Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.
 İnönü Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alım İlanı

 26.12.2007

2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında, Üniversitemiz Sosyal Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesindeki “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır.
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında, Üniversitemiz Sosyal Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitüleri bünyesindeki “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır.

ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE LES PUANI

SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜNYESİNDE

Programı Öğrenci Kontenjanı LES Puanı ALES Puanı LES/ALES Puan Türü
Felsefe Grubu Öğretmenliği 45 45 55 EA ve SÖZEL
Tarih Öğretmenliği 45 45 55 SÖZEL
Türk Dili ve Edebiyatı Öğr. 45 45 55 SÖZEL

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜNYESİNDE

Programı Öğrenci Kontenjanı LES Puanı ALES Puanı LES/ALES Puan Türü
Matematik Öğretmenliği 45 50 63 SAYISAL
Fizik Öğretmenliği 45 50 63 SAYISAL
Kimya Öğretmenliği 45 50 63 SAYISAL
Biyoloji Öğretmenliği 45 50 63 SAYISAL

BAŞVURU KOŞULLARI

1- Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilmek için dört yıllık yükseköğretim kurumunun ilgili

bölümünden mezun olarak lisans derecesi almış olmak,

2- Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adaylar yürürlükteki Kılık-Kıyafet ile ilgili Kanun

ve Mevzuata ilave olarak Üniversitemiz Senatosunun bu konuda almış olduğu kararlara uymak

zorundadır.

3- Adayların Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavında kendi alanlarında Sosyal Bilimler Enstisü için, en az LES’ten 45 veya ALES’ten 55, Fen Bilimleri Enstitüsü için LES’ten 50 veya ALES’ten 63 puan almış olmaları şarttır.

4- Posta ile başvuru kabul edilmez,

5- Başvuru sırasında alınan belgeler iade edilmez.

6- Eğitim Fakültesi veya daha önceden pedagojik formasyon almış mezunların başvurusu kabul

dilmeyecektir.

7- Açılacak programların her birinde başvuruların 10’dan az olması halinde programların açılıp

açılmayacağına Enstitü Yönetim Kurulları karar verecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

İstenen Belgeler;

1- Başvuru alanını belirten dilekçe,

2- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin noter veya resmi kurum onaylı sureti,

3- Lisans öğrenimi süresi içerisinde almış olduğu derslerin başarı durumunu gösteren not transkripti aslı veya kurum onaylı veya noter onaylı sureti,

4- LES/ALES sonuç belgesinin aslı veya resmi kurum onaylı veya noter onaylı sureti,

5- Öğrenim özgeçmişi,

6- Lisans başarı not ortalamalarının 100’lük sisteme göre karşılığını gösterir belge (Mezun olunan üniversitenin öğrenci işlerinden alınacaktır).

7- Yabancı uyruklu kişiler veya öğretim elemanları Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuramazlar,

8- İnönü Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının T.C. Ziraat Bankası Malatya Merkez Şubesi nezdindeki 35032992-5001 nolu hesabına 50 YTL. (Elli YTL.) yatırıldığını gösterir dekontun aslı,

9- Başvuru için yatırılan ücret iade edilmeyecektir.

BAŞVURULAR

- İlgili belgelerle birlikte, Üniversitemiz yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi ek binası 4. katında bulunan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğü bürosuna, şahsen yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Giriş Puanı;

- Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES)’ndan veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’ndan istenen türdeki puanının % 50’si,

- Lisans Mezuniyet Başarı Ortalamasının 100’lük not sistemi üzerinden hesaplanan karşılığının % 25’i,

- Mülakattan alınan puanın % 25’i alınmak suretiyle hesaplanır (Mülakata çağrılan adaylar girmek zorunludur) ve en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır.

- Toplam puanların eşit olması durumunda LES/ALES puanı yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır.

Not Değerlendirme Sistemi: Üniversitelerin not değerlendirme sistemlerinin birbirinden farklı olması nedeniyle, müracaat eden tüm adayların başarı notları aşağıda belirtilen formüle göre hesaplanacaktır.

Adayın Başarı Notu-Minimum Geçme Notu

Başarı Notunun Dönüştürülmesi: 50+50x -------------------------------------------------------

Maksimum GeçmeNotu-Minimum Geçme Notu

(Mezun olduğu üniversitenin not sistemindeki)

KESİN KAYIT TARİHİ VE İSTENEN BELGELER

İstenen Belgeler;

1- Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı,

2- Lisans Öğrenimi süresi içerisinde almış olduğu derslerin başarı durumunu gösteren not transkriptinin aslı,

3- LES/ALES sonuç belgesinin aslı,

4- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak “Bir Yüksek Lisans Eğitimi Programına kayıt olmasında askerlik yönünden bir sakınca olmadığına” ilişkin belge,

5- Üç adet 4,5x6 cm ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içerisinde önden başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır),

6- Nüfus Cüzdanı onaylı sureti,

7- İkametgah belgesi,

8- Bakanlar Kurulunca 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında Lisansüstü öğrenciler için belirlenen katkı payının 2.taksiti tutarının banka dekontu,

9- Öğretim elemanı veya bir diğer Yüksek Lisans Programına kayıtlı olmadığına ilişkin beyanını içeren bir dilekçe.

BAŞVURU VE KESİN KAYIT ADRES VE TARİHLERİ

Başvuru: 25 -31 Ocak 2008

Başvuru Değerlendirme: 01 Şubat 2008

Mülakata Çağrılacak Aday Çizelgelerinin İlanı: 01 Şubat 2008 saat 17.00 (Mülakat yeri ve saati internet veya Eğitim Fakültesi ek binası Tezsiz Yüksek Lisans Koordinatörlüğünden duyurulacaktır.)

Mülakat: 04-05 Şubat 2008

Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Aday Çizelgelerinin İlanı: 06 Şubat 2008 tarihinde saat 17.00’de internet veya Eğitim Fakültesi ek binası Tezsiz Yüksek Lisans Koordinatörlüğünden (Adaylara Özel Tebligat Yapılmayacaktır.) duyurulacaktır.

Kesin Kayıt: 07-11 Şubat 2008 (Mesai saatleri içerisinde)

Öğrenime Başlama: 11 Şubat 2008

Başvuru Adresi: İnönü Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans

Programları Koordinatörlüğü Eğitim Fakültesi ek binası 4. kat

44280-Yerleşke/MALATYA

AÇILAN PROGRAMLARA HANGİ BÖLÜM MEZUNLARININ KABUL EDİLECEĞİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.10.2005 tarih ve 2638/24559 sayılı yazısı gereği Ortaöğretim Alan Öğretmenliği programlarına yan dallardan öğrenci alımının iptal edilmesinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu 119 nolu karar dikkate alınarak öğretmen ataması yapılacağından, sadece aşağıda belirtilen lisans mezunlarının müracaatları kabul edilecektir.

PROGRAMLAR MÜRACAAT EDEBİLECEK BÖLÜMLER
Felsefe Gurubu Öğretmenliği Felsefe Lisans Mezunları (en az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) Sosyoloji Lisans Mezunları (en az 16 kredi felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)
Tarih Öğretmenliği Tarih Bölümü Lisans Mezunları
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Mezunları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Lisans Mezunları
Biyoloji Öğretmenliği Biyoloji Lisans Mezunları
Fizik Öğretmenliği Fizik Lisans ve Fizik Mühendisliği Lisans Mezunlar
Kimya Öğretmenliği Kimya Lisans ve Kimya Mühendisliği Lisans Mezunları
Matematik Öğretmenliği Matematik Lisans, Matematik Mühendisliği Lisans ve Matematik-Bilgisayar Lisans Mezunları
 

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.

Word'da gör İndir Arkadaşına öner Yazdır RSS Sitene Ekle
Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007
kpss kpss