Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.
 MERSİN ÜNV. YATAY GEÇİŞ PROGRAM İLANI

 18.6.2009

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN : 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılları Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

"Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmeliklerine uygun olarak 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar yarıyıllarında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, aranılacak vasıflar, gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

B-KOŞULLAR

1- Yatay Geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında yapılır. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara, sadece yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlardan yatay geçiş yapılabilir.

2- Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfların birinci dönemine geçiş yapılamaz.

3- Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;

a)Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,

b)Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (Gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğer olması gereklidir.

4- Son Sınıfa Geçiş İçin:

Öğrencinin son sınıfa kadar sağladığı not ortalamasının (Son sınıfa geçiş notu dahil) en az % 65, son sınıfa geçiş notunun en az % 70 olması gerekmektedir.

5- Yabancı ilkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından yurdumuzdaki Yükseköğretim Kurumlarına geçiş için öğrencinin Yabancı Ülke Yükseköğretim Kurumunda, Yabancı Dil Hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl ( İki yarıyıl ) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. ve 6'ncı maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olması şartları aranır. Bu şekilde yatay geçişi kabul edilen öğrenci geçici kaydı yapıldıktan sonra kesin kayıt işleminin yapılabilmesi için şahsi dosyasının kendi Üniversitesinden en geç iki ay içerisinde resmi olarak gönderilmesini sağlamak zorundadır. Aksi halde yatay geçiş işlemi iptal edilir.

6- Devlet Konservatuvarı:

Konservatuvara yatay geçiş yapacak öğrencilerin Anasanat Dalı Başkanlarından oluşan Jürinin öğrencinin geçiş yapacağı sanat dalında dinleyerek olumlu rapor vermesi koşulu aranacaktır.

C- İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi,

2-Yatay geçiş için başvuracak öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve derslerden aldığı notları gösteren not döküm belgesi (Transkript) aslı,

3-Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını belirtir belge,

4-Yurt Dışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı Yüksek Öğretim Kurumunu tanıtan katalog veya dokümanların eklenmesi.

5-ÖSSveya ÖYS Sınav Sonuç Belgesinin onaylı fotokopisi. (2006 ve öncesi girişliler için)

6-Ders İçerikleri: Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin ders içeriklerini gösterir resmi belge.

7-İkinci öğretim programlarından, örgün öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın tüm derslerini verdiğini ve ilk %10’a girdiklerini gösterir belge.

D- BAŞVURU VE KAYIT TARİHİ, YERİ VE KOŞULLARI:

Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesine başvuru için Fakülte Dekanlıklarına, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için Yüksekokul Müdürlüğüne Devlet Konservatuvarı için Konservatuar Müdürlüğüne, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna başvuru için Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, (Üniversite Çiftlikköy Kampüsü MERSİN)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna başvuru için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne, (Karaduvar Mahallesi Öner Bulvarı - MERSİN)

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokuluna başvuru için Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne (Yeni Mah. Bahar Cad. No:6 Mezitli-MERSİN)

Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültelerine başvuru için Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık Yüksekokuluna başvuru için Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğüne, (Yenişehir Kampüsü Mezitli - MERSİN)

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna başvuru için Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü Tece Kampusu-MERSİN

İlçelerimizdeki Fakülte ve Yüksekokullara Başvuru için:

Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi

Tarsus/MERSİN

Erdemli Uyg. Teknoloji ve İşl. YO. Müdürlüğü

Erdemli/MERSİN

Silifke Uyg. Teknoloji ve İşl. YO. Müdürlüğü

Silifke/MERSİN

Anamur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Anamur/MERSİN

Aydıncık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Anamur/MERSİN

Erdemli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Erdemli/MERSİN

Gülnar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Gülnar/MERSİN

Mut Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Mut/MERSİN

Silifke Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Silifke/MERSİN

Tarsus Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Tarsus/MERSİN

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin İlçelerdeki Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarında kayıt işlemleri ilgili okullarca, diğer Fakülte, Yüksekokul, Devlet Konservatuvarı, Meslek Yüksekokullarının yatay geçiş kayıt işlemleri ise Çiftlikköy Kampusünde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

Yurt içi yatay geçişi kabul edilip kayıt işlemini tamamlayanların geçici kayıtları yapılır. İlgililerin kendi üniversiteleri ile yapılan yazışma sonucu şahsi dosyalarının üniversitemize ulaşmasından ve yetkililerce gerekli incelemeler yapılmasından sonra asli kayıtları yapılmış kabul edilir. Yatay geçiş esnasında okullara sunulan belgelerle şahsi dosyadaki belgeler arasında bir eksiklik veya bir tutarsızlık olması halinde Yönetim Kurulu Kararına istinaden ilgilinin yatay geçiş işlemi iptal edilerek kaydı silinecektir.

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları kurumun ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak bunlardan tıp fakültesi ve eczacılık fakültesine yatay geçiş yapanlar her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen cari hizmet maliyetinin yarısını katkı payı olarak öderler.

Öğrencinin Kayıt işlemlerini bizzat kendisinin yapması esastır. Usulüne uygun alınmış Noter Vekaleti ile de kayıt yaptırılabilir.

E- BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ :

Mersin Üniversitesi Tüm Fakülte ve Yüksekokullarında son başvuru ve kayıt tarihleri:

GÜZ YARIYILI

Başvuru Tarihi: 30 Haziran-21 Ağustos 2009

Kayıt Tarihleri : Asiller 31 Ağustos-4 Eylül 2009

Yedekler 07 Eylül 2009

BAHAR YARIYILI

Başvuru Tarihi: 18-25 Ocak 2010

Kayıt Tarihleri : Asiller 01-02 Şubat 2010

Yedekler 03 Şubat 2010

Uygulama Notları

1) Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencinin 100’lük sisteme göre ibraz ettiği transkriptinde geçme notu 70’in altında ise öğrencinin Akademik ortalamasının (her ders için ayrı ayrı olmak üzere) 4’lük sisteme çevrilerek tespit edilmesi gerekir.

2) Yatay geçiş başvurularının sonuçlarını içeren Yönetim Kurulu Kararları daha önce bildirilen formata uygun düzenlenmeli, Yönetim Kurulu Kararında;

-Öğrencinin yatay geçişinin hangi yarıyıla/sınıfa yapıldığı,

-Muaf olduğu derslerin eşdeğer karşılığı ve harf notu,

-Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 15.ci Maddesi 1.ci Fıkrasının gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

3) Yatay geçiş başvuruları değerlendirildikten sonra sonuçları içeren Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararlarının (İlçe Fak. Ve Yüksekokulları hariç) Güz Yarıyılı için en geç 28 Ağustos 2009, Bahar Yarıyılı için en geç 29 Ocak 2010 gününe kadar Rektörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
2009-2010 ÖĞRETİM YILI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Lisans)
(Eşdeğer Programlar Arası)
FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR GÜZ BAHAR GÜZ BAHAR
2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF
N.Ö. İ.Ö. N.Ö. İ.Ö. N.Ö. İ.Ö. N.Ö. İ.Ö. N.Ö. İ.Ö. N.Ö. İ.Ö. TOPLAM TOPLAM
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Eczacılık 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
EĞİTİM FAKÜLTESİ                            
Fen Bilgisi Öğretmenliği 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
İlköğretim Matematik Öğr. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
İngilizce Öğretmenliği 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12
Okul Öncesi Öğretmenliği 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12
Rehberlik ve Psik.Dan. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Sınıf Öğretmenliği 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 16 16
Türkçe Öğretmenliği 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 14 16
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Almanca Mütercim Tercü. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Arkeoloji 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Biyoloji 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Felsefe 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Fizik 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Fransızca Mütercim Tercü. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
İngiliz Dil Bilimi 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Kimya 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Matematik 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Psikoloji 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Sosyoloji 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Tarih 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Türk Dili ve Edebiyatı 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Grafik 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Heykel 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Resim 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Seramik 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Tekstil 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 9 9
İşletme 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 9 9
Kamu Yönetimi 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 9 9
Maliye 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Gazetecilik - - 2 - 2 - - - - - 2 - 4 2
Radyo Sinema ve Televizyon 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Müh. - - - - 2 - - - - - - - 2 -
Çevre Müh. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Elektrik-Elektronik Müh. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Gıda Müh. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Jeoloji Müh. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Kimya Müh. 2 - - - - - 2 - 2 - - - 2 4
Makine Müh. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
2009-2010 ÖĞRETİM YILI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Lisans)
(Eşdeğer Programlar Arası)
FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR GÜZ BAHAR GÜZ BAHAR
2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF
N.Ö. İ.Ö. N.Ö. İ.Ö. N.Ö. İ.Ö. N.Ö. İ.Ö. N.Ö. İ.Ö. N.Ö. İ.Ö. TOPLAM TOPLAM
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Su Ürünleri 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 9 9
TARSUS TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar Öğretmenliği 2 2 2 - 2 - 2 2 2 2 2 - 8 10
Elektronik Öğretmenliği 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Kontrol Öğretmenliği 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Otomotiv Öğretmenliği 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Tasarım ve Konst.Öğret. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
Telekomünikasyon Öğret. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
ERDEMLİ UYG. TEK. VE İŞL. YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Tek. Ve Bilişim Sis. - - 2 - 2 - - - - - 2 - 4 2
İşletme Bilgi Yönetimi 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bed.Eğit.ve Sp. Öğretmenliği 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 6 6
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Konaklama İşletmeciliği - - - - - - - - - - - - - -
Seyahat İşletmeciliği - - - - - - - - - - - - - -
Turizm İşl.ve Otelcilik 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18
SİLİFKE UYG. TEK. VE İŞL. YÜKSEKOKULU
İşletme Bilgi Yönetimi 2 - - - - - 2 - 2 - - - 2 4
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Ebelik 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 9 9
Hemşirelik 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 9 9
TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU
Takı Teknolojisi ve Tasarımı - - - - - - - - - - - - - -TIP FAKÜLTESİ 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf 5.Sınıf 6.Sınıf Toplam
Tıp Fakültesi 4 3 3 3 - 13

DEVLET KONSERVATUVARI 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf Toplam
Kompozisyon Anasanat D. 2 2 2 2 8
Opera Anasanat Dalı 2 2 2 2 8
Piyano ve Arp Anasanat D. 2 2 2 2 8
Üfleme ve Vurm.Çal.Anas.D. 2 2 2 2 8
Yaylı Çalgılar Anasanat D. 2 4 4 2 12

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
2009-2010 ÖĞRETİM YILI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Ön Lisans)
(Eşdeğer Programlar Arası)
MESLEK YÜKSEKOKULLARI GÜZ BAHAR GÜZ BAHAR
2. SINIF 1. SINIF
N.Ö. İ.Ö. N.Ö. İ.Ö. TOPLAM TOPLAM
ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU
Büro Yönt.ve Sekreterlik 2 - 2 - 2 2
İşletme 2 - 2 - 2 2
Pazarlama 2 - 2 - 2 2
Subtropik İklim Bitkileri 2 - 2 - 2 2
Turizm Rehberliği 2 - 2 - 2 2
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 - 2 - 2 2
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği 2 - 2 - 2 2
AYDINCIK MESLEK YÜKSEKOKULU
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 - 2 - 2 2
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği - - - - - -
ERDEMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bankacılık 2 2 2 2 4 4
Bilgisayar Tek.ve Programlama 2 2 2 2 4 4
İşletme 2 2 2 2 4 4
Muhasebe 2 2 2 2 4 4
Turizm Animasyonu - - 2 - - 2
GÜLNAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Halı-Kilim 2 - 2 - 2 2
Harita Kadastro - - - - - -
İnşaat - - - - - -
Mobilya Dekorasyon 2 - 2 - 2 2
Muhasebe 2 - 2 - 2 2
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Tekn.ve Programlama 5 10 2 2 15 4
Cam ve Seramik Teknolojisi 3 - 2 - 3 2
Cilt Bakımı ve Güzellik - 3 - 2 3 2
Elektrik 5 10 3 3 15 6
Elektronik Haberleşme 5 10 2 2 15 4
Endüstriyel Elektronik 5 10 3 3 15 6
Endüstriyel Otomasyon 5 10 2 2 15 4
Gıda Teknolojisi 3 - 2 - 3 2
Harita Kadastro 5 - 2 - 5 2
İklimlendirme ve Soğutma 5 - 2 - 5 2
İnşaat 5 10 2 2 15 4
Karayolu Ulaşımı ve Trafik 3 - 2 - 3 2
Kimya 5 10 2 2 15 4
Kuaförlük - 3 - 2 3 2
Makine 5 10 2 2 15 4
Mobilya ve Dekorasyon - 5 - 2 5 2
Otomotiv - 5 - 2 5 2
Uygulamalı Takı Teknoloji. 3 - 2 - 3 2
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Büro Yönt.ve Sekreterlik 2 2 2 2 4 4
Deniz ve Liman işletme 2 - 2 - 2 2
Gümrük İşletme 2 2 2 2 4 4
İşletme 2 2 2 2 4 4
Muhasebe 2 2 2 2 4 4
Pazarlama 2 2 2 2 4 4
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 2 2 2 4 4
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği 2 2 2 2 4 4
T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
2009-2010 ÖĞRETİM YILI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Ön Lisans)
(Eşdeğer Programlar Arası)
MESLEK YÜKSEKOKULLARI GÜZ BAHAR GÜZ BAHAR
2. SINIF 1. SINIF
N.Ö. İ.Ö. N.Ö. İ.Ö. TOPLAM TOPLAM
MUT MESLEK YÜKSEKOKULU
Arıcılık - - - - - -
Bağcılık - - - - - -
Bahçe Ziraatı 2 - 2 - 2 2
Bilgisayar Tekn.ve Programlama 2 - 2 - 2 2
Çocuk Gelişimi - - - - - -
Harita Kadastro - - - - - -
Mobilya Dekorasyon 2 - - - 2 -
Muhasebe 2 - 2 - 2 2
Süt ve Ürünleri 2 - 2 - 2 2
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Adli Tıp Teknikerliği 2 - 2 - 2 2
Ambulans ve Acil Bakım 2 - 2 - 2 2
Anestezi 2 - 2 - 2 2
Cerrahi 2 - 2 - 2 2
Radyoloji 2 - 2 - 2 2
Tıbbi Dok.ve Sekreterlik 2 - 2 - 2 2
Tıbbi Laboratuvar 2 - 2 - 2 2
SİLİFKE MESLEK YÜKSEKOKULU
İşletme 2 - 2 - 2 2
Mantarcılık - - - - - -
Organik Tarım 2 - 2 - 2 2
Pazarlama 2 - 2 - 2 2
Seracılık 2 - 2 - 2 2
Su Ürünleri 2 - 2 - 2 2
DENİZ VE TİCARET MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Tekn. ve Programlama - - - - - -
Deniz İşletmeciliği - - - - - -
Dış Ticaret - - - - - -
Gemi Makinaları - - - - - -
Güverte - - - - - -
İşletme - - - - - -
Muhasebe - - - - - -
Sigortacılık - - - - - -
TARSUS MESLEK YÜKSEKOKULU
Bilgisayar Tekn.ve Programlama 6 6 6 6 12 12
Büro Yönet.ve Sekreterlik 3 - 3 - 3 3
Moda ve Konfeksiyon - - - - - -
Muhasebe 3 3 3 3 6 6
Pazarlama 3 - 3 - 3 3
Tekstil 6 6 6 6 12 12
 

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.

Word'da gör İndir Arkadaşına öner Yazdır RSS Sitene Ekle
Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007
kpss kpss