Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol
{(adsshow.php|rekno=87)}

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.

ŞEKERBANK

 

İnsan Kaynakları Politikası

 

 

Bankamızda insan kaynakları önemli bir rol üstlenir. Bankamızın hedefleri doğrultusunda diğer birimlerimiz ile uyum içerisinde çalışmaktadır.

İnsan gücü ihtiyacının banka içinden veya dışından karşılanmasındaki ilkemiz, objektif ve amaçlarımıza uygun olmaktır. Doğru hedef grubuna ulaşmak amacı ile işe alınacak personeli merkezi sınav sistemi ile üniversiteler kanalıyla yaptığı seçme sınavı sonucu lisans düzeyinde eğitim almış, iyi derecede yabancı dil bilenler arasından seçmektedir.

Bankaya yeni atanan tüm personel Ankara ve İstanbul’da hizmet içi eğitimden geçerler.

Eğitimin sürekliliğini en iyi olma yolunda önemli bir araç olarak gören bankamız, banka içi ve banka dışı çeşitli konularda kurs ve seminerler düzenleyerek çalışanlarının katılımını sağlamaktadır.

Ayrıca yabancı dil, bilgisayar öğrenmek ve geliştirmek isteyen personelimizin eğitim masraflarının bir kısmı bankamızca karşılanmaktadır.

 

 

Şekerbanklı Olmak

 

 

Şekerbank; dürüst, kendisinden neler beklendiğini bilen, dinamik, çalışkan, kendini her zaman geliştirmek isteyen çalışanlarla ilerlemeyi kendisine ilke edinmiştir.

Birlikte paylaşmayı, üretmeyi, araştırmayı destekleyen bankamız tüm çalışanlarına eşit fırsatlar tanır

 

 

Eğitim Politikası

 

 

Eğitim faaliyetlerimiz

Eğitim faaliyetlerimiz; bilginin, ancak paylaşılarak çoğalacağı ve kurumsal gelişim için en önemli yatırımın “insana yapılan yatırım” olduğu inancı ile şekillenir. Çağdaş bankacılığın gerektirdiği bilgi ve beceri donanımını, eşitlik ve süreklilik prensipleri doğrultusunda çalışanlarımıza kazandırabilmeyi hedefleyen eğitim programlarımız tüm personelimize duyurulur.

Eğitim programlarımız

İhtiyaç analizi, anket, sektörel araştırmalarımız sonrasında tasarımı yapılarak hazırlanır. Eğitimlerimiz interaktif sistemler kullanılarak etkin görsel, işitsel ve basılı araç-gereçler ile desteklenmekte ve sonuçları ölçümlenmektedir. Çalışanlarımıza, işe başladıkları ilk günden itibaren tanıştıkları eğitim programlarımızla “Öğrenmenin Tadına Varın!” derken temel hedeflerimiz;

Edinilen teknik bilgi ve becerilerin hayata geçirilerek, uygulanır hale getirilmesi,

Çalışanlarımızın birbirleri ve müşterilerimiz ile ilişkilerinin olumlu yönde gelişiminin desteklenmesi,

Bireysel gelişim eğitimleri ile çalışanlarımızın iş, sosyal ve özel yaşam kalitelerinin arttırılmasına katkıda bulunulmasıdır.

Eğitimlerimizin genel kategorileri

Sertifika Programları: Bankamızda Yönetici Adayı ve Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan personelimiz için sınıf içi, işbaşı ve e-öğrenme eğitimlerinden oluşan eğitim paketleridir.

Uzmanlık Eğitimleri: Mevcut görev tanımlarının gerektirdiği bilgi ve becerilerin aktarıldığı eğitimlerdir.

Kariyer Egitimleri: Çalışanların performans değerlendirme ve kariyer planları doğrultusunda bir üst unvanın gerektirdiği bilgi ve yönetsel becerilerin aktarıldığı eğitimlerdir.

Bilgi Teknolojileri Egitimleri: Bankamız işletim sisteminin personelimize simulasyon ortamında aktarıldığı ve sistemde meydana gelen değişikliklerin paylaşıldığı eğitimlerdir.

E-Öğrenme (ŞekerAkademi) Eğitimleri: Web tabanlı kişisel gelişim, bankacılık uygulamaları ve bilgi teknolojileri eğitimlerini içeren uzaktan eğitim sistemidir.

ŞekerAkademi

2005 yılında tüm çalışanlarımızın hayatına giren “ŞekerAkademi” ile zaman ve mekan kısıtı ortadan kaldırılmış olup, bankamız içinden ve banka dışından herhangi bir ortamdan eğitimlere erişim imkanı sağlanmıştır. ŞekerAkademi eğitimlerimiz kapsamında bankacılık, finans, teknoloji, yönetim becerileri ve kişisel gelişim eğitim modülleri yer almaktadir. Ayrıca, ŞekerAkademi’nin vazgeçilmez bir parçası olan E-Dergi’mizde yeralan; makaleler, ropörtajlar, aya damgasını vurmuş sektörel haberler, sağlık ve teknoloji köşesi, zeka oyunları, hobiler vb. alt başlıklarımızla çalışanlarımızın kültürel gelişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz...

*Site görüntüsü için tıklayınız

*Gireceğiniz sayfada altta yer alan menülerden "Şeker Akademi" ve "e-Learning" menüleri dışındaki diğer menüler aktif olmayıp sadece banka personelinin kullanımına açıktır.

 

 

Ücret Politikası

 

 

Ücret sistemimiz kapsam içi ve kapsam dışı olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Toplu İş Sözleşmesinden faydalanan kapsam içi personele yılda 12 maaş ve 4 ikramiye ödenmesi ile iki yılda bir yapılan Toplu İş Sözleşmesi neticesinde varılan anlaşmaya göre Mayıs ayından geçerli ücret artışları yapılır. Kapsam dışı personele yılda 12 maaş ve 4 ikramiye ödenmesi ile Ocak ve Temmuz aylarında yılda 2 kez olmak üzere ücret artışı yapılır. Yıl içinde belli aralıklarla açılan yabancı dil sınavlarında başarılı olan personele aylıklarından ayrı olarak 3 kademeli bir sistemle dil tazminatı verilmektedir.

 

 

Kariyer Fırsatları

 

 

Bankamızda yükselme, Toplu İş Sözleşmesi ve Personel Yönetmeliği'nde belirtilen bekleme süreleri ile liyakat ve performans esasına dayalı bir sistemle yapılmaktadır.

 

 

Sosyal Olanaklar

 

 

Mensuplarımızın emeklilik ve sigorta işlemleri “Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı” adı altında kurulan özel emekli sandığımızca yapılmakta olup, sağlık hizmetleri ise anlaşmalı doktor, laboratuvar, devlet hastaneleri ile Şekerbank Sağlık Ünitesi’nde verilmektedir.

İzin Olanakları

Bankamızda 01.05.1998 tarihinden önce Bankaya girmiş olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir.

01.05.1998 tarihinden sonra bankaya giren personelin yıllık ücretli izin süreleri,

1-5 yıl olanlara (5 yıl dahil) ............. 20 gün,

6-10 yıl olanlara (10 yıl dahil) ......... 24 gün,

10 yıldan fazla olanlara .................30 gündür.

Ayrıca hastalık, evlilik, ölüm, doğum ve emzirme gibi mazeret izinleri de verilmektedir.

Sağlık Hizmetleri

Mensuplarımızın sağlık işlemleri “Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı” adı altında kurulan özel sandığımızca yapılmakta olup, sağlık hizmetleri ise anlaşmalı doktor, laboratuvar, devlet hastaneleri ile Şekerbank Sağlık Ünitesi’nde verilmektedir.

 

 

Kuruluşundan Bugüne Şekerbank

 

 

Şekerbank, Genç Cumhuriyet'in sanayi ve ticarette yükselme çabalarının bir parçası olarak şeker pancarı üreticisi ve şeker sektörünün finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1953 yılında, Pancar Kooperatifleri Bankası adı altında Eskişehir’de kurulmuştur. Şekerpancarı üreticilerinin Pancar Kooperatiflerindeki küçük birikimlerinin birleşmesiyle oluşturulan sermaye ile çalışmaya başlayan banka, 1956 yılında Ankara'ya taşınarak Şekerbank adını almıştır. Şekerbank, 1993 yılından itibaren özel banka statüsüyle dinamik bir yapıya kavuşmuş, büyük atılımlar yapmıştır. Bu temel yapının bilincinde hizmet veren Şekerbank, kurucusu Pancar Kooperatifleri ortaklarının meydana getirdiği bir buçuk milyonluk kitleden aldığı güçle bugünlere ulaşarak Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olmuştur.

Bilgi çağı olarak nitelenen çağımızda bilim ve teknolojideki değişim ve gelişmeler kurumların kendilerini yenilemelerini zorunlu kılmaktadır. 21.yy’da bankacılığın pekçok kavramla birlikte büyük değişiklikler gösterdiği ve farklı sunuş şekilleriyle müşterilerine hizmet vermesi gerektiği artık kaçınılmaz bir durumdur. Modern yönetim anlayışında kalite, verimlilik, etkinlik, hız, sıfır hata ve estetik gibi unsurlar kurumların başarılı olmalarında en belirleyici kriterler arasında yer almaktadır. Bu bilinci taşıyan Şekerbank, küreselleşme ve AB hedefi nedeniyle sektörde yaşanan hızlı değişim ve yoğun rekabet ortamında yerini almak ve kalıcılığını sağlamak amacıyla bir değişim süreci içine girmiştir. Çağın gereklerine uygun bir bankacılık hizmeti vererek müşteri beklentilerini karşılamayı hedefleyen Şekerbank, teknolojik yatırımların yanı sıra insan unsurunu temel alan bir yaklaşım geliştirmiştir. İnsan kaynakları yönetimine dayalı olarak çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı, sektörde etkin ve değişimi yönlendiren bir işgücü yaratmayı amaçlamıştır. Güven, kalite, deneyim ve istikrar kavramlarıyla çevrelenmiş güçlü bir kurum imajına sahip olan Şekerbank, imajını ve kurum kimliğini oluşturan simgelerini, fark yaratan ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve müşterileriyle etkili bir iletişim kurmak amacıyla kurumsal iletişim çalışmalarını yürütmektedir. İnsan, sistem, hizmet ve iletişim kalitesi Şekerbank’ın kalite unsurlarını oluşturmaktadır.

Çok ortaklı geniş sermaye tabanına oturan sağlam yapısını, istikrarlı ve kararlı büyümesiyle 2007 yılına taşıyan Şekerbank, ortaklarından ve halktan aldığı güç ve destekle, bugün yurt içinde 210 şubesi ile hizmet vermektedir. %38.83 oranında hissesi borsada işlem görmektedir. Türkiye’nin en geniş sermaye tabanına sahip kuruluşlardan biridir. Almanya’da bir dış temsilciliği, KKTC’de kurulu olan Off-Shore (Kıyı Bankası), 500’ü aşkın yurt dışı muhabir banka ilişkisi ile müşterilerin dış işlemlere yönelik taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Şekerbank 53 yıllık birikiminin ve tecrübesinin bir sonucu olarak, çağdaş ve rasyonel yönetim politikalarıyla her türlü risk ve kriz ortamında gerekli önlemleri almakta, istikrarlı büyümeyi ve kalıcı olmayı hedeflemekte; 53 yıldır müşterilerine sunduğu nitelikli hizmetin ve başarının haklı gururunu yaşamaktadır.

Toplam Personel Sayısı: 3272

Personel Kadın/Erkek Oranı: Kadın 1626; Erkek 1646

Ortakları: Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Vakfı, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Vakfı, S.S Konya Pancar Eki Koop., Konya Şeker Fabrikası A.Ş., Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., Pankobirlik S.S. Pancar Eki Koop. Birl. ve geri kalanı halka arz ile 13 Pancar Kooperatifi.

 

 

VİZYONUMUZ

 

 

Türkiye’nin gelişen sanayi ve ticaretini destekleyen, köklü geçmişinden aldığı güçle sektörün en büyük bankaları arasında yer almak.

 

MİSYONUMUZ

 

 

Geçmişten geleceğe güvenli yapısı, şeffaf yönetim ve bankacılık anlayışı içerisinde çalışan ve müşteri memnuniyetini gözeten, rekabet için tam donanımlı, toplumsal sorumluluk bilinciyle hizmet eden bir banka olmak.

Adres:

Büyükdere Caddesi No:171 Metrocity 34330

1. Levent - İSTANBUL

Santral: 0212 319 70 00

www.sekerbank.com.tr

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Arkadaşına öner RSS Sitene Ekle

Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007

kpss adli hakimlik idari hakimlik kpss