Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.
 KKK ASTSUBAY ALIMI İLANI

 12.12.2008

Kara Kuvvetleri Komutanlığının bakım sınıfı muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla, en az 2 yıl süreli meslek yüksekokulu veya 4 yıl süreli fakülte/yüksekokul mezunları arasından sınavla TABLO-1’de belirtilen branşlarda muvazzaf astsubay statüsünde personel alınacaktır.

 

 

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE BAKIM SINIFINDA MUVAZZAF ASTSUBAY ALINACAKTIR

 

 

MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN FAALİYETİ BAŞVURU KILAVUZU

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

GENEL BİLGİLER

 

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının bakım sınıfı muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla, en az 2 yıl süreli meslek yüksekokulu veya 4 yıl süreli fakülte/yüksekokul mezunları arasından sınavla TABLO-1’de belirtilen branşlarda muvazzaf astsubay statüsünde personel alınacaktır.

 

2. Muvazzaf astsubaylığa en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu ve 4 yıl süreli fakülte/yüksekokul mezunu;

 

 a. K.K.K.lığı mensubu uzman erbaşlar (09 Ocak 2009 tarihi itibariyle uzman erbaş olarak 4’üncü hizmet yılını tamamlamış, 8’inci hizmet yılını bitirmemiş olanlar başvurabilecektir),

 

 b. Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar;

 

 c. Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş ve er olarak yapmış/yapmakta olanlar,

 

 ç Halen silâhaltında bulunan erbaş ve erler ile 1111 sayılı kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirerek terhis edilenler,

 

 d. Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yapmamış olanlar başvurabilecektir.

 

NOT: K.K.K.lığı haricinde diğer Kuvvet Komutanlıklarında görevli uzman erbaşlar, Askerliğini yedek subay olarak yapmış/yapmakta olanlar, yedek subay öğrenciler ile lise mezunları (uzman erbaşlar dâhil) başvuruda bulunamazlar.

 

3. Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecek, başvurular 05 Aralık 2008 tarihinden, 09 Ocak 2009 saat 17.00’a kadar www.kkk.tsk.mil.tr İnternet adresinden yapılacaktır.

 

4. Yazılı sınav; 18 Ocak 2009 saat 10.00’da başvuru miktarına göre merkezi olarak Ankara sınav merkezinde (tek merkez) veya Adana, Ankara, Balıkesir, Çorlu, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır. Sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir.

 

5. Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri (FKYT) 02-07 Şubat 2009 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Etimesgut-ANKARA’da, mülakatları 03-08 Şubat 2009  tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı/Cebeci-ANKARA’ da icra edilecektir.

 

6. Seçmeler sonucunda asil olarak tespit edilen adaylar Mart 2009’da başlayacak olan Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine katılacaklar ve başarılı olanlar (işlemlerinin olumlu sonuçlanması halinde) 30 Ağustos 2009‘da Astsubay Çavuş rütbesiyle sınıf okullarına gönderileceklerdir.

 

NOT: Kılavuzun tamamını okumadan online başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

BAŞVURU ESASLARI

 

1. BAŞVURU KOŞULLARI:

 

a. Genel Koşullar:

 

 (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

 

 (2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

 

 (3) Sivil okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmak,

 

 (4) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden veya askeri okullardan çıkarılmamış olmak (Askeri öğrencilikten kendi isteği ile ayrılanlar, askerliğini kısa dönem erbaş/er olarak yaparak terhis edilenler ile 1111 sayılı kanuna göre askerliğini erbaş/er olarak yaparak terhis edilenler hariç),

 

 (5) Yapılacak güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak,

 

 (6) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,

 

 (7) Herhangi bir bayanla nikâhsız yaşamamak,

 

 (8) Adli Sicil Müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve yerli kayıtlı olduğu askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; müracaat başlangıç tarihi itibariyle bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,

 

 (9) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

 

 (10) 4 yıllık fakülte/yüksek okul mezunu adaylar için, hakkında “Yedek Subay Olamaz” kararı bulunmamak,

 

 (11) Herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak.

 

 (12) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

 

 b. Öğrenim İle İlgili Koşullar:

 

 (1) TABLO-3’de kaynak olarak belirlenen 2 yıllık meslek yüksekokulu bölümlerinden veya TABLO-4’te sınıflara göre kaynak olarak belirlenen 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bölümlerinden mezun olmak (TABLO-3 ve TABLO-4’te belirtilen kaynak okul dışındaki okul bölümlerinden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

 

 (2) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerden, diplomalarının yurtiçinde denkliği yetkili kurumlarca onaylanmış olmak,

 

 (3) Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olmak,

 

 (4) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfat nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

 

 c. Yaş İle İlgili Koşullar:

 

  İlan edilen ilk müracaat tarihinde düzeltilmemiş nüfus kaydına göre dört yıl ve daha fazla süreli öğrenimi bitirenler için 28 yaşından (En fazla 27 yaşında olmak; 05 Aralık 1981 ve daha sonraki doğumlular), daha az süreli yüksek öğretimi bitirenler için 26 yaşından (En fazla 25 yaşında olmak; 05 Aralık 1983 ve daha sonraki doğumlular) gün almamış olmak (uzman erbaşlar hariç),

 

 Uzman erbaşlar için; 09 Ocak 2009 tarihi itibariyle uzman erbaş olarak 4’üncü hizmet yılını tamamlamış, 8’inci hizmet yılını bitirmemiş olmak.

 

 ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

 

 (1) Vücut yapısı düzgün, ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak. Frengi, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık vs. bulunmamak,

 

 (2) T.S.K.Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak. Boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-5‘tedir. Asgari boy standardı 164 cm.’dir.

 

 (3) Sevk edileceği askeri hastaneden, T.S.K.Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak muayeneler sonucunda, “Muvazzaf Astsubay Olur” kaydını içeren sağlık raporu almak.

 

 d. Özel Şartlar:

 

 (1) Askerlik hizmetini yaparken müracaat edenler, uzman erbaşlar ve Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve işçiler için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO–6, TABLO–7 ve TABLO-8’de bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesi almış olmak,

 

 (2) Uzman erbaşlardan muvazzaf astsubay aday adayı olanlar için sicil notu ortalaması (Uzman Erbaş Yönetmeliğine göre) yüzde 80 (80 not)’den aşağı olmamak,

 

 (3) Muvazzaf astsubaylığa başvuruda bulunacak uzman erbaşlar için K.K.K.lığı mensubu ve 09 Ocak 2009 tarihi itibariyle uzman erbaş olarak 4’üncü hizmet yılını tamamlamış, 8’inci hizmet yılını bitirmemiş olmak (K.K.K.lığı dışındaki diğer Kuvvet Komutanlıklarında görevli uzman erbaşlar başvuramaz).

 

 (4) Görevde bulunan 2 yıllık meslek yüksekokulu veya 4 yıllık fakülte/yüksekokul mezunu bakım sınıfı uzman erbaşların, diğer şartları yerine getirmek koşulu ile istekleri halinde TABLO–3 ve TABLO–4’ teki mezun oldukları bölüme bakılmaksızın, kendi sınıfları için yapacakları başvuruları kabul edilebilecektir.

 

NOT : YANLIŞ BEYANDA BULUNANLAR İLE YUKARIDA SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLERDE MENFİ (OLUMSUZ) DURUMU TESPİT EDİLENLERİN (BÜTÜN AŞAMALARDA BAŞARILI OLUP KURSA KATILSALAR DAHİ) İŞLEMLERİ DURDURULACAK VE İPTAL EDİLECEKTİR.

 

2. BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?

 

 a. Adaylar başvurularını 05 Aralık 2008 tarihinden, 09 Ocak 2009 saat 17.00’a kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.mil.tr İnternet adresinden ONLINE olarak yapacaktır.

 

 b. Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Online Başvuru Formu T.C.KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

 

 c. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

 

5. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?

 

 a. Başvuruda bulunmak isteyen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında “yedek subay olamaz” kararı bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilerek, nitelik belgesinin (TABLO–8) ilgili bölümüne (2 ve 3 ncü madde) yazılacaktır.

 

 b. Uzman erbaşlar için adayın sicil notu ortalamasının yüzde 80 ve üzerinde olup olmadığı şahsi dosyasından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (TABLO–7) ilgili bölümüne (1nci madde) yazılacaktır.

 

 c. Muvazzaf astsubaylığa müracaat etmek isteyen askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar, uzman erbaşlar ile Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve işçiler için, TABLO–6, TABLO–7 ve TABLO-8’de örneği verilen nitelik belgeleri doldurularak kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi başvuru için gelirken beraberinde getireceklerdir.

 

 ç. Muvazzaf astsubaylık için müracaat eden uzman erbaşların “09 Ocak 2009 tarihi itibariyle uzman erbaş olarak 4’üncü hizmet yılını tamamlamış, 8’inci hizmet yılını bitirmemiş olmak” şartını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir.

 

4. BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURUSU NASIL YAPILACAKTIR?

 

 a. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarih ve adayın sınava gireceği sınav merkezi yerleri 14 Ocak 2009 tarihinde  www.kkk.tsk.mil.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

 

 b. Sınav tarihinde, sınav yerinde zamanında hazır bulunmayanlara ek sınav hakkı tanınmayacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

 

1. ADAYLAR HANGİ AŞAMALARDAN GEÇECEKLERDİR?

 

 Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçecektir.

 

 a. Yazılı sınav,

 b. İkinci Aşama Sınavları,

 (1) Ön Sağlık Kontrolü,

 (2) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi,

 (3) Mülakat.

 

 

 

2. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMASI:

 

 a. Muvazzaf astsubaylık için müracaat eden adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 18 Ocak 2009 tarihinde merkezi olarak Ankara sınav merkezinde veya Adana, Ankara, Balıkesir, Çorlu, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır. Sınavlar bütün sınav merkezlerinde saat 11.00’da başlayacaktır. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde en geç saat 09.00’da hazır bulunacaktır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezlerinin belirlenmesi ve aday planlaması yapılarak 14 Ocak 2009 tarihinde  www.kkk.tsk.mil.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

 

 b. Muvazzaf astsubaylığa müracaat eden adaylara Genel kültür bilgisini ölçecek tarzda yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınavda;

 

 (1) Türkçe,

 (2) İnkılâp Tarihi,

 (3) Atatürkçülük,

 (4) T.C.Anayasası,

 (5) Birleşmiş Milletler,

 (6) NATO,

 (7) Lozan Antlaşması,

 (8) Montreux Sözleşmesi,

 (9) 1947 Paris Sözleşmesi,

 (10) Milli Coğrafya,

 (11) Aktüel konularından olmak üzere 50 soru sorulacaktır.

 

 c. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirme seçenek sayısının bir eksiği kadar yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi neticesinde elde edilecek ham puanın standart puana dönüştürülmesi esasına göre yapılacaktır. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yukarı puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

 

 ç. Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci aşama sınav tarihleri 23 Ocak 2008 tarihlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.mil.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

 

3. İKİNCİ AŞAMA SINAV TARİHLERİ VE UYGULAMASI:

 

 a. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık kontrolü ile fiziki kabiliyet yeterlilik testleri 02-07 Ocak 2009 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl.ve Eğt.Tüm.Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA)’nda , mülakatları ise 03-08 Ocak 2009 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)’nda icra edilecektir.

 

 b. Adaylar ikinci seçim aşamalarına gelirken aşağıda belirtilen belge ve malzemeleri beraberinde getireceklerdir.

 

 (1) Müracaat ettiği sınıfa uygun olarak mezun olduğu okula ait diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği ile lise diplomasının noter onaylı fotokopisi,

 

 (2) Bitirdiği fakülte veya yüksek okulda okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin noter veya okul onaylı sureti (Transkript),

 

 (3) Varsa lisansüstü öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin noter veya okul onaylı fotokopisi,

 

 (4) Kendisine, eşine (evli ise), anne, baba ve 18 yaşından büyük her bir kardeşe ait son üç ay içinde Cumhuriyet Başsavcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden alınmış Adli Sicil Raporu (Adli sicil kaydında haber özeti bulunanlar haber özetleri ile ilgili mahkeme kararını da getireceklerdir),

 

 (5) Kendisi, anne, baba (vefat edenler hariç) ve evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanının yetkili makamlarca onaylanmış fotokopisi, (Nüfus kayıt örneği kabul edilmez.),

 

 (6) Adayın en son halini gösterir 4,5x6 cm ebadında 15 adet fotoğraf (Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı tükenmez kalemle yazılacaktır),

 

 (7) Son üç ay içinde alınmış baba, anne ve kardeşlerini gösteren kendisine ait “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,

 

 (8) Askerlik hizmetini bitirenler için terhis belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Fotokopi önlü arkalı olacaktır.),

 

 (9) Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

 

 (10)Aday bilgi formu (TABLO–10), 

 

 (11)Yazılı sınavı kazanan uzman erbaşlar, silahaltında bulunan adaylar ile Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve işçiler tarafından, birlik komutanlıklarından kapalı ve mühürlü zarf içerisinde alınacak nitelik belgesi,

 

 (12) Siyah tükenmez kalem, kurşun kalem, silgi, fiziki kabiliyet yeterlilik testi için eşofman, kol saati, şort ve spor ayakkabısı.

 

 (13) Cep telefonu, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında bulundurmayacaklardır.

 

NOT : Adayların, ikinci seçim aşamalarına gelirken istenen belge ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

 

 c. Adayların ikinci seçim aşamalarında tabi olacakları sınavlar;

 

 (1) Kişilik Değerlendirme Testi;

 

 Yazılı sınavda başarılı olan bütün adaylara mülakat öncesinde Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi nota tahvil edilmeyecek, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

 

 (2) Ön Sağlık Seçmesi;

 

 (a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak. Frengi, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık bulunmamak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak vs.,

 (b) Dilinde pelteklik, kekemelik, tutukluk vs. gibi kusurları olmamak,

 (c) Ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak,

 (ç) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak.

 

 (3) Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi;

 

 Adaylar 3000 m Koşu, Mekik ve Şınav branşlarından değerlendirilir. Adaylar için Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi Standartları TABLO-9’dadır. Değerlendirmede branşların her birinden ayrı ayrı 40 ve daha yukarı puan alanlar mülakata çağrılır.

 

 (4) Mülakat;

 

 Görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilir. Değerlendirme 50 tam not üzerinden yapılır, 40 ve daha yukarı puan alan adaylar başarılı kabul edilir.

 

4. DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

 

 a. Değerlendirme, yazılı sınav ve mülakattan alınan notların toplamına göre yapılır. Fiziki kabiliyet yeterlilik testi baraj niteliğinde olup değerlendirmede kullanılmaz. Toplam Puan= Yazılı Sınav + Mülakat

 

 b. Yapılacak değerlendirme neticesinde başarılı olan adaylar değerlendirme notu ve bitirdikleri okul bölümleri esas alınarak kontenjan dahilinde branşlara ayrılacaklardır.

 

5. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAKTIR?

 

 a. Sağlık raporu işlemleri için, mülakat aşamasına katılan ve başarılı olan bütün adaylara, belirlenecek Asker Hastanelerine sevk evrakı verilecektir. Bu adaylar ertesi gün sevk edildiği asker hastanelerinde sağlık muayenesi işlemlerine başlayacaktır.

 

 b. Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar sağlık raporu sonuçlarını elden veya posta ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı 06620 Cebeci/Ankara’ya en kısa sürede teslim edecektir. Bu süre sevk tarihinden itibaren bir ayı geçemez.

 

c. Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mr.K.lığına başvuruda bulunabilirler. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca işlem yapılacaktır.

 

ç. İcra edilen sınavlar sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adayların isim listesi faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde K.K.K.lığının www.kkk.tsk.mil.tr İnternet adresinden yayımlanacaktır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

 

1. BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

 

 a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

 

 b. Online Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

 

 c. Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet ettikleri yerlerdeki postanelerden posta kodunu doğru olarak öğrenerek doldurmalıdır.

 

 ç. Online Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

 

 d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

 

 e. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

 

2. MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ONLINE BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

 

 Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ONLINE BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

 

1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

 T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

 

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN TC KİMLİK NUMARASINI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, TC KİMLİK NUMARANIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

 

2. ADI:

 Adınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

 

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN ADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, ADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

 

3. SOYADI:

 Soyadınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

 

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN SOYADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, SOYADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

 

4. BABA ADI:

 Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

5. ANNE ADI:

 Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

6. DOĞUM YERİ İL/İLÇE:

 Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz.

(İlçe seçimini yapmadan önce yüklemeden dolayı biraz beklemeniz gerekebilir.)

 

7. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE :

 Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz. (İlçe seçimini yapmadan önce yüklemeden dolayı biraz beklemeniz gerekebilir.)

 

 

 

8. DOĞUM TARİHİ:

 Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

9. CİLT NO/ SAYFA NO (AİLE SIRA NO)/ SIRA NO:

 Nüfus cüzdanınızın “cilt no.”, “sayfa no (aile sıra no.)” ve “sıra no.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak sırasıyla yazınız.

 

10. MEDENİ HALİ:

 Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

 

11. CİNSİYETİ:

 Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

 

12. ÖĞRENİM DURUMU:

 Öğrenim durumunuzu belirten seçeneği işaretleyiniz.

 

13. YABANCI DİL BİLGİSİ:

 Öğrenim gördüğünüz yabancı dil seçeneğini işaretleyiniz.

 

14. ÇEVRE LİSANI:

 Bu bölüm okulların müfredat programları ile verilmeyen ancak aday tarafından bilinen diğer dilleri ifade etmektedir. Eğer bu dillerden herhangi birisini biliyorsanız işaretleyiniz.

 

15. SINAV MERKEZİ TERCİHİ:

 Yazılı sınava girmek istediğiniz sınav merkezini işaretleyiniz. Sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir.

 

16. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

 Sürekli ikamet ettiğiniz adresi yazınız. Başka bir adrese taşınmanız durumunda adres bilgilerinizi mutlaka güncelleyiniz. (Adresiniz dışında bu alana bir bilgi girmeyiniz.)

 

17. SÜREKLİ İKAMET İLİ/İLÇESİ:

 Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin ÖNCE bağlı olduğu ili seçiniz. Müteakiben adresin bağlı olduğu ilçeyi seçiniz. (İlçe seçimini yapmadan önce yüklemeden dolayı biraz beklemeniz gerekebilir.)

 

18. TELEFON NUMARASI:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız. (PTT kaydı olması önemlidir.)

 

19. POSTA KODU:

 Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin posta kodunu yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

 

20. CEP TELEFON NUMARASI:

 Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli cep telefon numaranızı (GSM kodunu belirterek) yazınız.

 

21. E-POSTA ADRESİ:

 Gerekli olduğu takdirde kullanılmak üzere, sizin tarafınızdan kullanılan geçerli bir e-posta adresini tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

 

22. BABA MESLEĞİ:

 Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

 

23. ANNE MESLEĞİ:

 Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

24. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

 Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

25. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

 Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

26. ASKERLİK DURUMU:

 Askerlik durumunuzu belirten seçeneği işaretleyiniz (Erkek adaylar için).

 

27. GÖREV/ASKERLİK YAPTIĞI SINIF:

 Görev/Askerlik yaptığınız sınıfı işaretleyiniz. (Uzman erbaş olarak görev yapmakta olanlar ile askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar dolduracaklardır.)

 

28. RÜTBENİZ:

 Görev/Askerlik yaptığınız rütbeyi işaretleyiniz. (Uzman erbaş olarak görev yapmakta olanlar ile askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar dolduracaklardır.)

 

29. GÖREV/ASKERLİK YAPTIĞINIZ KUVVET:

 Görev/Askerlik yaptığınız kuvveti işaretleyiniz. (Uzman erbaş olarak görev yapmakta olanlar ile askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar dolduracaklardır.)

 

30. GÖREVE/ASKERLİĞE BAŞLAMA TARİHİNİZ:

 Göreve/askerliğe başlama tarihini gün/ay/yıl olarak işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar, uzman erbaşlar ile Silahlı Kuvvetlerde görev yapmakta olan sivil memur ve işçiler dolduracaklardır.)

 

31. UZMAN ERBAŞ, SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN SİCİL NUMARASI, ERBAŞ/ERLER İÇİN TERTİBİ:

 Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve işçiler ile halen Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli olan uzman erbaşlar sicil numaralarını erbaş ve erler tertiplerini (1988–3 gibi) yazacaklardır. Diğer adaylar (Kısa Dönem erbaş/erler dâhil) bu sütunu boş bırakacaktır.

 

32. KISA DÖNEMLER İÇİN DÖNEM TERTİBİ:

 Halen silâhaltında olan kısa dönem erbaş/erler dönemlerini yazacaklardır. Diğer adaylar bu sütunu boş bırakacaklardır.

 

33. MEZUN OLDUĞU LİSE TÜRÜ:

 Mezun olduğunuz liseyi listeden bularak işaretleyiniz.

 

34. MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMÜ:

 İki yıllık meslek yüksekokulu mezunu iseniz bitirdiğiniz bölümü listeden bularak işaretleyiniz. (4 ya da daha fazla süreli fakülte/yüksekokul mezunu iseniz OKUMADI olarak işaretleyiniz.)

 

35. 4 YILLIK FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ:

 Dört yıllık fakülte/yüksekokul mezunu iseniz bitirdiğiniz bölümü listeden bularak işaretleyiniz. (2 yıl süreli meslek yüksekokulu mezunu iseniz OKUMADI olarak işaretleyiniz.)

 

36. ÜNİVERSİTE:

 Mezun olduğunuz Üniversite adını listeden bularak işaretleyiniz.

 

37. ONAY KODU:

 Resimde gördüğünüz dört karakteri kutucuğa yazarak “Kaydet” düğmesine basınız.

 

 

ÖNEMLİ NOT:

 

1. Online Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra resimde üretilmiş dört karakterli ONAY ŞİFRESİNİ ilgili yere girerek “KAYDET” düğmesine basınız.

 

2. Açılan ikinci sayfada girmiş olduğunuz bilgiler görünecektir. Sayfada bulunan “Bilgilerimin Doğruluğunu Kabul Ediyorum” seçeneğini seçip “ONAYLA” düğmesine basınız.

 

3. Açılan üçüncü sayfada bulunan ADAY NUMARASI, ADI, SOYADI VE T.C. KİMLİK NUMARASINI gerektiğinde kullanmak üzere mutlaka not ediniz, bir başkası ile paylaşmayınız ve kaybetmeyiniz. Bu maksatla, üçüncü sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklamanız faydalı olacaktır.

 

4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Bilgilerimi Güncellemek İstiyorum” seçeneği seçilerek, güncellenecek bilgilerinizi düzeltiniz. Diğer aşamaları da takip ederek kayıt düzeltme işleminizi tamamlayınız. (Aday numaranızın değişmemesi gerekmektedir)

 

5. Başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan adayların başvuruları, online başvuru formunu doldurarak kayıt numarası alsalar dahi, başvuru niteliklerini taşımadıkları tespit edildiğinde başvuruları geçersiz kabul edilecektir.

 

ÖNEMLİ OKUYUNUZ: ADAY NUMARANIZI KAYBETMEYİNİZ. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

 

Başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları:

(0 312) 411 59 10

(0 312) 411 59 11

(0 312) 411 47 99

 

TABLO–1 TEMİNİ YAPILACAK BAKIM SINIFI BRANŞLARI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–2 FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–3 MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYLARI İÇİN KAYNAK MESLEK YÜKSEK OKULLARI 

   BÖLÜMLERİ (2 YILLIK BÖLÜMLER) Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–4 MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYLARI İÇİN KAYNAK FAKÜLTE VE YÜKSEK OKUL

  BÖLÜMLERİ (4 YILLIK BÖLÜMLER) Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–5 BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–6 SİLAHLI KUVVETLERDE GÖREVLİ SİVİL MEMUR VE İŞÇİLER İÇİN NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–7 UZMAN ERBAŞLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–8 ERBAŞ/ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–9 FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–10 ADAY BİLGİ FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

 

ONLİNE BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

 

 

 

 

 

 SİZLERİ BEKLİYORUZ…

 

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.

Word'da gör İndir Arkadaşına öner Yazdır RSS Sitene Ekle
Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007
kpss kpss