Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.
 Maliye Bakanlığı 4/B Personel Alım İlanı

 2.11.2007

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Programcı ve Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca ilk defa görevlendirilmek üzere sınavla personel alınacaktır.
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Programcı ve Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem Programcısı pozisyonlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca ilk defa görevlendirilmek üzere sınavla personel alınacaktır.

Yazılı sınav 17/12/2007 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların yazılı sınava katılacakları yer ile sınav saatleri kendilerine gönderilecek sınav giriş belgesinde ve Strateji Geliştirme Başkanlığının web adresinde (http://www.sgb.gov.tr/) belirtilecektir.Bu sınavda başarı gösterenler sınav komisyonunca ayrıca bildirilecek gün ve saatte Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacaktır.

1-SINAVA KATILMAK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR A-GENEL ŞARTLAR:

a) 657 Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.
b) Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya en az 31/12/2008 tarihine kadar tecil ettirmiş olmak.
d) Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
e) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Programcı ve Çözümleyici-Sistem Programcısı olmalarına engel bir durumu bulunmamak.

B-ÖZEL ŞARTLAR:
a) Yurt içinde ve dışında bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen üniversitelerin en az 4(dört) yıllık;
• Bilgisayar Bilimleri,
• Bilgisayar Enformatik,
• Bilgisayar Enformasyon Sistemleri,
• Bilgisayar Öğretmenliği,
• Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği,
• Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri,
• Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,
• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
• Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri,
• Elektronik Öğretmenliği,
• Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği,
• Enformasyon Teknolojileri,
• Fizik,
• İstatistik,
• İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri,
• Matematik,
• Matematik-Bilgisayar,
• Uçak, Elektrik-Elektronik,
bölümlerinin birinden veya Üniversitelerin Mühendislik bölümlerinden mezun olmak.

b) Yüksek öğrenim sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belgeye sahip olmak.
c) En az iki programlama dili bilmek.
e) İngilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına katılarak asgari “D” düzeyinde(teknik dokümanlardan faydalanacak düzeyde) İngilizce bilgisi aranır. Ancak yurt içinde İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde TOEFL sınavında en az 173 veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” olarak kabul edilir.(Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir)
d) Tercihen ilişkisel veri tabanı üzerinde (tercihen SQL) uygulama geliştirme tecrübesi bulunmak,
e) Tercihen Microsoft Visual C #® ile NET Framework 1.1 ve 2.0 tabanlı en az 2 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
f) Tercihen Microsoft Certified System Engineer (MCSE) ve Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) sertifikalarından birisine sahip olmak,
g) Tercihen Microsoft Visual Studio.Net C # ve Veri Tabanı Yönetim Sistemi konusunda deneyimli olmak,
h) Microsoft Visual Studio 2003® ve Microsoft Visual Studio 2005® uygulama geliştirme ortamlarına hâkim olmak.

2-İSTENİLEN BELGELER
a) Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden (M Blok 3.Kat 317 no’lu oda Dikmen/ANKARA) alınacak veya http:/sgb.gov.tr/ web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak “İş Talep Formu”.
b) Diploma veya mezuniyet belgesi örneği.
c) En az iki programlama dili bildiğine dair belge.
d) Yüksek öğrenimi sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge.
e) İngilizce Lisans bilgisi ile ilgili olarak,

1-İngilizce dili ile öğrenim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanların öğrenim gördükleri üniversitenin İngilizce dili ile öğretim yaptıklarını kanıtlayan belge.
2-İngilizce dili dışında öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar için;
a-Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına katılarak asgari (D) düzeyinde İngilizce bildiğini kanıtlayıcı belge veya,
b-İngilizce dilinde TOEFL Sınavında en az 173 puan aldığını gösterir kanıtlayıcı belge (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi)veya,
c-İELTS Sınavında 6 puan aldıklarına dair kanıtlayıcı belge.
f) Kamu veya özel sektörde Çözümleyici-Sistem Programcısı veya Programcı olarak görev yapılmış ise buna dair belge.
h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair tam teşekküllü resmi bir hastaneden “Sınav tarihinden en fazla 6 ay önce” alınmış sağlık kurulu raporu, sözlü sınavını kazanan adaylar tarafından sözlü tarihinden itibaren bir hafta içinde idareye verilecektir.
ı) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya en az 31/12/2008 tarihine kadar tecilli olduğunu gösterir belge.
i) İkametgâh belgesi.
j) Onaylı nüfus cüzdanı örneği.
k) İki adet vesikalık fotoğraf.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
Aranılan şartları taşıyan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara Strateji Geliştirme Başkanlığınca, sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” verilir.
Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulacaktır.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

3-BAŞVURU
Başvurular, en geç 23/11/2007 tarihi mesai saati bitimine kadar, “T.C.Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğü (M Blok 3.Kat 317 no’lu oda) ilkadım Caddesi Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı Dikmen/ANKARA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4-SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI
a) Sınav : Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
b) Yazılı Sınav : Mesleki bilgi ölçer nitelikte olacaktır.
c) Sözlü Sınav : Mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.
d) Yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almış olmak şarttır. Yazılı sınavı başaramayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Sınav sonuçları sınav komisyonu tarafından sınavı müteakip Bakanlık ilan panosunda ve Başkanlığımız http:/sgb.gov.tr/ web adresinde ilan edilerek duyurulacaktır.
e) Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlardan gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler ile belgeleri ibraz edemeyenler başarısız addolunur.

5-SINAV KONULARI
• Microsoft Visual Studio.Net C# ,
• Temel Bilgisayar ve Donanım,
• Veri Yapısı,
• Algoritma,
• SQL,
• Temel Windows 2003/XP,
• Bilgisayar Ağları ve Yapıları(Network).

6-MESLEKİ TECRÜBENİN BELİRLENMESİ
Programcı ve Çözümleyici-Sistem Programcısı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi veya aynı kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özel kesimde Programcı veya Çözümleyici-Sistem Programcısı olarak çalışılan hizmetler ve varsa bilgisayar sistem merkezlerinde sistem donanımı ve iletişim alt yapısı konusundaki çalışmalar belgelendirilecektir.

7-BAŞARILI OLAMAYAN ADAYLARIN BAŞVURU EVRAKLARININ İADESİ

Sınavda başarılı olamayan adayların başvuru evrakları, sözlü sınav sonucunun açıklanmasından itibaren 1(bir) ay içinde talep edilmesi halinde iade edilecek olup, bu tarihten sonraki talepler dikkate alınmayacaktır. 
 Maliye Bakanlığı

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.

Word'da gör İndir Arkadaşına öner Yazdır RSS Sitene Ekle
Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007
kpss kpss