUVVETLERE

GİRİŞ TARİHİ :

AYLIK DERECE VE

KADEMESİ :

BULUNDUĞU DERECEYE

YÜKSELİŞ TARİHİ :

SİCİL NUMARASI :

RESMİ MÜHÜR VE İMZA

SIRA NO CEVAPLANDIRILACAK BİLGİLER SİCİL AMİRLERİ
1 2 3
1. Genel Görünüşü, sosyal durumu      
2. Askeri tavır ve hareketi      
3. İtaati      
4. Görevde sabır ve tahammülü      
5. Sadakat ve bağlılığı      
6. Tetkik ve etraflıca inceleme merakı      
7. Düzgün söz söyleme kabiliyeti      
8. Amirlik ve komutanlık yapabilme kabiliyeti      
9. Kesin hüküm      
10. Dolduranın Adı, Soyadı Rütbesi İmzası ve Tarih      

NOT : 1. Niteliklere “Çok iyi/ iyi / orta / zayıf” şeklinde cevap verilir.

2. Almış olduğu ceza ve mükafatlar listesi, varsa ilave görüşler nitelik belgesine eklenir.

3. Kesin Hüküm : “Sözleşmeli Subaylığa Layıktır veya Değildir) şeklinde yazılır.

4. Doldurulduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilir.

KISA DÖNEM ERBAŞ/ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ

ADI SOYADI :

GÖREV YERİ :

SINIF VE RÜTBESİ :

MEMLEKETİ :

TERTİBİ :

T.C.KİMLİK NO :

RESMİ MÜHÜR VE İMZA

SIRA NO NİTELİKLER SİCİL AMİRLERİ
1 2 3
1. Ahlak ve karakter bakımından kusursuz ve iyi hal sahibi midir ?      
2. Disiplin ve itaati, her türlü tesirlere rağmen muhafaza edecek şekilde benimsemiş midir ?      
3. Çalışkan azim ve iradeli, soğukkanlı ve dayanıklı mıdır ?      
4. Güvenilir ve sadakatli midir ?      
5. Maddi çıkarlara ve kötü alışkanlıklara düşkünlüğü var mıdır ?      
6. Görevinde sorumluluğu benimser mi ?      
7. Genel görünüşü, temizliği, kılık-kıyafeti, tavır ve hareketleri uygun mudur ?      
8. Meslek bilgisini ve askeri ihtisasını geliştirme çabası var mıdır ?      
9. Zeka, kavrayış ve anlayış (muhakeme) yeteneği uygun mudur ?      
10. Anlatım, düşüncesini açıkça söyleme ve inandırma yeteneği var mıdır ?      
11. Eşinin ve ailesinin sosyal yapısı uygun mudur ?      
12. Yıkıcı, bölücü faaliyetleri ve ideolojik eğitimleri var mıdır ?      
13. Atatürk ilkelerine bağlı mıdır ?      
14. Sözleşmeli …………..olmasını engelleyecek durumu var mıdır?      
  İmza ve Resmi Mühür : Adı ve Soyadı : Rütbesi : Sicil Numarası : Görevi :      

AÇIKLAMA: 1. 1-13’ncü niteliklere Evet/Hayır şeklinde, 14 ncü niteliğe uygundur/uygun değildir şeklinde cevap verilir.

2. Varsa ilave görüşleri Ek olarak gönderilir.

3. Nitelik belgesini doldurmaya yetkili sicil üstleri;

4. Doldurulduğunda “ÖZEL” gizlilik derecesi verilir.

ADAYLARDA ARANAN BOY-KİLO STANDARTLARI

BOY CM) AĞIRLIK ALT SINIRI (KG) AĞIRLIK ÜST SINIRI (KG)
164 51 72
165 52 72
166 52 72
167 53 73
168 54 73
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104
201 77 105
202 78 106
203 78 107
204 79 108
205 80 109
206 81 110
207 81 111
208 82 112
209 83 114
210 84 115

ERKEK ADAYLAR İÇİN FİZİKİ YETENEK TESTİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

ŞINAV 3000 M .KOŞU MEKİK
Tekrar 1 2 3 Süre DK. 1 2 3 Süre DK. 1 2 3 Tekrar 1 2 3
40 100     12.00 100     17.20 28 40 52 40 100    
39 98     12.10 97     17.30 26 38 50 39 98    
38 96     12.20 94     17.40 24 36 48 38 96    
37 94     12.30 91     17.50 22 34 46 37 94    
36 92     12.40 88     18.00 20 32 44 36 92    
35 90 100   12.50 85     18.10 18 30 42 35 90 100  
34 88 97   13.00 82 100   18.20 16 28 40 34 88 97  
33 86 94   13.10 80 96   18.30 14 26 38 33 86 94  
32 84 92   13.20 77 94   18.40 12 24 36 32 84 92  
31 82 90   13.30 73 92   18.50 10 22 34 31 82 90  
30 80 88   13.40 70 90   19.00 8 20 32 30 80 88  
29 78 86   13.50 68 87   19.10 6 18 30 29 78 86  
28 76 84   14.00 66 84   19.20 4 16 28 28 76 84  
27 74 82   14.10 64 80   19.30 2 14 26 27 74 82  
26 72 80   14.20 62 78   19.40 0 12 24 26 72 80  
25 70 78 100 14.30 60 75 100 19.50   10 22 25 70 78 100
24 68 76 97 14.40 59 72 97 20.00   8 20 24 68 76 97
23 66 74 94 14.50 58 70 94 20.10   6 18 23 66 74 94
22 64 72 91 15.00 56 68 91 20.20   4 16 22 64 72 91
21 62 70 88 15.10 54 66 88 20.30   2 14 21 62 70 88
20 60 68 85 15.20 52 64 85 20.40   0 12 20 60 68 85
19 58 66 82 15.30 50 62 82 20.50     10 19 58 66 82
18 56 64 80 15.40 48 60 80 21.00     8 18 56 64 80
17 54 62 77 15.50 46 58 76 21.10     6 17 54 62 77
16 52 60 74 16.00 44 56 73 21.20     4 16 52 60 74
15 50 58 72 16.10 42 54 69 21.30     2 15 50 58 72
14 47 56 70 16.20 40 52 66 21.40     0 14 47 56 70
13 44 54 68 16.30 38 50 63 21.50       13 44 54 68
12 40 50 66 16.40 36 48 60 22.00       12 40 50 66
11 38 48 64 16.50 34 46 58 22.10       11 38 48 64
10 35 46 60 17.00 32 44 56 22.20       10 35 46 60
9 32 44 55 17.10 30 42 54 22.30       9 32 44 55
8 29 40 50         22.40       8 29 40 50
7 26 35 45 NOT : MEKİK HAREKETİ AYAK BİLEKLERİ TUTULARAK YARDIMLI YAPILDIĞINDA BU HAREKETTEN ALINAN NOT 1 NCİ GRUP İÇİN 20 PUAN 2 NCİ GRUP İÇİN 15 PUAN 3 NCÜ GRUP İÇİN 10 PUAN DÜŞÜRÜLÜR. 7 26 35 45
6 23 30 40 6 23 30 40
5 20 25 35 5 20 25 35
4 15 20 30 4 15 20 30
3 10 15 20 3 10 15 20
2 5 8 10 2 5 8 10
1 1 1 1 1 1 1 1

1 nci grup; 17-25 yaş, 2 nci grup; 26-30 yaş, 3 ncü grup; 31-35 yaş.

BAYAN ADAYLAR İÇİN FİZİKİ YETENEK TESTİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

ŞINAV 3000 METRE KOŞU MEKİK
Tekrar 1 2 3 Süre 1 2 3 Süre 1 2 3 Tekrar 1 2 3
20 100

18.00 100     23.50 30 42 54 20 100    
19 98

18.10 98     24.00 28 40 52 19 98    
18 96

18.20 96     24.10 26 38 50 18 96    
17 94 100
18.30 94     24.20 24 36 48 17 94 100  
16 92 98
18.40 92     24.30 22 34 46 16 92 98  
15 90 96
18.50 90     24.40 20 32 44 15 90 96  
14 85 94 100 19.00 88 100   24.50 18 30 42 14 85 94 100
13 80 92 97 19.10 86 98   25.00 16 28 40 13 80 92 97
12 75 90 95 19.20 84 96   25.10 14 26 38 12 75 90 95
11 70 85 92 19.30 82 94   25.20 12 24 36 11 70 85 92
10 65 80 90 19.40 80 92   25.30 10 22 34 10 65 80 90
9 60 75 84 19.50 78 90   25.40 8 20 32 9 60 75 84
8 55 70 80 20.00 76 88 100 25.50 6 18 30 8 55 70 80
7 50 65 75 20.10 74 86 98 26.00 4 16 28 7 50 65 75
6 45 60 70 20.20 72 84 96 26.10 2 14 26 6 45 60 70
5 40 50 60 20.30 70 82 94 26.20 0 12 24 5 40 50 60
4 30 40 50 20.40 68 80 92 26.30   10 22 4 30 40 50
3 20 30 40 20.50 66 78 90 26.40   8 20 3 20 30 40
2 10 15 20 21.00 64 76 88 26.50   6 18 2 10 15 20
1 5 10 15 21.10 62 74 86 27.00   4 16 1 5 10 15
 

  21.20 60 72 84 27.10   2 14        
 

  21.30 58 70 82 27.20   0 12        
 

  21.40 56 68 80 27.30     10        
 

  21.50 54 66 78 27.40     8        
 

  22.00 52 64 76 27.50     6        
 

  22.10 50 62 74 28.00     4        
 

  22.20 48 60 72 28.10     2        
 

  22.30 46 58 70 28.20     0        
 

  22.40 44 56 68 28.30              
 

  22.50 42 54 66 28.40              
 

  23.00 40 52 64 28.50              
 

  23.10 38 50 62 29.00              
 

  23.20 36 48 60 29.10              
 

  23.30 34 46 58 29.20              
 

  23.40 32 44 56 29.30              
                                   

1 NCİ GRUP : 21-25 YAŞ, 2 NCİ GRUP : 26-30 YAŞ, 3 NCÜ GRUP : 31-35 YAŞ

NOT: Mekik hareketi, ayak bilekleri tutularak yardımlı yapıldığında bu hareketten alınan nottan ;

1 NCİ GRUP İÇİN 20 PUAN

2 NCİ GRUP İÇİN 15 PUAN

3 NCÜ GRUP İÇİN 10 PUAN DÜŞÜRÜLÜR

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE UYGULANACAK

FİZİKİ YETERLİLİK TESTLERİ VE PUANLAMA ÇİZELGELERİ

1. YÜZME TESTİ PUANLAMA ÇİZELGESİ :

KONU : 100 M . YÜZME
ZAMAN (DAKİKA) PUAN
ERKEK BAYAN
1.39-40 30
1.41-42 29
1.43-44 28
1.45-46 27
1.47-48 26
1.49-50 25 30
1.51-52 24 29
1.53-54 23 28
1.55-56 22 27
1.57-58 21 26
1.59-60 20 25
2.01-02 19 24
2.03-04 18 23
2.05-06 17 22
2.07-08 16 21
2.09-10 15 20
2.11-12 14 19
2.13-14 13 18
2.15-16 12 17
2.17-18 11 16
2.19-20 10 15
2.21-22 9 14
2.23-24 8 13
2.25-26 7 12
2.27-28 6 11
2.29-30 5 10
2.31-32 4 9
2.33-34 3 8
2.35-36 2 7
2.37-38 1 6
2.39-40
5
2.41-42 4
2.43-44 3
2.45-46 2
2.47-48 1

NOT : Yüzme testi kravl stilde yapılır.

2. ATLETİZM TESTİ PUANLAMA ÇİZELGESİ :

KONU : 2400 METRE KOŞU
Erkek Bayan
Zaman (Dakika) Puan Zaman (Dakika) Puan
08.30 15 11.00 15
08.40 14 11.10 14
08.50 13 11.20 13
09.00 12 11.30 12
09.10 11 11.40 11
09.20 10 11.50 10
09.30 9 12.00 9
09.40 8 12.10 8
09.50 7 12.20 7
10.00 6 12.30 6
10.10 5 12.40 5
10.20 4 12.50 4
10.30 3 13.00 3
10.40 2 13.10 2
10.50 0 13.20 0

NOT : 2400 m. koşu testi çivisiz ayakkabı ile serbest stilde koşulur.

3. MEKİK-BARFİKS PUANLAMA ÇİZELGESİ :

Mekik (2 Dakika) Barfiks (2 Dakika)
Erkek Bayan Erkek Bayan
Sayı Puan Sayı Puan Sayı Puan Sayı Puan
70 7.5 45 7.5 18 7.5 8 7.5
65-69 7.0 42-44 7.0 17 7 7 6
60-64 6.5 39-41 6.5 16 6.5 6 5
55-59 6.0 36-38 6.0 15 6 5 4
50-44 5.5 33-35 5.5 14 5.5 4 3
45-49 5.0 30-32 5.0 13 5 3 2
40-44 4.5 27-29 4.5 12 4.5 2 1
35-39 4.0 24-26 4.0 11 4 1 0
30-34 3.5 21-23 3.5 10 3.5
25-29 3.0 18-20 3.0 9 3
20-24 2.5 15-17 2.5 8 2.5
15-19 2.0 12-14 2.0 7 2
10-14 1.5 7-9 1.5 6 1.5
5-9 1.0 4-6 1.0 5 1
0-4 0.5 1-3 0.5 4 0

NOT : Mekik Testi : Ayak bilekleri sabitlenerek 2 dakika süreyle yaptırılır.

Barfiks Testi : Eller bara düz olarak tutturulur. Her çekişte çene bar hizasına

getirilir. Her çekiş sonrası tam salınım yapılır.

4. OYUNLAR (BRANŞ SINAVI) PUANLAMA ÇİZELGESİ :

Branş Konular Değerlendirme Puanı Açıklamalar
YÜZME 25 m .kravl yüzme 8 Konularla ilgili teknikler takdire bağlı olarak değerlendirilir.
25 m . Kurbağalama yüzme 8
25 m . Sırtüstü yüzme 8
25 m . Kelebek yüzme 8
7,5 m . kule atlama/ 5m.den cisim çıkarma 8
 

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.

Word'da gör İndir Arkadaşına öner Yazdır RSS Sitene Ekle
Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007
kpss kpss