Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.
 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER, FEN BİLİMLERİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI İLANI

 9.1.2009

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ: 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS İLANI

2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANI AÇIKLAMA
İlköğretim (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ) 6 —Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Mezunu olmak, —Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı Mezunu olmak, —Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalı Mezunu olmak, —Tarih Anabilim Dalı Mezunu olmak, —Coğrafya Anabilim Dalı Mezunu olmak, (Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği dışından öğrenci olma hakkını kazanacak öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel Hazırlık Programı Yüksek Lisans dersleri ile yürütülür.)

BAŞVURU TARİHLERİ: 19-23 Ocak 2009 tarihleri arasında Enstitüye şahsen yapılacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ: 27 Ocak 2009

MÜLAKAT SAATİ: 10.00’da

MÜLAKAT YERİ: İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı (MAKÜ, Eğitim Fakültesi)

BAŞVURU KOŞULLARI

1-) Lisans not ortalaması en az 70/100

2-) ALES’den sözel en az 55 standart puan almış olmaları veya GRE veya GMAT sınavlarından eşdeğer puanı almaları.

3-) KPDS ve ÜDS’den en az 40 ya da TOEFL, IELTS sınavlarından birinden eşdeğeri puan almaları gerekmektedir.

MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER :

(1) Gireceği programı belirtir Web (http://sbe.mehmetakif.edu.tr )sayfasından temin edilecek başvuru formu,

(2) Dört adet vesikalık fotoğraf (Yükseköğretim Kurumları Kılık, Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun çekilmiş CD de kopyası ile),

(3) ALES sonuç belgesi (Aslı gibidir onaylı) (*),

(4) Lisans/yüksek lisans öğreniminde aldığı dersler ve başarı notu, mezuniyet not ortalamasını gösterir belge (Transkript-4’lü sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarının da belirtilmesi gerekir) ve lisans diploması (*)

(5) Yabancı dil ( ÜDS veya eş değeri) sonuç belgesi aslı gibidir onaylı (*)

(6) Askerlik durum belgesi

(7) Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi

(8) İkametgâh belgesi

(9) Eksik evrak ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

(*) Belgelerin asılları veya noter onaylı olanları gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME

· Yüksek lisans adaylarının başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesi; ALES’in % 50’si, lisans ortalamasının % 30’u, yabancı dil puanının %10’u ve mülakat sınavının % 10’undan oluşan başarı puanlarına göre hesaplanır. Başarı puanları, yüksek puandan küçüğe doğru sıralanır. Kontenjan sayısınca öğrenci alınır. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

NOT

Kesin kayıt, başvuru sırasında istenen belgeler ile birlikte akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

· Adaylar mülakat sınavına katılmak zorundadırlar.

Başvuru Adresi : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öğrenci İşleri; Otogar Karşısı, 4 Kat / BURDUR

Sınav Yeri ; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı / BURDUR

Tel: 0 (248) 212 2738

Dahili: 1860

T.C.

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne, 2008 – 2009 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında aşağıdaki Yüksek Lisans ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır.

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2008 – 2009 BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANI LES – ALES PUAN TÜRÜ ADAYLARDA ARANACAK TEMEL ÖLÇÜTLER
Veteriner Parazitoloji 1 Sayısal Veteriner, Diş Hekimliği, Su Ürünleri veya Tıp Fakülteleri; Fen Fakültesi ya da Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü, Sağlık Yüksekokulu mezunu olmak
Veteriner Zootekni 2 Sayısal Veteriner Fakültesi ve Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü mezunu olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi 5 Her hangi bir puan türü Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü mezunu olmak.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2008 – 2009 BAHAR YARIYILI DOKTORA PROGRAMI
ANABİLİM DALI DOKTORA KONTENJANI LES – ALES PUAN TÜRÜ ADAYLARDA ARANACAK TEMEL ÖLÇÜTLER
Veteriner Zootekni 1 Sayısal Veteriner Fakültesi mezunu ve Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yüksek Lisans mezunu olmak.

BAŞVURU TARİHLERİ: 26–30 Ocak 2009 tarihleri arasında Enstitüye şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU YERİ: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı No:38 Kat:4 (Otogar Karşısı) 15200-BURDUR

MÜLAKAT YERİ: İlgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ: 03 Şubat 2009 Salı

MÜLAKAT SAATİ: 10: 00

NOT: Posta ile ya da elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Müracaat Edecek Adayların;

1. ALES’den en az 55 standart puan almış olmaları veya GRE veya GMAT sınavlarından eşdeğer puanı almaları, (geçerliği devam eden LES puanlarının ALES’e dönüştürülmüş hali ile müracaat edilecektir).

2. KPDS ve ÜDS’den en az 40 ya da TOEFL, IELTS sınavlarından birinden eşdeğer puan almaları, gerekmektedir.

Doktora Programına Müracaat Edecek Adayların;

1-Lisansa dayalı başvurularda 2.00/4.00 (70/100), yüksek lisansa dayalı başvurularda en az 2.50/4.00 (75/100) not ortalamasına sahip olmaları,

2- Lisans ve yüksek lisans diploması ile başvuranlardan, ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 70 puan(geçerliği devam eden LES puanlarının ALES’e dönüştürülmüş hali ile müracaat edilecektir) veya GRE veya GMAT sınavlarından Senatoca kabul edilen eşdeğer puanı almaları,

3- KPDS ve ÜDS’den en az 50 ya da TOEFL veya IELTS sınavlarından birinden eşdeğer puan almaları,

4- Yüksek lisans derecesini yurt dışından almış olanlarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş denklik belgesi olması gerekmektedir.

Adayların, yüksek lisans ve doktora programına kabul edilebilmeleri için aşağıdaki belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir:

a. Başvuru formu (Enstitü’den temin edilecektir),

b. Lisans diploması (Doktora Programı için Lisans/Yüksek Lisans Diploması)

c. Lisans not ortalamasını gösterir not dökümü (Doktora Programı için Lisans/Yüksek Lisans not

ortalamasını gösterir not dökümü)

d. ALES* / LES* sonuç belgesi,

e. Yabancı dil (ÜDS* veya eşdeğeri) belgesi,

f. Vesikalık fotoğraf (CD’de kayıtlı)

* Aslı ile birlikte fotokopisi getirildiğinde Enstitü tarafından onaylanacaktır.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2008–2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

YÜKSEK LİSANS PROGRAM İLANI

2008 – 2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İÇİN;

BAŞVURU TARİHLERİ: 19-23 Ocak 2009 tarihleri arasında Enstitüye şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU YERİ: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Özgür Mah. İnönü Bulvarı, Sağlık Yüksek Okulu Kat: 4, 15100, BURDUR

MÜLAKAT YERİ: İlgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ: 26. Ocak 2009 Pazartesi günü

MÜLAKAT SAATİ: 10.00

NOT: Posta ile ya da elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI TEZLI YÜKSEK LISANS PROGRAM
ANABILIM DALI TEZLI YÜKSEK LISANS KONTENJANLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANI ADAYLARDA ARANAN KOSULLAR
Kimya Anabilim Dalı 7 - -Lisans Not Ortalaması en az 70/100, -ALES (Sayısal puan türü)’ ten en az 55 (Geçerliliği devam eden LES puanları için en az 45 almış olmak.) - KPDS ve ÜDS’ den en az 40 ya da TOEFL, IELTS sınavlarından birinden eşdeğeri puan almaları,
Biyoloji Anabilim Dalı 6 l - Lisans Not Ortalaması en az 70/100 - ALES (sayısal puan türü)’ ten en az 55 - KPDS veya ÜDS’ den en az 40 ya da TOEFL IELTS sınavlarından birinden eşdeğeri puan almaları, - Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, *Fen Bilgisi Eğitimi Öğretmenliği mezunu olmak. (*) Fen Bilgisi Öğretmenliği adaylarının bilimsel hazırlık dersi almaları gerekmektedir.

MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER

1) http://fbe.mehmetakif.edu.tr/dilekceveformlar/ogrenciicindilekceveformlar/lisansustu_basvuru_formu.doc adresindeki başvuru formunun bir nüshası,

2) Lisans diploması,

3) Lisans not ortalamasını gösterir not dökümü

(Not dökümünde 4’ lük sistemdeki notların 100’ lük sistemdeki karşılıklarının da belirtilmesi gerekir)

4) LES/ALES sonuç belgesi (Aslı Gibidir Onaylı)

5) Yabancı dil (ÜDS veya eşdeğeri) başarı belgesi (Tezli yüksek lisans öğrencileri için)

6) Askerlik durum belgesi,

7) Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi

8) İkametgâh Belgesi

9) 4 adet Vesikalık fotoğraf ve fotoğrafların CD kaydı

(Fotoğraflar Yükseköğretim Kurumları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun olarak çekilmiş olacaktır)

YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

1) İlgili enstitü bünyesindeki başka ABD’da ya da başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler; üniversitenin lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yolu ile ve ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir. Tez aşamasındaki öğrenciler yatay geçiş yapamaz.

2) Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının en az 75 puan olması gerekmektedir.

3) Yatay geçişler ancak yarıyıl başlarında ders geçme süresi içinde yapılabilir. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına ABD başkanlığının görüşü alınarak EYK’nca karar verilir.

4) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin programının tamamlanabilmesi için kullanacağı süre, daha önce kullandığı süre de dahil olmak üzere, bu yönetmelikte yer alan ilgili program süresi ile sınırlıdır.

5) Daha önce alınmış olan derslerin kredi eşdeğerliği ile öğrencinin derslerden muafiyeti, ilgili EYK tarafından belirlenir.

DEGERLENDIRME

Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların başarı notu; ALES ’in (LES ’in) % 50’si, lisans ortalamasının % 30’u, yabancı dil puanının %10’u ve mülakat sınavının % 10’undan oluşan başarı puanları, yüksek puandan küçüğe doğru sıralanacaktır.

Kontenjan sayısınca öğrenci alınacak, giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES (LES), lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

KESIN KAYIT

· Kesin kayıt, başvuru sırasında istenen belgeler ile birlikte akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

· Adaylar yalnız bir bilim dalına müracaat yapabilirler.

· Adaylar Mülakat sınavına katılmak zorundadır.

· Adaylar değerlendirme sonuçlarını www.fbe.mehmetakif.edu.tr adresinden öğrenebileceklerdir.


 

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.

Word'da gör İndir Arkadaşına öner Yazdır RSS Sitene Ekle
Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007
kpss kpss