Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.
 Gaziantep Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Prog. İlanı

 5.1.2008

Gaziantep Üniversitesi Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Lisansüstü programlarına 2007-2008 Öğretim yılı ikinci yarıyılında öğrenci alınacaktır. Anabilim Dalları, kontenjanlar, koşullar ve mülakat tarihi aşağıdadır.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Gaziantep Üniversitesi Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Lisansüstü programlarına 2007-2008 Öğretim yılı ikinci yarıyılında öğrenci alınacaktır. Anabilim Dalları, kontenjanlar, koşullar ve mülakat tarihi aşağıdadır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Adayların 21-25 Ocak 2008 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

KONTEJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

KABUL KOŞULLARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

· Yüksek Lisans programlarına müracaat eden adayların Lisans derecesine, Doktora programlarına müracaat eden adayların Lisans/Yüksek Lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

· Doktora Programlarına Lisans Diploması veya Yüksek Lisans Diploması ile başvuracakların Lisans/Yüksek Lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az 3.00/4.00( 8/10 veya 80/100) olması gerekir.

· İngilizce eğitim yapılan, Mühendislik Enstitü Anabilim Dalları Yüksek Lisans Programlarına başvuran adaylardan, lisans öğrenimlerini İngilizce dilinde yapan program mezunlarından yabancı dil şartı aranmaz. Lisans öğrenimlerini İngilizce dışında bir dilde yapan mezunlardan ise en az aşağıda belirtilen İngilizce dil puanlarının alınmış olması gerekir.

· İngilizce eğitim yapılan, Mühendislik Enstitü Anabilim Dalları Doktora Programlarına başvuran adayların en az aşağıda belirtilen İngilizce dil puanlarını almış olmaları gerekir.

· Türkçe eğitim yapan Yüksek Lisans Programlarına başvuran adaylardan lisans eğitimlerini geçerli bir yabancı dilde eğitim yapan program mezunu adaylardan yabancı dil şartı aranmaz, Geçerli bir yabancı dilde eğitim yapan program mezunu olmayan adayların ise en az aşağıdaki geçerli yabancı dil puanlarından birini almış olmaları gerekir.

Müh.Ens.ABD Mat./Kimya/Biyoloji ABD Biyoloji ABD

Y.Lisans / Doktora Y. Lisans Doktora

KPDS 60 65 40 55
ÜDS 60 65 40 55
TOEFL 513 530 437 495
Bilgisayarlı TOEFL 183 198 123 168
İnternet tabanlı TOEFL 65 72 41 59
IELTS 5.8 6.0 3.6 5.7

· Adayların ALES/GRE sınavlarından herhangi birine girip, aşağıda belirtilen puanları almış olmaları gerekir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Doktora Lisans Derecesi ile Doktora
ALES (Sayısal) 55 55 70
GRE (Sayısal) 610 610 685

ALES/GRE belgelerinin geçerlilik süresi son iki yıldır.

· Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Anabilim Dallarına başvuracak adayların Mühendislik, Mimarlık Fakültesi mezunu olması gerekir. Fizik Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalına, Fen Edebiyat Fakülteleri Fizik Bölümü mezunları ile Mühendislik Fakülteleri Fizik Mühendisliği Bölümü mezunları başvurabilir. Matematik Anabilim Dalına başvuruda ise adayların Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ve Matematik Mühendisliği Bölümü mezunu olmaları gerekmektedir.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

· Yüksek Lisans programlarına müracaat eden adayların Lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

· Yüksek Lisans Programlarına başvuran adaylardan lisans eğitimlerini geçerli bir yabancı dilde eğitim yapan program mezunu adaylardan yabancı dil şartı aranmaz, Geçerli bir yabancı dilde eğitim yapan program mezunu olmayan adayların ise en az aşağıdaki geçerli yabancı dil puanlarından birini almış olmaları gerekir.

Yüksek Lisans

KPDS 40
ÜDS 40
TOEFL 437
Bilgisayarlı TOEFL 123
İnternet tabanlı TOEFL 41
IELTS 3.6

· Adayların ALES/GMAT sınavlarından herhangi birine girip, aşağıda belirtilen puanları almış olmaları gerekir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans
ALES EA(İktisat-İşletme ABD 55
ALES SÖZ(Diğer ABD) 55
GMAT 450

ALES/GMAT belgelerinin geçerlilik süresi son iki yıldır.

· Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına başvuracak adayların Fen Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümlerinden, Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ile Türkçe Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

· İşletme Anabilim Dalı Tezli Programlarına başvuracak adayların, Üniversitelerin; Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunu olmaları, tezsiz programlara başvuracak adayların ise Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

· Tarih Anabilim Dalına başvuracak adayların Üniversitelerin Tarih, Tarih Eğitimi ile Sosyal Bilgiler Eğitimi bölümlerinden ve Harp Okulunun Sosyal Programlarından mezun olmaları gerekir.

· İktisat Anabilim Dalı Tezli Programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler ve İletişim Fakülteleri mezunu olmaları, tezsiz programlara başvuracak adayların ise Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

· Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Tezli programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir.

· Arkeoloji Anabilim Dalı Tezli Programlarına başvuracak adayların, Üniversitelerin 4 yıllık Klasik Arkeoloji, Ön Asya Arkeolojisi, Hititoloji, Etnoloji, Prehistorya, Tarih ve Antropoloji bölümleri ile Mimarlık Fakültesi’nden mezun olmaları gerekir.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

· Yüksek Lisans programlarına müracaat eden adayların Lisans derecesine, Doktora programlarına müracaat eden adayların Lisans/Yüksek Lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

· Doktora Programlarına Lisans Diploması veya Yüksek Lisans Diploması ile başvuracakların Lisans/Yüksek Lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az 3.00/4.00( 8/10 veya 80/100) olması gerekir.

TUS Puanı İle Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü:

· Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Tıp Bilimlerinde Doktora Programına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 TUS puanına sahip olması ( adayın sınavını son iki yıl içerisinde almış olması ve bu puan ile Tıp Fakültelerinin herhangi bir anabilim dalında uzmanlık yapmak üzere yerleştirilmemiş olması) gerekmektedir.

· Yüksek Lisans Programlarına başvuran adaylardan lisans eğitimlerini geçerli bir yabancı dilde eğitim yapan program mezunu adaylardan yabancı dil şartı aranmaz, Geçerli bir yabancı dilde eğitim yapan program mezunu olmayan adayların ise en az aşağıdaki geçerli yabancı dil puanlarından birini almış olmaları gerekir.

Yüksek Lisans Doktora

KPDS 40 55
ÜDS 40 55
TOEFL 437 485
Bilgisayarlı TOEFL 123 168
İnternet Tabanlı TOEFL 41 59
IELTS 3.6 5.7

Adayların ALES/GRE sınavlarından herhangi birine girip, aşağıda belirtilen puanları almış olmaları gerekir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Doktora Lisans Derecesi ile Doktora
ALES (Sayısal) 55 55 70
GRE (Sayısal) 610 610 685

ALES/GRE belgelerinin geçerlilik süresi son iki yıldır.

· Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlara başvuruda, hangi Fakülte/Yüksekokul mezunlarının başvurabileceğine ilişkin esaslar www.gantep.edu.tr internet adresi Öğrenci İşleri sayfasında yayımlanmıştır.

vDiğer Şartlar

v 2006 Mayıs-2006 Aralık tarihleri arasında girdikleri Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (LES) aldıkları puanla başvuran adayların LES puanlarının ALES karşılıklarının belirlenmesinde, Yükseköğretim Kurulunun 16/3/2007 tarihli toplantısında kabul ettiği dönüşüm formülü uygulanacaktır.

vBaşvurusu kabul edilen aday sayısı ilgili program için önceden ilan edilmiş kontenjandan fazla ise adaylar toplam puanlarına göre sıralanırlar ve kontenjanlar nispetinde lisansüstü programlara yerleştirilirler.

vMülakata girmeyen adaylar veya yeterli toplam puan alamamış adaylar başvurdukları programa kabul edilmezler.

ADAY KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Lisans/Yüksek lisans mezuniyet belgesi

2.Lisans/Yüksek lisans transcripti (Not belgesi )

3.Nüfus cüzdan örneği

4.Askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış ya da ertelendiğine dair karar aldırmış olduğunu gösterir belge)

5.ALES/GRE/GMAT sonuç belgesi (Son iki yılın sonuç belgesi geçerlidir.)

6.KPDS,ÜDS, TOEFL, Bilgisayarlı TOEFL İnternet Tabanlı TOEFL veya IELTS sonuç belgesi.

7.Fen Bilimleri Enstitüsüne müracaat eden adaylardan Üniversitemiz dışında herhangi bir işyerinde çalışanların işyerinin ilgili amirinden alacakları, haftada en az 8 saatlik bir süre için izinli sayılmalarına ilişkin belge.

8. Sosyal Bilimler Enstitüsüne müracaat eden adaylardan Üniversitemiz dışında herhangi bir işyerinde çalışanların işyerinin ilgili amirinden alacakları, haftada en az 12 saatlik bir süre için izinli sayılmalarına ilişkin belge.

9. 3 adet Referans Mektubu.

10.Müracaat ücreti makbuzu ( T.C. uyruklu yurt içi Üniversite çıkışlı olanlar 50.00 YTL, T.C. uyruklu Yurt dışı Üniversite çıkışlı olanlar 70.00 YTL. müracaat ücretinin Garanti Bankası Gaziantep Gaziler Şubesi Üniversite Bürosu 069-6297865 nolu hesaba yatırılması gerekmektedir)

11. 3 adet Aday Öğrenci Kayıt Formu (Üniversitemizin www.gantep.edu.tr internet adresi Öğrenci İşleri sayfasından temin edilebilir. )

TÜM BELGELER NOTER ONAYLI OLACAKTIR.

Üniversitemizde görevli okutman ve öğretim görevlileri, görev yaptıkları birimin dışında Üniversitemizin bir başka biriminde doktora veya yüksek lisans eğitimi yapmak için başvuruda bulunabilir, ancak bu durumda görevli bulundukları birimin eğitim ve öğretim programlarının aksatılmayacağının ilgili birimin yönetim kurullarınca belirlenmesi ve adayın bunu başvuruda belgelemesi gerekmektedir. Bu şartı yerine getirmediği için öğrenciliğine izin verilmeyenlerin yatırdıkları her türlü kayıt ücreti ve harçlar geri ödenmemektedir

MÜLAKAT TARİHİ

Fen Bil. Enstitüsü 30 Ocak 2008 (Müh. ABD için İngilizce, diğer Anabilim Dallarında Türkçe dilinde)

Sosyal Bil. Enstitüsü 30 Ocak 2008 (Türkçe dilinde)

Sağlık Bil. Enstitüsü 30 Ocak 2008 (Türkçe dilinde)

Tarihlerinde saat 09:00’da yapılacaktır.

Mülakatın yapılacağı yer v.b.ayrıntılı bilgiler Enstitü Müdürlüklerinden öğrenilebilir.

ÖZEL ÖĞRENCİ ADAY KAYITLARI

Lisansüstü derslere özel öğrenci aday kayıtları, 31 Ocak-1 Şubat 2008 tarihlerinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır.

ADAY KAYDI İÇİN;

- Diploma, Transkript ve Nüfus Cüzdanı onaylı örneği,

- 3 adet Özel Öğrenci Başvuru Formu (Üniversitemizin www.gantep.edu.tr internet adresi Öğrenci İşleri sayfasından temin edilecektir.

- Başvuru ücreti makbuzu ( 50.00YTL müracaat ücretinin Garanti Bankası Gaziantep-Gaziler Şubesi Üniversite Bürosu 069-6297865 nolu hesaba yatırılması gerekmektedir.)

- Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Enstitü Anabilim Dallarına başvuran adayların en az aşağıdaki İngilizce dil puanlarını almış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekir.

KPDS50

ÜDS 50

TOEFL 477

Bilgisayarlı TOEFL153

İnternet Tabanlı TOEFL53

IELTS5.5

· ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREVLİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE LİSANS VEYA LİSANSÜSTÜ DERSİ ALAMAZLAR.

· KAYITLI ÖĞRENCİSİ BULUNMAYAN BİR DERSE ÖZEL ÖĞRENCİ KABUL EDİLMEZ.

· KESİN KAYIT TARİHLERİ

Kazanan adayların ve özel öğrencilerin kesin kayıtları 6-7-8 Şubat 2008 (15 Şubat 2008 tarihine kadar kayıtlar devam edecektir.) tarihlerinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nda yapılacaktır.

· KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuruda istenen belgelerin asılları ile 8 adet fotoğraf ve öğrenim harcının yatırıldığını gösterir banka dekontu istenecektir.

· ÖZEL ÖĞRENCİ KAYDI

2 adet resim ve ders kayıt ücreti makbuzu

· NOT: Kabul ve redde ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu Kararları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı öğrenci panosunda ve Üniversitemizin www.gantep.edu.tr Öğrenci İşleri sayfasında ilan edilecektir.

· BAŞVURUDAN VAZGEÇEN YA DA BAŞVURDUĞU PROGRAMA KABUL EDİLMEYEN ADAYLARIN BAŞVURU EVRAKI VE BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLMEZ.


 

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.

Word'da gör İndir Arkadaşına öner Yazdır RSS Sitene Ekle
Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007
kpss kpss