Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.
 Gaziantep Üniversitesi yatay geçiş yoluyla öğrenci alım ilanı

 5.1.2008

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Yatay Geçiş Esasları Yönergesi hükümleri ile, Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, 2007-2008 Öğretim yılı II.yarıyılında Üniversitemize yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar (Üniversite İçi/Üniversite Dışı/Yabancı Uyruklu) koşullar, gerekli belgeler, başvuru tarihi ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Yatay Geçiş Esasları Yönergesi hükümleri ile, Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, 2007-2008 Öğretim yılı II.yarıyılında Üniversitemize yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar (Üniversite İçi/Üniversite Dışı/Yabancı Uyruklu) koşullar, gerekli belgeler, başvuru tarihi ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

KOŞULLAR

1.Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır.
2. Öğrencinin ayrılacağı kurumdaki bütün derslerini başarmış olması gerekir.
3. Lisans programlarına başvuruda, öğrencinin yükseköğretim kurumuna girişteki puanı, başvurduğu bölümün, ilgili yıldaki ÖSYM genel kontenjan taban puanından en fazla 10 puan daha düşük olabilecektir. Meslek Yüksekokullarında bu şart aranmaz. Öğrencinin genel not ortalamasının; en az %60 veya eşdeğer olması (4.00 üzerinden değerlendirildiğinde eşdeğer not 2.40),
4. Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olan; Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerine başvuruda, son iki yıl içindeki uluslararası standartlarda yapılan İngilizce Dil Sınavlarının birinden aşağıdaki notların alınmış olması ve bunun belgelendirilmesi gerekir. Eğitim dili Türkçe olup, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı bulunan Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokuluna başvuruda, son iki yıl içindeki uluslararası standartlarda yapılan İngilizce Dil Sınavlarının birinden aşağıdaki notların alınmış olması veya öğrencinin kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda İngilizce Hazırlık Sınıfını okuyarak başarmış olması ya da hazırlık sınıfı muafiyet sınavını geçmiş olması ve bunun belgelendirilmesi gerekir.
Belgesi bulunmayanlar Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavına alınırlar. Yeterlik Sınavı başarı notu en az 60 olanların başvuruları Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarınca değerlendirmeye alınır.

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK/TURİZM VE OTEL.MYO
TOEFL : 520 (eski) TOEFL :500 (eski)
TOEFL : l90 (CBT) TOEFL :173 (CBT)
TOEFL : 70 (IBT) TOEFL : 64 (IBT)
KPDS : 70 KPDS : 60
ÜDS : 70 ÜDS : 60
FCE : B FCE : B
CAE : C CAE : C
CPE : C CPE : C
IELTS : 6 (Academic) IELTS : 5,5 (Academic)
İNGİLİZCE YETERLİK SINAV TARİHİ
Müh.Fak./Fen Edb.Fak/Turizm ve Otelcilik MYO 29 Ocak 2008
Tarihinde Saat 09:00'da yapılacaktır.

5. Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerine başvuracak adayların Fen Edebiyat Fakültelerinin aynı adı taşıyan bölüm öğrencisi olmaları gerekmektedir.
6. Eğitim Fakültesine başvuracak adayların Eğitim Fakültesi öğrencileri olmaları gerekmektedir.
7. Adayların, ÖSYM Kılavuzunda yer alan Öğrenci Seçme Sınavı sonucuna göre bir Yükseköğretim Kurumuna yerleştirildiklerini gösteren kazandı belgesini, KKTC' de bulunan Üniversitelerde okuyan öğrencilerin ise ÖSYM kazandı belgesi veya ÖSS Sonuç Belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
8. Yabancı Ülkelerin (KKTC dahil ) ÖSYM Kılavuzunun 5. Tablosundaki Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul edilen programlarında öğrenime başlayan öğrencilerin yatay geçiş yapmaları mümkün değildir.
9. Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp, Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurt dışı Yükseköğretim Kurumunda öğrenimine başlamış olan öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ÖSS Sonuç Belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. Bunların, öğrenci durumlarını belgeleyen onaylı belgeyi ilgili kurumdan getirmeleri yeterlidir.
10. Sosyal Bilimler Enstitüsüne yatay geçiş için başvuran adayların, ayrılacağı Yükseköğretim kurumunda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış olması gerekmekte olup, uluslararası standartlarda yapılan yabancı dil sınavları ile ALES veya GMAT Sınavından en az aşağıdaki notların alınmış olması gerekir.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KPDS 40
ÜDS 40
TOEFL 437
Bilgisayarlı TOEFL 123
İnternet Tabanlı TOEFL 41
IELTS 3,6
ALES PUANI
İktisat ABD : ALES-EA 55
Tarih ABD : ALES-SÖZ 55
GMAT PUANI : 450
11. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalına yatay geçiş yolu ile başvuracak adayların Lisans öğrenimlerini, Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İletişim Fakültelerinde tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Tarih Anabilim Dalına yatay geçiş yolu ile başvuracak adayların Lisans öğrenimlerini, Üniversitelerin Tarih, Tarih Eğitimi ile Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümlerinde veya Harp Okulunun Sosyal Programlarında tamamlamış olmaları gerekmektedir.
12. Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ve bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar, yatay geçiş başvurusu yapamazlar.
13. Vakıf Üniversiteleri ile yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul edilen adaylar, katkı paylarını ikinci öğretim öğrencileri statüsünde öderler.

GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru dilekçesi
2. Transkript(not belgesi) : Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren orijinal resmi belge.(Kopya kabul edilmez)
3. Önlisans / Lisans programına başvuran öğrencinin ÖSS sınavına girdiği yıla ait onaylı ÖSYS Sonuç Belgesi fotokopisi. 1999-2000 Öğretim yılından itibaren, ÖSYM Kılavuzunda yer almayan yurt dışındaki Üniversitelerden yatay geçiş yapacak TC ve KKTC uyruklu öğrencilerin SAT, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCEA Level Sertifikası veya Uluslararası Bakalorya belgelerinden birinin fotokopisi. Yabancı Uyruklu öğrencilerin YÖS sınav sonuç belgesi fotokopisi.
4. Adayların kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumunda almış olduğu derslerin içerikleri (Katalog veya benzeri doküman)
5. Adayların halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan temin edecekleri öğrenci belgesi ile, disiplin durumunu belirtir belge.(Üniversite İçi başvurular hariç)
6. Mühendislik Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerine başvuruda varsa, koşullarda belirtilen dil sınav sonuçlarından birinin onaylı fotokopisi. Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokuluna başvuruda varsa, koşullarda belirtilen dil sınav sonuçlarından birinin onaylı fotokopisi veya hazırlık sınıfı okuduğuna/muafiyet sınavını geçtiğine dair belge.
7. Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarına başvuruda, KPDS-ÜDS-TOEFL-Bilgisayarlı TOEFL İnternet Tabanlı TOEFL veya IELTS sonuç belgelerinden birinin onaylı fotokopisi ile ALES sonuç belgesinin onaylı fotokopisi.
8. Başvuru ücreti makbuzu Yurt dışı (KKTC ve diğer Türk Cumhuriyetleri dahil ) 70.00 YTL, yurt içinden başvuruda 40.00YTL başvuru ücretinin Garanti Bankası Gaziantep-Gaziler Şubesi Üniversite Bürosu 069-6297865 nolu hesaba, Yabancı Uyruklu öğrencilerin 70 US Doları başvuru ücretini 069-9092053 nolu hesaba yatırmaları gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak en geç,
25 OCAK 2008
tarihi mesai bitimine kadar.
Gaziantep Üniversitesi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Kilis Yolu üzeri
27310 Şahinbey/GAZİANTEP adresine yapılacaktır.

Gaziantep Üniversitesine bağlı Gaziantep ili dışındaki Yüksekokullara başvurular ilgili Yüksekokul Müdürlüklerine yapılacaktır.

www.gantep.edu.tr Öğrenci İşleri sayfası (Üniversitemizin ÖSYM genel kontenjan taban puanlarını, giriş yıllarına göre bu adresten görebilirsiniz.)

Postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak, başvurunun reddi halinde evrak ve başvuru ücreti iade edilmeyecektir.

NOT: Kabul ve redde ilişkin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararları, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında öğrenci panosunda ve web sayfasında ilan edilecektir .

KABUL EDİLENLER İÇİN KESİN KAYIT TARİHLERİ
NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU 29-30 Ocak 2008
DİĞER FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTİTÜLER 6-7-8 Şubat 2008 (15 Şubat 2008 tarihine kadar kayıtlar devam edecektir.)
Mesai saatleri içerisinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'nda yapılacaktır.

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER
Nüfus Cüzdanı onaylı örneği (Noter veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı), 12 adet fotoğraf, 2007-2008 Öğretim yılı öğrenim katkı payının ikinci taksitinin ödendiğini gösterir banka dekontu gereklidir. Yabancı Uyruklu öğrencilerden ayrıca pasaport ve oturma izni belgesi istenir.
 

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.

Word'da gör İndir Arkadaşına öner Yazdır RSS Sitene Ekle
Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007
kpss kpss